"Przegląd międzynarodowy": nr 03/2013

04.03.2013
W najnowszym numerze Przeglądu Międzynarodowego m. in. o skutecznej walce z piratami w Belgii, Czechach, na Słowacji i w Rosji, o operatorach satelitarnych, którzy czują się niedocenieni przez KE, o nowym pomyśle na badanie audytorium w Stanach Zjednoczonych oraz o kampanii na rzecz bezpłatnej telewizji w Wielkiej Brytanii.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

 

Rekomendacja dla KE w sprawie corocznych raportów nt. wolności prasy

Komitet Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego zaakceptował projekt rezolucji, mówiącej o potrzebie publikowania przez Komisję Europejską corocznych raportów nt. zmian w prawie medialnym w krajach członkowskich pod kątem przestrzegania zasady wolności prasy oraz przejrzystości w sprawach własności na rynku mediów. Rezolucja zawierająca rekomendacje dla Komisji Europejskiej powstała w oparciu o raport będący rezultatem pracy grupy pod przewodnictwem byłej Prezydent Łotwy, Vairy Vike-Freiberg.

W opinii członków Parlamentu istnieje konieczność publicznego udostępniania wspólnego europejskiego rejestru własności firm medialnych oraz interwencji w przypadku zakłócenia pluralizmu poprzez nadmierną koncentrację własności. Preferowanym środkiem do zachowania wolności prasy powinna być raczej samoregulacja i kodeksy dobrych praktyk niż regulacja. Dodatkowo w raporcie powinien być analizowany wpływ kryzysu ekonomicznego na dziennikarstwo oraz wolność i pluralizm mediów. Bardzo istotne są także prawne gwarancje zachowania w tajemnicy źródeł informacji dziennikarskiej.

Inną z rekomendacji zawartych w raporcie jest tworzenie we wszystkich krajach członkowskich UE niezależnych rad mediów o składzie zbilansowanym politycznie, kulturalnie i społecznie. Rady takie miałyby kompetencje rozpatrywania skarg, nakładania kar, monitorowania czy organizacje medialne posiadają kodeksy dobrych praktyk, domagania się publikacji przeprosin/sprostowań oraz podejmowania decyzji o pozbawieniu statusu dziennikarza.

Rezolucja zauważa, że zasada wolności wypowiedzi obejmuje oprócz tradycyjnych mediów także media społecznościowe.

 

Źródło: Public Service Europe, 22.02, Call for annual EU reports on Press freedom,

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

 

Niemiecki nadawca publiczny nadal w belgijskiej sieci telewizji internetowej

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, operator IPTV Belgacom TV nadal rozprowadza w swojej sieci programy ARD i ZDF należące do niemieckiego nadawcy publicznego, mimo że nie została podpisana umowa w sprawie opłaty za dosył. Belgacom TV nie zamierza płacić 1 mln euro, który chciałyby uzyskać te dwa programy w zamian za udostępnienie sygnału.

Źródło: Broadband TV News, 21.02, In Brief

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

 

Piraci uznani za winnych

W Republice Czeskiej i na Słowacji wydane zostały wyroki w sprawie pirackich praktyk zwanych „card sharing” a polegających na udostępnianiu kart dostępu do kodowanych treści. Sprawy dotyczyły kradzieży usług świadczonych przez UPC DTH, poprzez umożliwianie nielegalnego odbioru rozprowadzanych przez tę firmę treści i tym samym pozbawianie UPC wpływów. W obu przypadkach oskarżeni przyznali się do winy i zgodzili się zapłacić UPC DTH odszkodowanie w wysokości kilku tysięcy euro.

Śledztwo zakończyło się sukcesem dzięki sprawnej współpracy Związku Przeciwdziałania Piractwu Audiowizualnemu (AAPA – Audiovisual Anti-Piracy Alliance), do którego należy operator, z lokalną policją i z firmą Irdeto, która jest producentem systemów warunkowego dostępu. W oficjalnym wystąpieniu uznali oni zgodnie, że wyrok jest wyraźnym sygnałem dla przestępców, że piractwo w mediach nie będzie bezkarne.

Źródło: Broadband TV news, 12.02, UPC Direct card sharing pirates guilty

 

Nowe kanały tematyczne Czeskiej Telewizji

Czeski nadawca publiczny zamierza uruchomić dwa nowe kanały tematyczne – jeden poświęcony sztuce, drugi przeznaczony dla dzieci. Oba kanały mają wykorzystywać to samo pasmo, dzieląc między siebie czas nadawania. Program dla dzieci ma być dostępny codziennie między 6.00 a 20.00, zaś pozostały czas ma być poświęcony sztuce. Uruchomienie kanału dla dzieci zapowiadał prezes Czeskiej Telewizji, Petr Dvorak, aplikując na to stanowisko. Zgodnie z jego wypowiedzią, uruchomienie łączonego kanału o takim właśnie charakterze, wypełnia jedną z głównych ról, jakie powinny pełnić media publiczne.

Źródło: Broadband TV News, 22.02, Two new thematic launches for Czech television

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

 

Nowe standardy w naziemnej telewizji cyfrowej

Francuski organ regulacyjny CSA opublikował raport na temat przyszłości naziemnej telewizji cyfrowej uznając, że „należy wykorzystać wszystkie nowe technologie, aby zmodernizować platformę naziemną”. Jeśli chodzi o działania krótkoterminowe CSA radzi, by rząd i parlament ustaliły datę zakończenia nadawania w formacie MPEG2, aby umożliwić całkowite przejście na format MPEG4. Rada sugeruje, żeby datą tą był rok 2015, w związku z obecną szeroką dystrybucją tunerów MPEG4 na terenie kraju. Jeśli chodzi o dalsze działania, CSA uznała, że rząd i Parlament powinny najpóźniej w 2020 roku wprowadzić standard DVB-T2 i kompresję w standardzie HVEC. Do tego czasu standardy te powinny stać się obowiązkowe dla wszystkich odbiorników sprzedawanych we Francji.

Źródło: Broadband TV News, 01.02, CSA pushes for new DTT standards

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

 

15 kanałów HD w pakiecie podstawowym

Holenderski operator kablowy Delta Kabelcomfort zapowiedział włączenie od 1 marca br. do swojego podstawowego pakietu 15 kanałów w formacie HD, dzięki czemu każdy abonent będzie mógł jego zdaniem zaoszczędzić miesięcznie ok. 10 Euro. Warunkiem jest posiadanie kablowego tunera o standardzie MPEG-4. Pakiet oferowanych kanałów obejmuje między innymi trzy programy telewizji publicznej. Sieć Delta Kabelcomfort obejmuje 156 tys. gospodarstw domowych w regionie Zeelandii.

Źródło: Broadband TV News, 20.02,  Deltakabel moves 15 HD channels into basic

 

Piraci skazani

Sąd w Tongeren, w Belgii, skazał dwie osoby na dwanaście miesięcy więzienia z zawieszeniem na pół roku za udostępnianie kart nielegalnego dostępu do treści audiowizualnych. Coraz częściej stosowany proceder zwany „card sharing” polega na udostępnianiu karty chipowej pozwalającej na bezpłatne korzystanie z oferty operatora, najczęściej sieci satelitarnej. Oprócz pozbawienia wolności, sąd nałożył na każdego ze skazanych grzywnę w wysokości 5,5 tys. EUR. Ponadto obaj mogą spotkać się z roszczeniami w wysokości ponad 26 tys. EUR na rzecz luksemburskiej spółki medialnej M7 Group SA, która jest właścicielem platformy DTH Canal Digital i TV Vlaanderen.

Podobnie jak w Czechach i na Słowacji, tu również operator współpracował z firmami Nagra i Irdeto oraz wymiarem sprawiedliwości w Belgii. Jest to już drugi przypadek, w którym belgijscy operatorzy z powodzeniem podejmują działania przeciwko usługom udostępniania kart. Pod koniec ubiegłego roku mieszkaniec Belgii został skazany na dziesięć miesięcy więzienia. Europejscy dostawcy telewizyjni postrzegają orzeczenie belgijskiego sądu jakoistotny krok w dalszej walce z udostępnianiem kart dostępu.

Źródło: Broadband TV News, 05.02, Dutch and Belgian pirates go to prison

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

 

Trwa spór w sprawie opłat za rozprowadzanie programów

Negocjacje pomiędzy publicznymi nadawcami ARD i ZDF a operatorami kablowymi posuwają się bardzo powoli. Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, operatorzy Unitymedia Kabel BW oraz Kabel Deutschland (KDG) wszczęli postępowanie sądowe wobec nadawcy publicznego, który przestał płacić im za dystrybucję sygnału. Jednocześnie KDG zaprzestał rozprowadzania w swoich sieciach tych programów publicznych, które nie posiadają statusu „must carry”, czyli między innymi programów regionalnych. Nadawcy publiczni ocenili tę decyzję, jako „niepotrzebną i niezrozumiałą”.

Źródło: Broadband TV News, 15.02, Slow progress in German cable dispute

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Stany Zjednoczone

 

Jak policzyć widzów?

Międzynarodowa firma badawcza Nielsen ogłosiła, że będzie uwzględniać w swoich badaniach te amerykańskie gospodarstwa domowe, które zrezygnowały z sieci kablowych, ale które mają telewizor podłączony do Internetu, uznając je za "telewizyjne gospodarstwa domowe” i dodając do próby badawczej. Firma zadeklarowała również zamiar pomiaru oglądalności telewizji za pomocą iPadów oraz innych urządzeń przenośnych. Decyzja Nielsena odzwierciedla zmiany w sposobie korzystania z mediów.

Źródło: Media Decoder, 21.02, Nielsen Adjusts Its Ratings to Add Web-Linked TVs

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rosja

 

Odciąć piratów

Rosyjska platforma telewizji cyfrowej Tricolor TV podjęła działania mające na celu walkę z nielegalnym odbiorem treści. Operator dokonał zmiany sposobu kodowania sygnału, w związku z czym, użytkownicy korzystający z podrobionych kart dostępu zostali odcięci od większości kanałów HD.

Źródło: Broadband TV News, 18.02, Tricolor TV cuts off HD pirates 

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Czy warto płacić?

Brytyjska platforma naziemnej telewizji cyfrowej Freeview rozpoczyna kampanię marketingową na temat świadczonych przez siebie usług. Kampanię stworzono, by uświadomić odbiorcom, że co roku wydają blisko 200 GBP na płatne kanały telewizyjne, których i tak nie oglądają i że 95% najczęściej oglądanych programów mogą znaleźć na kanałach bezpłatnych.

Źródło: Broadband TV News, 20.02, Freeview and the wasted £199 pay-TV fees

 

Telewizja lokalna w Manchesterze

Brytyjski organ regulacyjny, Ofcom, udzielił kolejnej koncesji na nadawanie lokalnego programu w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Podobnie jak poprzednie koncesje tego typu, tak i ta udzielona została na 12 lat, a program ma być rozpowszechniany za pomocą wspólnego dla wszystkich lokalnych nadawców multipleksu. Oczekuje się, że program dla Manchesteru wystartuje przed końcem bieżącego roku i dostępny będzie dla około miliona gospodarstw domowych.

Źródło: Ofcom, 08.02, Ofcom awards Manchester local TV licence

 

Kontrola publicznego nadawcy

BBC Trust zlecił zbadanie, czy sposób, w jaki BBC rozprowadza swoje treści, zapewnia płatnikom abonamentu dobry stosunek jakości do ceny. Prace są prowadzone przez firmę konsultingową Mediatique i obejmą stosowane przez BBC sposoby dystrybucji, od "tradycyjnych" metod takich jak telewizja i radio, do rosnącej sfery "online".

Przegląd ma wykazać, czy BBC wypełnia swoje obowiązki w zakresie dystrybucji, zapewniając każdemu gospodarstwu domowemu w Wielkiej Brytanii swobodny dostęp do usług nadawcy publicznego - niezależnie od miejsca korzystania z nich, i czy kosztowo ten sposób jest efektywny. Komisja rozważy również, jak dobrze przygotowana jest BBC do sprostania przyszłym wyzwaniom związanym z dystrybucją ze względu na ciągle zmieniające się sposoby dostępu do usług medialnych.

BBC Trust zauważył, że BBC wydaje znaczną kwotę na dystrybucję swoich usług – ok. 200 milionów funtów rocznie, czyli ok. 6% całego budżetu. Wnioski z przeglądu, które spodziewane są w lecie bieżącego roku mają zostać zebrane w postaci raportu i przedstawione Parlamentowi.

Źródło: Advanced Television, 14.02, BBC Trust launches ‘value for money’ distribution review

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

 

Protest operatorów satelitarnych

Europejscy operatorzy satelitarni potępili postawę Komisji Europejskiej, zarzucając jej stronniczość na rzecz technologii naziemnej. Jak utrzymują, Bruksela regularnie faworyzuje i wspomaga łączność naziemną i komórkową, nie zapewniając jednocześnie podobnej pomocy branży satelitarnej.

Uczestnicy spotkania, zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Satelitarnych stwierdzili, że z chwilą, gdy szerokopasmowy Internet przenosi się z obszarów miejskich na prowincję, coraz bardziej oczywista jest potrzeba, by do tego celu służyły łącza satelitarne. Wyrażano opinię, że przynajmniej niektóre z funduszy Komisji Europejskiej, które są przyznawane na zmniejszenie dysproporcji między użytkownikami z terenów miejskich i wiejskich, należałoby przeznaczyć na promowanie satelitarnych usług szerokopasmowych, jako że podłączenie danego gospodarstwa domowego za pośrednictwem satelity kosztuje znacznie mniej, niż nie przy użyciu usług naziemnych.

Źródło: Advanced Television, 04.02, EU slammed over satellite broadband

 

Europa Środkowa i Wschodnia gotowa na mobilne wideo

Jak wynika z najnowszego raportu firmy Vidiator, użytkownicy telefonów komórkowych w Europie Środkowej i Wschodniej czekają na uruchomienie mobilnych usług wideo. Raport stwierdza, że ​​konsumenci zaczynają odkrywać potencjał smartfonów i gotowi są płacić za treści odbierane za ich pośrednictwem.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 1105 konsumentów posiadających telefon komórkowy w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia i Bułgaria), raport przedstawia zwyczaje konsumentów wyposażonych w urządzenia mobilne, aktualne zapotrzebowanie na mobilne usługi wideo, preferencje co do treści, potencjalne korzystanie z tych usług oraz czynniki wpływające na gotowość konsumentów do płacenia za usługi wideo.

Jak wynika z raportu, połowa respondentów wyraziła zdecydowane zainteresowanie oglądaniem telewizji w telefonach komórkowych. Liczba ta sięgała w Rumunii nawet 69%. Tylko 15% respondentów twierdziło, że nie interesuje ich korzystanie z takich usług w telefonie. Najbardziej pożądanym gatunkiem treści były w każdym regionie wiadomości lokalne i pogoda, w Polsce aż 71% respondentów wyrażało zainteresowanie tego typu treściami. 69% respondentów wskazało chęć korzystania z mobilnych usług wideo w czasie podróży lub podczas codziennych dojazdów do pracy. Był to najbardziej popularny scenariusz we wszystkich regionach, szczególnie w Bułgarii.

Źródło: Broadband TV News, 25.02, C & E Europe markets ready for mobile video

 

 

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Halina Rostek

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie