"Przegląd międzynarodowy": nr 08/2013

02.08.2013
W tym Przeglądzie Międzynarodowym przeczytasz m. in. o tym, jak rząd bułgarski wspomaga osoby potrzebujące w związku z cyfryzacją telewizji, jak zmieniono holenderską ustawę medialną, aby operatorzy kablowi nie pozbawiali programów towarzyszących im usług dodatkowych, jaka kara została zasądzona za posługiwanie się pirackimi dekoderami w Szwecji i jakie granty otrzymały od państwa brytyjskie rozgłośnie środowiskowe oraz o wielu innych interesujących sprawach na świecie.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

Raport na temat równouprawnienia w mediach

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), opublikował dla irlandzkiej prezydencji raport zatytułowany "Kobiety i media - Wspieranie równości kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji w organizacjach medialnych". Według danych w nim przedstawionych, mimo że kobiety mają przewagę nad mężczyznami, jeśli chodzi o poziom wykształcenia i udział w programach opartych na praktyce dziennikarskiej, kultura organizacyjna mediów pozostaje w dużej mierze męską domeną i kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na poziomie współ-decydowania, zajmując tylko 22% strategicznych stanowisk decyzyjnych w mediach publicznych i 12% w mediach komercyjnych w 27 krajach UE.

Źródło: EPRA, 11.07, Advancing gender equality in decision-making in media organisations, EIGE Report

Flaga


Bułgaria 

Pomoc państwa w procesie cyfryzacji

Komisja Europejska zaaprobowała pomoc, jakiej rząd bułgarski udzieli osobom potrzebującym, w związku z wprowadzaniem telewizji cyfrowej w tym kraju. Zdecydowano, że na początku, przed pierwszym etapem wyłączenia analogowego sygnału telewizyjnego, ok. 124 000 najuboższych osób z północnych regionów Bułgarii otrzyma talony, które będzie można wymienić na odbiorniki cyfrowe. Ogłoszony też został przetarg na dostawę kolejnych 86 000 odbiorników dla południowej części kraju, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec sierpnia.

Źródło: Broadband TV News, 18.07, Bulgaria provides DTT assistance

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

Pomysły na radio cyfrowe

W związku z powolnym, jak dotąd, rozwojem radia cyfrowego we Francji, pojawiają się różne pomysły na to, jak powinno być ono wprowadzane. Jednym z proponowanych rozwiązań jest słuchanie radia przy użyciu protokołu IP, za pośrednictwem tradycyjnych nadajników przesyłających dane IP do odbiorników, np. telefonów komórkowych. Technologia ta, która może być realizowana w części pasma III, wstępnie przeznaczonego dla naziemnego radia cyfrowego, sprzyjałaby ​​lepszemu wykorzystaniu widma przez ograniczenie wielkości sieci telekomunikacyjnych i obniżenie kosztów. Inna sugestia to radio cyfrowe jako dodatek do radia analogowego, a nie jego substytut. Projekt ten, nazwany R+, zakłada bezpłatną dystrybucję usługi radia mobilnego, dostępnej na głównych drogach oraz w dużych miastach. R+, który objąłby około 44 mln odbiorców, aby rozpocząć nadawanie w paśmie III wymaga dwóch multipleksów, oraz zainwestowania 35 mln EUR. Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), francuski organ regulacyjny, ma zweryfikować ten projekt w najbliższym czasie, po spodziewanym przyjęciu przez rząd dekretu na temat nowego standardu (DAB+).

Źródło: Radio World, 8.07, In France, Ideas to Boost Digital Radio

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

Zmiany w ustawie

Holenderski parlamentprzegłosował zmiany w ustawie medialnej, zapewniające niezakłócony dostęp do sygnału telewizyjnego, w tym telewizji hybrydowej, na różnych platformach dystrybucji. Nowe prawo położy kres filtrowaniu przez operatorów kablowych części sygnału nadawcy, takich jak usługi telewizji hybrydowej (HbbTV), ale również napisów dla niesłyszących, audiodeskrypcji i innych usług dodatkowych, które są częścią nadawanego sygnału.

Do tej porydwóch największych operatorów sieci kablowych, UPC i Ziggo, odmawiało rozprowadzania usługi HbbTV kanałów publicznych, SBS Broadcasting i nadawców zagranicznych, takich jak ARD, ZDF i TVE. Tymczasem większość nowych telewizorów sprzedawanych w Holandii jest automatycznie wyposażona jest w funkcjonalność HbbTV, która daje dostęp do dodatkowych informacji o programach, jak również do treści catch-upi programów na żądanie. Standard ten umożliwia bezpośrednie połączenie między widzem a nadawcą. Niektóre holenderskie platformy, takie jak DTH CanalDigitaal i naziemna Digitenne już nadają sygnał HbbTV.

Źródło: Broadband TV News, 4.07, Dutch parliament passes ‘signal neutrality’

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Irlandia

Finansowanie mediów publicznych

Irlandzki organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (BAI) opublikował zalecenia związane z wymaganym poziomem finansowania mediów publicznych w ciągu kolejnych pięciu lat. Zalecenia zostały sformułowane w oparciu o obszerny raport sporządzony przez niezależną firmę konsultingową. Irlandzka ustawa medialna zobowiązuje organ regulacyjny do okresowej oceny adekwatności poziomu finansowania publicznych nadawców do realizowanych przez nich celów usługi publicznej. W tym roku po raz pierwszy ocena objęła nie tylko wpływy z opłat abonamentowych, ale również przychody komercyjne. BAI uznała, że obecnie nie ma pilnej potrzeby zwiększania abonamentu (w tej chwili jest to 160 EUR rocznie od gospodarstwa domowego posiadającego odbiornik), ale w przyszłości dodatkowe środki publiczne będą konieczne dla utrzymania pozycji publicznych nadawców na rynku.

Jednocześnie Ministerstwo ds. Komunikacji uruchomiłokonsultację publiczną na temat projektu zmiany systemu opłat za media publiczne, który ma zastąpić obecny abonament telewizyjny. Nowy system marozwiązać problem uchylania się od płacenia abonamentu, oraz uwzględnić postęp technologiczny, pozwalający na dostęp do telewizji za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z projektem, każde gospodarstwo domowe będzie wnosić opłatę na rzecz radiofonii i telewizji publicznej, niezależnie od faktu posiadania odbiornika.

Źródła: Broadband TV News, 18.07, Ireland launches PSB funding review, EPRA, 22.07, Assessing PSB funding: Irish regulator publishes recommendations

 

Flaga


Szwecja

Kary dla piratów

Pewien mieszkaniec Szwecji musi zapłacić 12 mln koron (1,38 mln EUR) za szkody, jakie wyrządził czterem spółkom płatnej telewizji posługując się pirackimi dekoderami. Pirat udostępniał 650 osobom sygnał czterech nadawców: Canal Digital, Viasat, Boxer i Com Hem. Sąd uzyskał informację, że proceder został rozpoczęty się w 2004 roku i był prowadzony we własnym mieszkaniu obwinionego. Podczas przeszukania w innej sprawie, podejrzenia policji wzbudziła duża liczba komputerów w budynku. Mężczyźnie udało się uniknąć więzienia w związku z długim czasem, jaki zajęło dochodzenie w sprawie. Zasądzona kara jest drugą co do wielkości w ostatnich tygodniach. Inny pirat za podobne przewinienie został ukarany grzywną w wysokości 37 mln koron.Źródło: Broadband TV News, 4.07. Heavy fine for Swedish TV pirate

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

Start konwersji cyfrowej

Na początku sierpnia rozpoczął się pierwszy etap cyfryzacji węgierskiej telewizji, który objął centralne regiony kraju. Kolejny etap wyłączania sygnału analogowego nastąpi pod koniec października.

Źródło: Broadband TV News, 29.07, Hungary set for ASO

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Co nowego na lokalnym multipleksie?

Brytyjski operator lokalnego multipleksu Comuxprzedstawił podczas konferencji prasowej w Londynie aktualny stan rozwoju lokalnych usług telewizyjnych w Wielkiej Brytanii. W lipcu BBC przyznała firmie grant w wysokości 25 milionów funtów (€ 28.900.000), który pomoże usunąć finansowe bariery wejścia lokalnych nadawców na rynek. Operator lokalnego multipleksu powinien być czymś więcej niż tradycyjny operator. Comux nie tyko buduje infrastrukturę centralną i zarządza trzema ogólnokrajowymi strumieniami wideo w standardzie SD (lub jednym w SD i jednym HD). Musi również zagwarantować, by programy telewizji lokalnej były dostarczane w konkurencyjnej cenie oraz prowadzić kampanię informacyjną na temat funkcjonowania nadawców lokalnych. Comux działa intensywnie w tych trzech zakresach i już w listopadzie zamierza doprowadzić do uruchomienia pierwszej stacji lokalnej w Grimsby.

Źródło: Broadband TV News, 16.07, UK local TV: an update


Pieniądze dla rozgłośni środowiskowych

Brytyjskie Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu przyznało w budżecie na rok 2013/2014 kwotę 397 456 funtów na Fundusz Rozgłośni Środowiskowych. Pierwsza część tej kwoty została na początku lipca rozdysponowana przez organ regulacyjny Ofcom pomiędzy 12 nadawców spośród 50, którzy aplikowali o przyznanie środków z Funduszu. Średnia wysokość przyznanego grantu wynosiła 14 657 funtów. Komisja przyznająca środki oceniała wnioski pod kątem stabilności finansowej stacji i perspektyw zrównoważonego rozwoju w przyszłości. W drugiej rundzie, która zostanie ogłoszona w październiku br., rozdysponowanych zostanie 221 575 funtów. Komisja Ofcom podejmie decyzję w tej sprawie w styczniu 2014 roku.

Źródło: Ofcom, 13.07, Community Radio Fund: award of grants for 2013/14 Round 1

 

Kto kocha lokalne radio?

Ofcom przeprowadził badania postaw słuchaczy wobec radia a w szczególności radia lokalnego. Głównym ich celem była próba określenia, czy cele publiczne realizowane przez radio tradycyjne, nadal są cenione przez słuchaczy w epoce cyfrowej. Wyniki ankiet potwierdziły, że treści lokalne nadal są ważne i cenione przez słuchaczy, którzy są zadowoleni z obecnego ich poziomu. Ponadto, słuszne okazały się działania podjęte przez organ regulacyjny w 2010 roku, umożliwiające lokalnym nadawcom tworzenie sieci i udostępnianie sobie nawzajem materiałów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wymaganej ilości czasu treści lokalnych poza czasem najwyższej słuchalności. W odczuciu respondentów, informacje i wiadomości lokalne były najważniejszym elementem, który powodował atrakcyjność tych stacji, podobnie jak fakt obecności na antenie lokalnych prezenterów w kluczowych porach dnia.

Jednym z obowiązków organu regulacyjnego jest sporządzanie wytycznych dla nadawców, tak by mogli oni lepiej realizować swoje zadania i właściwie wypełniać obowiązki ustawowe. Wytyczne dotyczące lokalności zamieszczone zostały na stronie internetowej Ofcom.

Źródło: Ofcom, 13.07, Radio: latest audience research findings

 

Promowanie radia cyfrowego

Na ciekawy pomysł promowania przejścia na odbiór cyfrowy wpadła BBC, ogłaszając, że kolejny odcinek ulubionego od 50 lat słuchowiska „Rodzina Archerów” będzie dostępny tylko dla tych, którzy kupią odbiornik cyfrowy. Decyzja ta spotkała się z masowymi protestami ze strony słuchaczy. Odbiorniki radia cyfrowego w Wielkiej Brytanii ma tylko 42% odbiorców, ale audycji można również za pośrednictwem Internetu lub telewizji cyfrowej. Zwolennicy nowej technologii uważają, że radio nie powinno pozostać analogową wyspą w cyfrowym świecie.

Źródło: The Telegraph, 12.07, Go digital or you will miss even more drama, Archers fans warned

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie