"Przegląd międzynarodowy": nr 05/2014

02.05.2014
W majowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o: ustaleniach w sprawie radia cyfrowego w Danii, o problemach, jakie wywołała decyzja o zmianie przeznaczenia częstotliwości telewizyjnych w Hiszpanii oraz o różnym podejściu do zjawiska nielegalnego kopiowania treści w Holandii, Hiszpanii i we Włoszech.
Logo przeglądu międzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

Rada Europy
Konferencja regionalna

W ramach projektu „Promowanie wolności wypowiedzi i informacji oraz wolności mediów w krajach Europy Południowo-Wschodniej” Rada Europy zorganizowała 7 marca br. w Tiranie (Albania) konferencję poświęconą określeniu wskaźników niezależności organów regulacyjnych ds. mediów. Wzięli w niej udział delegaci z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że najważniejsze wskaźniki niezależności regulatorów powinny brać pod uwagę istnienie i funkcjonowanie:
- ram prawnych, które jasno i jednoznacznie definiują pozycję, kompetencje, prawa i obowiązki organu regulacyjnego;
- ram prawnych przewidujących stałe i zrównoważone źródła jego finansowania;
- jasnych zasad i dobrych praktyk zapewniających organowi regulacyjnemu możliwość niezależnego podejmowania decyzji;
- jasnych zasad, praw i obowiązków związanych z możliwością planowania, zatrudniania i rozwoju kapitału ludzkiego;
- jasnych zasad, praw i obowiązków związanych z przyjmowaniem i publikowaniem planów finansowych i operacyjnych oraz raportów.
Źródło: EPRA, 8.04, Council of Europe Regional Conference looks at Indicators for the Independence of Regulatory Bodies
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Chiny

Współpraca z EBU

Europejska Unia Nadawców (EBU) i Urząd ds. Prasy, Radia, Filmu i Telewizji Ludowej Republiki Chin (SAPPRFT) podpisały protokół uzgodnień dotyczący wzmocnienia współpracy pomiędzy europejskimi i chińskimi nadawcami. Protokół podpisany w Genewie przez chińskiego ministra SAPPRFT, Cai Fuchao i Dyrektora Generalnego EBU, Ingrid Deltenre, ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń w sferze polityki regulacyjnej, nadawczej, dobrych praktyk i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem radiofonii i telewizji publicznej. Protokół uwzględnia również wymianę wiedzy na temat produkcji programów, szkolenia personelu i relacjonowania wydarzeń. W ramach współpracy planowane są seminaria i warsztaty na tematy dziennikarstwa oraz cyfrowej komunikacji kulturowej i technologicznej.
Źródło: EBU, 17.04, China's state media and EBU sign joint Memorandum of Understanding
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

Stare, dobre programy

Jak wykazało badanie przeprowadzone przez niezależną firmę Digimonitor, ponad połowa Czechów ogląda swoje ulubione programy dostępne w archiwum telewizyjnym, ale najchętniej wtedy, gdy taka usługa jest bezpłatna. Z płatnych usług tego typu korzysta 14,7% respondentów. W ramach archiwum dostępnego on-line respondenci chcą mieć przede wszystkim dostęp do dokumentalnych filmów przyrodniczych oraz czeskich filmów i seriali (72% respondentów). Większość Czechów preferuje dostęp do treści archiwalnych za darmo (74,3%). Spośród widzów, którzy płacą za dostęp, 7,8% wnosi stałą opłatę, a 6,9% uiszcza ją jednorazowo. W ciągu najbliższych pięciu lat 40% respondentów badania gotowych jest zainwestować w odbiornik, który umożliwia łączenie się z Internetem, a tym samym oglądać archiwalne treści na ekranie telewizyjnym. Szacuje się, że czeskie stacje telewizyjne w 2020 roku będą generować do 15% całkowitych przychodów z różnych form przekazu on-line.
Źródło: E15, 24.04, Výzkum Digimonitor: více než polovina Čechů využívá televizní archivy
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Dania

Zmiana harmonogramu cyfryzacji radia

Duński rząd przesunął pierwotnie planowany termin przejścia  nadawania radia cyfrowego z formatu  DAB na jego rozwinięcie technologiczne DAB+. Dotychczas planowano przełączenie jeszcze w tym roku, ale według nowego harmonogramu nastąpi ono dopiero między 2016 a 2018 rokiem. Dania jest jednym z krajów o największym w Europie nasyceniu odbiornikami cyfrowymi. Dotąd sprzedano już ok. 1,7 miliona odbiorników DAB, czyli może z nich korzystać więcej niż jedna trzecia duńskich gospodarstw domowych. Wszyscy ci odbiorcy będą musieli wymienić sprzęt w związku ze zmianą formatu nadawania. Ponadto ustalono, że jeśli w połowie 2018 roku 50% społeczeństwa będzie słuchać naziemnego radia cyfrowego, sygnał analogowy zostanie wyłączony w roku 2019.
Źródło: radio.nl, 17.04, Aangepast omschakelschema naar DAB+ in Denemarken 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

Kosztowna zmiana

Jak pisaliśmy w grudniowym numerze Przeglądu, rząd Hiszpanii podjął decyzję o zmianie przeznaczenia spektrum 800 MHz na usługi mobilne od stycznia 2015 r. W tej chwili częstotliwości te wykorzystywane są przez nadawców telewizyjnych, którzy zgodnie z decyzją będą musieli zmienić zakres nadawania. Według dziennika El Economista, ponad 8 mln gospodarstw będzie musiało ponieść koszty przystosowania się do odbioru programu na nowych częstotliwościach. W sumie ma kosztować ok. 200 mln euro, czyli ponad 20 euro w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Jednak zdaniem stowarzyszenia komercyjnych nadawców telewizyjnych, Uteca, szacunek ten jest znacznie zaniżony i może sięgnąć nawet 200 euro od jednej rodziny, dotykając dwie trzecie hiszpańskich gospodarstw domowych. Plan zagospodarowania częstotliwości dywidendy cyfrowej zmienił się w znaczący sposób wobec pierwotnego, ogłoszonego przez poprzedni rząd, kiedy to koszt zmiany częstotliwości miał być w całości finansowany przez państwo. W efekcie kryzysu ekonomicznego konieczne stały się jednak cięcia wydatków i w rezultacie koszt zmian spadnie na odbiorców oraz na nadawców telewizyjnych, którzy będą musieli płacić ok. 5 mln euro za każdy program nadawany jednocześnie na starych i nowych częstotliwościach.  
Źródło: Broadband TV News, 22.04, Spanish DTT: the new cost, Advanced Television, 23.04, Consumers and broadcasters will pay for DSO

Znikają kolejni nadawcy

Hiszpański Sąd Najwyższy odrzucił apelację nadawców w sprawie decyzji nakazującej zamknięcie kolejnych dziewięciu naziemnych cyfrowych stacji telewizyjnych. Będą one musiały wyłączyć sygnał przed 6. maja w związku ze zmianą przeznaczenia częstotliwości, na których dotychczas nadają. Sąd zwrócił uwagę na fakt przyznania im koncesji przez poprzedni rząd bez przetargu. Możliwość ubiegania się o nowe koncesje stoi pod znakiem zapytania w związku z tym, że wciąż nie wiadomo, jakie spektrum będzie do dyspozycji po przyznaniu częstotliwości operatorom 4G, co ma zakończyć się przed końcem roku. Oferta programów dostępnych w hiszpańskiej naziemnej telewizji cyfrowej zmniejszyła się tym samym o blisko połowę, wraz z zamknięciem łącznie 17 nadawców. Rośnie w związku z tym popularność telewizji płatnej.
Źródło: Advanced Television, 29.04, Spanish broadcasters fail to avoid DTT closure, 07.04, Spain: Pay TV recovery under way
 
Plaga piractwa

Badanie przeprowadzone przez koalicję twórców i producentów treści  (La Coalición de creadores e industrias de contenidos) wykazało, że w 2013 roku 51% użytkowników Internetu w Hiszpanii korzystało z nielegalnych treści. Co więcej, jak wynika z badania przeprowadzonego przez GfK w imieniu La Coalición, aż 84% zasobów cyfrowych w Hiszpanii jest nielegalne. Wyniki badań wykazały, że najczęściej pozyskiwane były filmy - 43% respondentów przyznało, że pobierało lub oglądało pirackie filmy, a następnie muzyka (27%), książki (21%) i gry wideo (9%). Raport stwierdza, że ​​te nielegalne pobrania kosztowały państwo ok. 526,2 mln euro utraconych przychodów, nie mówiąc już o blisko 26 tys. miejsc pracy. Koalicja uznała, że hiszpańska Komisja Własności Intelektualnej (CIP) jest wysoce nieskuteczna w eliminowaniu piractwa treści i że do tej pory wycofano z witryn internetowych nielegalne kopie zaledwie 50 albumów, 67 filmów, 14 książek, 21 gier wideo i 4 odcinki seriali telewizyjnych spośród szacunkowo 3,2 mld nielegalnych plików. W najbliższych miesiącach hiszpański rząd obiecał wprowadzić zaostrzone prawo wobec piractwa internetowego. Projekt ustawy zatwierdzony w lutym przez Radę Ministrów wprowadza szybsze procesy zamykania witryn dopuszczających się naruszeń i przewiduje kary wobec stron, które przekierowują użytkowników do nielegalnych treści. Dotyczy to również firm, które przetwarzają płatności na stronach pirackich i reklamodawców prezentujących się na takich stronach. Monitorowane będą również wyszukiwarki w celu sprawdzenia, czy oferują nielegalne linki. Procent hiszpańskich użytkowników Internetu korzystających z nielegalnych treści jest znacząco wyższy niż na innych głównych rynkach europejskich, gdzie według amerykańskiego magazynu Billboard z nielegalnych treści korzysta średnio ok. 25% internautów.
Źródło: Telecompaper, 22.04, Half of Spanish internet users download illegally - study
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia
 
Trzeba zakazać kopiowania z nielegalnych źródeł

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że holenderski system opłat z tytułu praw autorskich jest niezgodny z unijną dyrektywą w tej sprawie, jako że nie rozróżnia pomiędzy prywatnym kopiowaniem z legalnych i nielegalnych źródeł i zalecił wprowadzenie zakazu kopiowania z tych drugich. Dyrektywa dopuszcza wprowadzenie przez państwa członkowskie zezwolenia na prywatne kopiowanie treści do celów niekomercyjnych pod warunkiem zapewnienia rekompensaty właścicielom praw i jeżeli nie zakłóca to normalnego obrotu treści. W Holandii przepis dotyczący rekompensaty jest realizowany dzięki opłacie wnoszonej na rzecz organizacji właścicieli praw przez wszystkich producentów i importerów urządzeń i nośników służących do odtwarzania treści. Muszą oni płacić 5 euro za każde urządzenie takie jak laptop, tablet, smartfon czy odtwarzacz MP3 i 3 centy za każdą niezapisaną płytę CD lub DVD. ETS uznał jednak, że przepisy dyrektywy mogą być stosowane jedynie wobec treści pobieranych z legalnych źródeł i że kwota przewidziana przepisami nie może obejmować jednocześnie rekompensaty za treści kopiowane z pirackich źródeł.
Źródło: Broadband TV News, 11.04, ECJ enforces illegal downoading ban on The Netherlands
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Iran

Irański nadawca publiczny chętny do bliższej współpracy z EBU

Delegacja z Radiowego Wydziału IRIB, publicznego nadawcy Islamskiej Republiki Iranu, złożyła wizytę w siedzibie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) w Szwajcarii, aby określić zasady bliższej współpracy. IRIB jest jednym z 21 członków stowarzyszonych EBU. Podczas spotkania omówiono kwestie rozszerzenia wymiany programowej w ramach EURORADIO Music Exchange, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę poważną, ludową a nawet pop, oraz udostępniania wydarzeń sportowych w ramach programu Radio Sport Exchange. Przedstawiciel EBU wyraził zadowolenie z powodu „ponownego otwarcia się Iranu” na współpracę z Europą.
Źródło: EBU, 22.04, Iran’s public broadcaster seeks closer ties to EBU
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Japonia

Telewizja 8 K

Japońska telewizja publiczna NHK prowadzi zaawansowane testy telewizji o rozdzielczości 8 K. W Japonii przeprowadzono testy naziemnej długodystansowej transmisji ”over the air” sygnału telewizyjnego 8 K, wykorzystującego jeden 6 MHz kanał UHF. NHK zaprezentuje ten rodzaj transmisji po raz pierwszy poza Japonią na targach NAB Show w Las Vegas w ramach NAB Labs Futures Park. Przedstawione zostaną również szczegółowe wyniki testów przeprowadzanych w Japonii. NHK zapowiada również pokaz treści w rozdzielczości 8 K na 350 calowym ekranie, w tym pochodzących z Zimowych Igrzysk w Soczi, wraz z odtwarzaniem 22 kanałowego dźwięku. NHK planuje także prezentację najnowszych osiągnięć telewizji hybrydowej „Hybridcast”, którą regularnie rozpoczęła świadczyć dla odbiorców w Japonii we wrześniu ubiegłego roku.
Źródło: IBEConnects, 13.03, NHK to showcase 8K innovation at NAB
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Łotwa

Zakaz retransmitowania rosyjskiej stacji

Łotewska Rada Mediów Elektronicznych wydała trzymiesięczny zakaz retransmisji programu Rossiya RTR na terytorium Łotwy. Decyzja została podjęta w związku z oświadczeniem łotewskiego sejmu, potępiającym działania Rosji na terytorium Ukrainy. W uzasadnieniu wydanego zakazu Rada stwierdziła, że treści prezentowane we wspomnianym programie ewidentnie i w sposób poważny naruszają przepisy łotewskiej ustawy o mediach elektronicznych (art. 26.3 i 26.4), zabraniające nadawania treści podżegających do nienawiści na tle płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, przynależności lub przekonań religijnych, niepełnosprawności, wieku lub innych czynników oraz treści wzywających do wojny lub konfliktu militarnego.
Źródło: EPRA, 10.04, Latvian regulator issues temporary ban to Russian TV channel Rossiya RTR
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rumunia

Gdzie programy „must-carry”?

Rumuński organ regulacyjny CNA wezwał pięciu głównych operatorów kablowych do złożenia publicznych wyjaśnień w sprawie nieumieszczenia w ofercie programów o statusie „must-carry”. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji operatorzy mają obowiązek bezpłatnego rozprowadzania wszystkich programów, które posiadają taki status. Jak pisaliśmy w styczniowym numerze Przeglądu, operatorzy protestowali przeciwko obowiązkowi „must-carry”, który dotyczył 30 programów i który obciążał tylko operatorów kablowych, nie uwzględniając satelitarnych.
Źródło: Broadband TV News, 30.04, Romanian cable operators put on the spot
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Ukraina

Powstaje nadawca publiczny

Parlament Ukrainy przegłosował połączenie narodowych spółek radiowych i telewizyjnych w jedną organizację o charakterze nadawcy publicznego. Nowy nadawca obejmie nie tylko dotychczasowych nadawców narodowych i radiowo-telewizyjnego nadawcę państwowego Kultura, ale również nadawców regionalnych, którzy dotąd byli zależni od samorządów lokalnych. Jak powiedział Zurab Alsania, mianowany w zeszłym miesiącu dyrektor generalny ukraińskiej telewizji, nowa ustawa jest ważnym krokiem w kierunku przyjęcia europejskich standardów przez Ukrainę, która od dawna starała się stworzyć organizację nadawczą służącą społeczeństwu i wyłącznie przez nie kontrolowaną.
Źródło: EBU, 22.04, Ukraine adopts long-delayed law on public service broadcasting
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Raport na temat korzystania z mediów

Ofcom, brytyjski organ regulacyjny ds. mediów, telekomunikacji i poczty, opublikował doroczny raport na temat korzystania z mediów przez dorosłych. Wynika z niego m. in., że dzięki rozpowszechnieniu się urządzeń przenośnych, w ciągu ostatniego roku wzrosła o jedną czwartą liczba osób powyżej 65 roku życia korzystających z Internetu. Teraz jest to już 42% starszych osób. Spędzają one jednak znacząco mniej czasu surfując po sieci (średnio 9 godz. 12 min tygodniowo) niż młodzież w wieku 16-24 lata (średnio 24 godz. 12 min). Starsze osoby głównie przeglądają strony internetowe i korzystają z poczty elektronicznej, rzadko natomiast podejmują inne aktywności, takie jak korzystanie z bankowości elektronicznej czy ściąganie filmów lub korzystanie z sieci społecznościowych. Coraz więcej osób natomiast, we wszystkich grupach wiekowych, korzysta z gier, używając do tego zarówno urządzeń przenośnych jak komputerów stacjonarnych. Raport uwidocznił różnice pokoleniowe w korzystaniu z różnych typów mediów. Średnio prawie połowa respondentów uznała, że najbardziej brakowałoby im możliwości oglądania telewizji, gdyby zostali jej pozbawieni (42% badanych). Jeśli jednak porównać różne grupy wiekowe, osobom w wieku 16-24 lat bardziej brakowałoby smartfonu (47%) niż telewizora (13%), zaś wśród osób powyżej 65 roku życia, za oglądaniem telewizji tęskniłoby 68% badanych.
Źródło: OFCOM, 29.04, Tablets help driver increase in older people going oline
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Włochy

Zbyt szerokie kompetencje organu regulacyjnego?

Włoski operator płatnej telewizji Sky Italia, wniósł apelację wobec rozszerzonych nowych uprawnień dotyczących praw autorskich, przyznanych organowi regulacyjnemu. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie z końcem marca, regulator ma obecnie prawo nakazać zamknięcie stron zawierających treści naruszające przepisy i nałożyć grzywnę do wysokości 258 tys. euro, jeśli nakaz nie zostanie wykonany. Operator uważa takie uprawnienia za sprzeczne z konstytucją i zgłosił zastrzeżenia wobec zapisów, które pozwalają AGCOM blokować nie tylko strony internetowe, ale także programy telewizyjne, które naruszałyby prawa autorskie. Według Sky, może to powodować problemy z twórcami programu, którzy będą zwracać się do AGCOM o blokowanie emisji swoich utworów, aby uzyskać większą siłę negocjacyjną w rozmowach z nadawcą. Akcję Sky poprzedziły działania podjęte przez włoskie stowarzyszenia konsumenckie Altroconsumo, Assoprovider i Assintel, które wniosły apelację do głównego włoskiego sądu administracyjnego pierwszej instancji w Lazio. Apelacja ma na celu doprowadzenie do odwołania nowego przepisu w związku z tym, że przewidziana w nim procedura nie przewiduje żadnego odwołania, czego wymaga konstytucja.
Źródło: Telecompaper, 22.04, Sky Italia appeals against new copyright regulations

Wiadomości branżowe

Kolejne posiedzenie EPRA

Na początku czerwca w Budwie (Czarnogóra) odbędzie się kolejne posiedzenie Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych ds. mediów elektronicznych, EPRA. W spotkaniu weźmie udział ok. 150 delegatów, reprezentujących ponad 50 organów regulacyjnych z ponad 40 krajów. W programie spotkania znalazły się m. in. tematy związane z: konwergencją mediów – nawiązując do opublikowanej przez Komisję Europejską Zielonej Księgi, z problemem „mowy nienawiści” w środowisku nowych mediów, z kwestią rozwijania umiejętności korzystania z mediów przez odbiorców z uwzględnieniem roli organów regulacyjnych oraz z zagadnieniem prezentowania w mediach wydarzeń o szczególnym znaczeniu.
Źródło: EPRA, 14.04, EPRA meeting in Budva to address key challenges of media regulation

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Mirosław Samsonowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie