Epidemia COVID19 - źródło bezprecedensowych wyzwań dla sektora audiowizualnego

17.04.2020
W związku z epidemią koronawirusa instytucje związane z sektorem audiowizualnym podejmują szereg działań mających na celu wspieranie poszczególnych branż

Od połowy marca 2020 r. Europejskie Obserwatorium Audiowizualne[1] śledzi informacje na temat rozwiązań mających na celu wsparcie sektora audiowizualnego, we wszystkich, 41 państwach członkowskich. W swoim zestawieniu uwzględnia również środki wprowadzone na szczeblu Unii Europejskiej, związane np. z programem Kreatywna Europa czy funduszem koprodukcyjnym Euroimages:

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/covid-19-audiovisual-sector-measures

W prawym górnym rogu strony, do pobrania, znajduje się bezpłatna, codziennie aktualizowana  tabela EXCEL.

Projekt nadal pozostaje w toku badań i tak też powinien być rozumiany.

Monitorowanie dotyczy zastosowania mechanizmów specyficznych dla sektora audiowizualnego np. wsparcia publicznego, regulacji, porozumień branżowych i deklaracji  politycznych. W momencie gdy podejmowane są bardziej ogólne, nadrzędne środki dotyczące  na przykład takich dziedzin, jak zatrudnienie, będą one  podawane do wiadomości w zakresie, w jakim mają zastosowanie,  szczególnie w sektorze audiowizualnym. Informacje prezentowane są w różnych kategoriach.

Platforma daje zatem możliwość zapoznania się  z rozwiązaniami zastosowanymi przez rządy państw europejskich, jak na przykład ulgi podatkowe dla niemieckich przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych kryzysem, które  obejmują:

  • ·         odstąpienie od zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od sprzedaży do końca 2020 r.
  • ·         zaliczki na poczet podatku mogą być również korygowane o podatek dochodowy i podatek dochodowy od osób prawnych.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1

W oparciu o środki rządu Republiki Chorwacji, który chce zachować zatrudnienie, Ministerstwo Kultury zaprasza przedsiębiorców i pracowników niezależnych z sektora kultury i twórczości do ubiegania się o dotacje na utrzymanie zatrudnienia

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24333

Zebrane informacje odnoszą się do sektora kultury. Można też znaleźć rozwiązania zaproponowane przez rządy dla mikro przedsiębiorców. 

W odpowiedzi na konsekwencje, jakie niesie epidemia dla sektora audiowizualnego, Komisja Europejska oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA podjęły decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach dwóch obszarów dofinansowania komponentu MEDIA:

  1. Promocja on-line, wezwanie EACEA/23/2019 - Nowy termin składania wniosków:

5 maja 2020 roku, do godz. 17:00 czasu brukselskiego;

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-on-line/

  1. Festiwale filmowe, wezwanie EACEA/26/2019 - Nowy termin składania wniosków:

21 maja 2020 roku, do godz. 17:00 czasu brukselskiego;

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/development-projekt-pojedynczy-2-2/

 

 [1] Źródła informacji dla tego projektu: w celu szybkiego zebrania tych danych i zapewnienia ich wiarygodności  Europejskie Obserwatorium Audiowizualne wykorzystuje swoją praktycznie niezrównaną sieć profesjonalnych i instytucjonalnych źródeł informacji w całej Europie: Komitet Doradczy, sieć korespondentów prawnych EOA, EFARN (The European Film Agency Research Network), EPRA (Europejska Platforma Organów Regulacyjnych)

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie