"Przegląd międzynarodowy": nr 10/2013

30.09.2013
W tym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać między innymi o nowych usługach mediów publicznych w Hiszpanii i w Holandii, o postępach we wprowadzaniu radia cyfrowego w Szwecji i Szwajcarii oraz o wnioskach wynikających z raportu brytyjskiego OFCOM na temat dostępu osób niepełnosprawnych do mediów
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

Wsparcie dla mediów publicznych w krajach sąsiadujących

Komisja Europejska i Europejska Unia Nadawców (EBU) potwierdziły gotowość dalszego współdziałania w związku z podpisanym rok wcześniej porozumieniem o współpracy w zakresie wspierania mediów publicznych w krajach objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdowa, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja i Ukraina). Wolność wypowiedzi w mediach oraz rola mediów publicznych są kluczowymi obszarami polityki Komisji Europejskiej zarówno wobec krajów kandydujących, jak i całego Europejskiego Sąsiedztwa, wobec ważnej roli, jaką odgrywają w transformacji i rozwoju społeczeństwa demokratycznego. Dotychczasowe działania, współfinansowane przez EBU i Komisję Europejską, polegały głównie na organizowaniu regionalnych konferencji i warsztatów oraz konsultowaniu strategii działania związanych z erą cyfrową.

Źródło: Komisja Europejska, 30.08, EU and EBU ready to cooperate on strengthening public media in European Neighbourhood

 

Flaga


Bułgaria 

Opóźnienie przejścia na nadawanie cyfrowe

Wyłączenie analogowych nadajników telewizyjnych w Bułgarii zostało przesunięte o dwa miesiące i ma nastąpić 1 listopada br. Według agencji Novinite, opóźnienie spowodowały zastrzeżenia Komisji Europejskiej wobec sposobu przeprowadzenia konkursu na operatorów multipleksów. Zdaniem Komisji, konkurs nie zapewniał „otwartego i niedyskryminującego dostępu do rynku infrastruktury naziemnego nadawania cyfrowego”.

Źródło: Broadband TV News, 13.09, Bulgaria delays ASO

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

Naziemna telewizja cyfrowa zagraża operatorom kablowym

Dwa lata po przejściu Czech na telewizję cyfrową, sektor NTC okazał się konkurencyjny dla telewizji kablowej. Jak podaje czeskie stowarzyszenie operatorów kablowych (CAEK), obecnie dostępnych jest w tym kraju 30 kanałów DVB-T, w tym usługi świadczone przez nadawcę publicznego i wersje HD niektórych kanałów w standardowej rozdzielczości. Ponadto w dużych miastach widzowie mają obecnie dostęp nawet do 25 kanałów bezpłatnej telewizji naziemnej. Płatna naziemna telewizja cyfrowa, według nieoficjalnych informacji, być może zadebiutuje w Republice Czeskiej w 2015 roku. Sytuację operatorów kablowych dodatkowo utrudnia powszechne udostępnianie plików i niewystarczające zainteresowanie usługami VOD.

Źródło: Broadband TV News, 23.09, DTT poses Czech kable threat

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

Udogodnienia dla niepełnosprawnych - raport

Francuski organ regulacyjny (CSA) udostępnił na swojej stronie internetowej raport z realizacji w telewizji usług dostępowych dla osób niepełnosprawnych w 2012 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadawcy mają obowiązek umieszczania napisów dla niesłyszących w 100% audycji w programach o oglądalności > 2,5% oraz 40% w programach o niższej oglądalności. Jednak wobec programów, które dopiero rozpoczynają działalność, dopuszcza się stopniowe wprowadzanie usług dostępowych. I tak, dla nowych programów HD, które otrzymały koncesję pod koniec 2012 r., przyjęto że:

  • jeśli chodzi o napisy - mają zaczynać od 20% audycji w 2013, potem co roku zwiększać  ich udział o kolejne 10%, aż do uzyskania 50% w 2016 r.,
  • jeśli chodzi o audiodeskrypcję, początkowo ma to być 1 audycja rocznie, rok później - 6, a począwszy od 2015 r. – 12.

Podobnie wobec nadawców, którzy mają już ustaloną pozycję na rynku, CSA ma prawo stosować ograniczenia i zwolnienia. Na przykład w 2012 r. ograniczyła poziom napisów dla niesłyszących do 10% dla nadawców o rocznych obrotach pomiędzy 3 mln - 7 mln EUR, zaś tych, którzy mają obroty niższe niż 3 mln EUR - zwolniła z tego obowiązku.

Źródło: CSA, 11.09, Rapport au Conseil national consultatif des personnes handicapées - Année 2012 

 

Flaga


Hiszpania

„Czerwony przycisk” publicznej telewizji

Hiszpańska telewizja publiczna uruchomiła nową usługę opartą na telewizji hybrydowej, zwaną „Botón Rojo” (czerwony guzik). Usługa dotyczy ponad 90 000 godzin audycji telewizyjnych, dostępnych z dowolnego kanału RTVE, za pośrednictwem odbiorników hybrydowych i innych podobnych urządzeń. Nadawca planuje wkrótce zapewnienie widzom bieżącej informacji na temat nadawanych audycji oraz najnowszych wydarzeń. Niektóre audycje będą bazować na interakcji z odbiorcą, zachęcając na przykład do głosowania on-line na wybrane elementy programu.

Źródło: Broadband TV News, 10.09, RTVE says press the Botón Rojo

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

Publiczni nadawcy a nowe media

Holenderscy nadawcy publiczni uruchomili nową aplikację, zwaną NPO (Holenderskie Media Publiczne), która łączy linearne programy radiowe i telewizyjne z usługą catch-up. Aplikację można ściągnąć za pośrednictwem iTunes App Store, i ma ona zastąpić dotychczasową platformę dostępu do telewizji catch-up. Nowa usługa umożliwia odbiór trzech głównych programów telewizji publicznej i sześciu programów publicznego radia oraz ściąganie ich programów na żądanie. Nawigację po ofercie ułatwia specjalna wyszukiwarka, alfabetyczna lista programów oraz licznik najczęściej oglądanych lub słuchanych treści. Aplikacja daje również możliwość przechowania danej audycji w zakładce „obejrzyj później”. Przyszłe modyfikacje mają umożliwić odbiorcom korzystanie z drugiego ekranu i interakcję z nadawcą.

Źródło: Broadband TV News, 12.09, Dutch pubcasters launch live TV app

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Litwa

Kolejne spotkanie EPRA

W dniach 2-4 października w Wilnie odbędzie się 38. spotkanie Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych (EPRA), w którym uczestniczyć będzie ponad 150 przedstawicieli 53 organów regulacyjnych sektora audiowizualnego z 47 krajów, a także delegaci Komisji Europejskiej, Rady Europy, Biura Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów oraz Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego. Tym razem główne tematy spotkania dotyczyć będą usług na żądanie i sposobów ich monitorowania, a także oceny pluralizmu treści dostępnych w sieci. Trzy równoległe grupy robocze omawiać będą kwestie odpowiednio: reklamy politycznej w nowych mediach, mediów lokalnych i środowiskowych oraz przeznaczenia spektrum 700 MHz.

Źródło: EPRA, 23.09, Vilnius EPRA meeting: the supervision of new media at the centre of the debates

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

Nowe urządzenie dla nadawców i operatorów

Niemiecka firma VAD zaprezentowała na targach IBC w Amsterdamie nowe urządzenie do monitorowania cyfrowej transmisji radiowej. Urządzenie nazywa się MEASURA ETI i zapewnia stały nadzór nad strumieniem DAB/DAB+, zarówno przed jego dostarczeniem do nadajnika jak i po transmisji. Opcje wyposażenia obejmują zespół monitorowania, możliwość rejestrowania, analizy, odtwarzania oraz przeglądania serwisu. Urządzenie zaprojektowano dla nadawców i operatorów sieci rozprowadzających programy. Pozwala ono na sprawdzenie poprawności dostarczonego sygnału przed jego wejściem do sieci operatora rozprowadzającego program lub przed jego wejściem do nadajnika. MEASURA sprawdza też na żywo poprawność wyemitowanego sygnału oraz analizuje pracę całego multipleksu DAB/DAB+.

Źródło: WorldDAB, 10.09, VAD launches the new MESURA ETI Monitor for Digital Radio Broadcasting at IBC 2013

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Szwajcaria

Cyfrowe wyspy dla małych stacji radiowych

Szwajcarski organ regulacyjny, Ofcom, przyznał spółce Digris AG koncesję operatora platformy DAB+, która ma zapewnić cyfrowe nadawanie lokalnych i regionalnych programów radiowych na wybranych obszarach. Plany spółki przewidują budowę anten DAB+ na gęsto zaludnionych obszarach Szwajcarii - najpierw, w 2013 roku, w Zurichu i Genewie, a dwa lata później w rejonach Bazylei, Berna i Winterthur. Spółka Digris ma zastosować nową, ekonomiczną technologię i otrzymać od państwa dofinansowanie, co pozwoli na niskie ceny usług świadczonych małym nadawcom.

 Źródło: Swiss OFCOM, Digital Islands for small radio stations

 

Flaga


Szwecja

Cyfryzacja szwedzkiego radia

Rząd Szwecji powołał specjalnego koordynatora branżowego, który ma się zająć sprawą cyfryzacji radia. Koordynator we współpracy ze szwedzkim organem regulacyjnym ds. radia i telewizji (SBA) oraz rynkiem przygotuje projekt planu przejścia radia z nadawania naziemnego na cyfrowe. Raport w tej sprawie ma zostać przedstawiony rządowi do 30 listopada. W 2012 roku rząd zdecydował o rezerwacji częstotliwości dla komercyjnego radia cyfrowego i wraz Agencją Poczty i Telekomunikacji opracował strategię koncesjonowania tej usługi. Rozwój radia cyfrowego będzie się odbywał w oparciu o standard T-DAB+ lub technologię do niego kompatybilną. Do SBA wpłynęło 26 wniosków na radio cyfrowe od 7 nadawców. Przewidziane jest miejsce dla stacji ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych.

Źródło: EPRA Country Report, SBA

 

Flaga


Ukraina

Spotkanie regulatorów

W dniach 5-6 września w Kijowie odbyło się czwarte doroczne spotkanie Forum Organów Regulacyjnych ds. Mediów Regionu Morza Czarnego (BRAF). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy, Serbii, Turcji i Ukrainy oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC). Tegoroczne obrady poświęcone były głównie dwóm obszarom: nowych mediów oraz ochrony dzieci i młodzieży. Forum przyjęło wspólną deklaracjędotyczącą ochrony dzieci i młodzieży.

Źródło: BRAF, 19.09, Report of the Fourth Annual Meeting of the Forum of the Black See Broadcasting Regulatory Authorities

 

Sprzeciw wobec piratów

Zwiększają się naciski na ukraińskich operatorów kablowych, aby zaprzestali retransmitowania rosyjskich kanałów telewizyjnych, z którymi nie mają umów dystrybucyjnych. Zgodnie z informacją podaną przez rosyjski dziennik Kommiersant, Grupa Medialna Ukraina (MGU) dodała swój głos do apeli i zagroziła wszczęciem kroków prawnych przeciwko operatorom. MGU jest właścicielem szeregu praw, a w lipcu wspólnie z NTV-Plus uzyskała prawa wyłączne do treści pochodzących z Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Ukraiński organ regulacyjny oświadczył, że nie może monitorować wszystkich operatorów kablowych w kraju. Nakłada jedynie grzywnę po udzieleniu trzech ostrzeżeń i tylko w bardzo rzadkich przypadkach cofa koncesję.

Źródło: Broadband TV News, 02.09, Ukrainian piracy clampdown call

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

Nowa przewodnicząca węgierskiej rady ds. mediów

Nową przewodniczącą węgierskiej Rady ds. Mediów i Komunikacji Elektronicznej (NMHH) została dr Monika Karas, ekspert w dziedzinie prawa medialnego. W czasie swej kariery zawodowej dr Karas współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi i grupami profesjonalistów z dziedziny mediów. W latach 1999-2002 była przewodniczącą Komisji ds. Skarg publicznego Radia i Telewizji, a w latach 2000-2005 członkiem Rady Ekspertów ds. Praw Autorskich.

Źródło: EPRA, 11.09

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Konsultacja w sprawie VOD

Brytyjski organ współ-regulacyjny ds. treści w usługach telewizyjnych na żądanie (ATVOD) ogłosił konsultację publiczną w sprawie nowych wytycznych dotyczących zakresu regulacji odnoszących się do usług VOD. Poprzednie wytyczne, precyzujące czynniki i kryteria stosowane przez ATVOD przy określaniu, czy dana usługa jest usługą na żądanie, wymagają weryfikacji w świetle trzyletnich doświadczeń organu. Raport z konsultacji zostanie opublikowany na stronie ATVOD w styczniu przyszłego roku.

Źródło: ATVOD, 17.09, Scope Guidance Consultation

 

Media społecznościowe zwiększają dochody nadawców

Coraz powszechniejsze korzystanie z mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter zapewnia nadawcom większą publiczność i stwarza nowe źródło dochodów w związku z faktem, że ich treści są częściej udostępniane i szerzej komentowane. W ślad za tym zjawiskiem BBC zaczęła na przykład ostatnio korzystać z Twittera, by wyjść naprzeciw potrzebie odbiorców do interakcji z prezenterami. Podobne wnioski wynikają z raportu firmy Nielsen, który wskazuje na związek aktywności społecznej mediów z wyższymi ocenami odbiorców.

Źródło: Broadband TV News, 19.09, Broadcasters find monetization in social media

 

Nowa magistrala przesyłowa

Arqiva, firma zajmująca się infrastrukturą komunikacyjną, transmisją satelitarną i łącznością ruchomą dla radia i telewizji, zakończyła budowę światłowodowej magistrali przesyłowej danych - Arqnet2. Sieć powstała dzięki technologii światłowodowej dostarczonej przez Virgin Media Business i umożliwia przesyłanie do 16 TB danych przy zachowaniu dużych prędkości. Klientami Arqivy są między innymi najwięksi nadawcy telewizyjni tacy jak BBC, ITV, BSkyB, a także niezależne grupy radiowe, dostawcy telekomunikacyjni i służby alarmowe oraz firma Comux, operator lokalnego multipleksu.

Źródło: Digital TV Europe, 12.09, Virgin and Arqiva complete data superhighway build out

 

Raport w sprawie radia cyfrowego

Rządowy Plan Działania w sprawie Radia Cyfrowego zobowiązuje między innymi organ regulacyjny Ofcom do przedstawiania corocznego raportuna temat dostępności i korzystania z usług radia cyfrowego. Tegoroczny raport pokazuje, że należący do BBC ogólnokrajowy multipleks radiowy (DAB) obejmuje obecnie 94,4% gospodarstw domowych, podczas gdy komercyjny pokrywa swym zasięgiem 89,5%. Lokalne multipleksy radiowe pokrywają 71,7 % gospodarstw domowych. W ciągu 12 miesięcy (do końca czerwca br.) ponad jedną trzecią czasu poświęconego na słuchanie radia stanowił odbiór radia cyfrowego na różnych platformach, takich jak DAB, telewizja cyfrowa i Internet lub aplikacje urządzeń mobilnych. Spośród stacji, które są dostępne tylko za pośrednictwem platform cyfrowych, cztery miały średnio ponad milion słuchaczy tygodniowo. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem słuchania radia cyfrowego było słuchanie za pomocą odbiorników cyfrowych, których sprzedaż systematycznie wzrasta. Pod koniec czerwca posiadanie takiego odbiornika w domu deklarowało 45,7% Brytyjczyków, a 38,3% nowych samochodów ma go w standardowym wyposażeniu.

Źródło: Ofcom, 26.09, Ofcom publishes digital radio report 2013

 

Pracowici piraci

Raport sporządzony przez Ofcom na zlecenie Urzędu Własności Intelektualnej wykazał, że blisko trzy czwarte przypadków nielegalnego korzystania z treści audiowizualnych w sieci należy przypisać tylko 2% użytkowników. Osoby takie poświęcały również dużo więcej czasu na ściąganie legalnych treści i wydawały na ten cel dużo więcej pieniędzy niż przeciętny internauta. Zdaniem Ofcom, dane przedstawione w raporcie nie pozwalają na jednoznaczne sformułowanie najlepszego sposobu zapobiegania piractwu w sieci. Aby skutecznie zmienić obecną sytuację, należałoby zastosować łącznie kilka elementów, takich jak udoskonalenie legalnej alternatywy ściąganych nielegalnie treści, szersza edukacja na temat praw autorskich i ukierunkowane środki przymusu.

Źródło: Recombu, 12.09, Two per cent of internet users account for most online piracy

 

Korzystanie z mediów przez osoby niepełnosprawne

Brytyjski organ regulacyjny Ofcom, zgodnie ze swoimi kompetencjami, przywiązuje wagę do potrzeb niepełnosprawnych konsumentów, m.in. publikując raporty o korzystaniu przez nich z mediów i usług komunikacyjnych. Raporty takie są również szansą dla dostawców usług na zapoznanie się z oczekiwaniami i potrzebami niepełnosprawnych odbiorców.

Opublikowany 25 września br. raport jest pierwszą szczegółową analizą porównawczą różnych grup odbiorców w zależności od rodzaju dysfunkcji: niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni ruchowo oraz osoby z niepełnosprawnością złożoną. Analiza uwzględnia także wiek uczestników badania, ich status socjalny i ekonomiczny oraz wielkość gospodarstwa domowego. Dzięki takiemu rozróżnieniu widać wyraźnie różnice między potrzebami i oczekiwaniami różnych grup niepełnosprawnych, także w porównaniu z odbiorcami pełnosprawnymi. Badanie przeprowadzono na próbie badawczej 4 096 osób, które same siebie określają jako niepełnosprawne oraz 17 412 osób pełnosprawnych w wieku powyżej 15 lat. Pytania dotyczyły dostępu do: telefonii stacjonarnej i mobilnej (włączając smartfony), Internetu szerokopasmowego i mobilnego, radia cyfrowego oraz telewizji płatnej (kablowej i satelitarnej).

Źródło: Ofcom, 25.09, Disabled consumers’ ownership of communications services

 

Wykonanie kwot usług dostępu osób niepełnosprawnych do mediów

Zgodnie z Kodeksem Dostępu do Usług Telewizyjnych, brytyjski regulator Ofcom przedstawia dwa razy w roku raport z wykonania obowiązujących kwot usług dostępowych przez poszczególnych nadawców. Kodeks obliguje nadawców do stosowania napisów dla niesłyszących, w zależności od rodzaju nadawcy: od min. 10% do 100% w odniesieniu do nadawców publicznych, audiodeskrypcji - 10% oraz języka migowego – 5%. Obecny raport pokazuje, że nadawcy z łatwością przekraczają nałożone kwoty i tak np. kanał satelitarny Sky Atlantic, który ma najniższe zobowiązanie (10%) stosuje napisy dla niesłyszących w 79,7% przekazów a audiodeskrypcję przy zobowiązaniu 3,92% wypełnia w 20,4%.

Kanały z oglądalnością na poziomie 0,05% i 1% mogą raz w miesiącu nadawać 30 minut przekazu z usługami dostępowymi lub uczestniczyć w zaakceptowanych przez OFCOM alternatywnych działaniach, ułatwiających dostęp osób niepełnosprawnych do mediów, jak np. British Sign Language Broadcasting Trust.

Źródło: Ofcom, 25.09, TV Access services reports

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

Media środowiskowe w Europie - ranking

Europejskie Forum Mediów Środowiskowych (CMFE), międzynarodowa organizacja non-profit, która zapewnia wspólną platformę porozumienia dla sieci, stowarzyszeń i projektów aktywnych w mediach trzeciego sektora, stworzyło ranking krajów europejskich ze względu na stopień rozwoju tego sektora mediów. Ranking bazuje na badaniu przeprowadzonym wśród organów regulacyjnych 39 krajów europejskich, biorąc pod uwagę pięć elementów: rozpowszechnienie mediów środowiskowych, regulacje prawne, finansowe wsparcie ze strony rządu, strukturę techniczną oraz ogólną ocenę rozwoju. Pozycja w rankingu wynika ze średniej uzyskanej ze wszystkich pięciu ocen. Najwyższe miejsca uzyskały Norwegia, Dania, Holandia i Austria. Łączna liczba branych pod uwagę rozgłośni środowiskowych wynosi 2 237, zaś stacji telewizyjnych – 521. Polska zajmuje w rankingu 20. miejsce, mimo jedynie 8 działających rozgłośni non-profit i braku systemu gwarantującego ich finansowanie.

Źródło: CMFE, First country ranking of community media

 

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Halina Rostek

Mirosław Samsonowski

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie