"Przegląd międzynarodowy": nr 5/2012

08.05.2012
W najnowszym Przeglądzie m. in. o: raporcie Komisji Europejskiej na temat stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, projekcie sieci telewizji regionalnych w Czechach oraz konsultacjach w sprawie reklam "niezdrowej" żywności w Irlandii.
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska


Komisja Europejska


Raport na temat stosowania dyrektywy

8 maja 2012 roku Komisja Europejska przedłożyła projekt pierwszego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego, Rady Unii, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące stosowania dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych pod nazwą:Audiowizualne usługi medialne i urządzenia skomunikowane: dotychczasowy rozwój i perspektywy na przyszłość”. 25 państw członkowskich zgłosiło pełną transpozycję dyrektywy do przepisów krajowych, jedynie Polska i Belgia muszą dokonać niezbędnych dostosowań.

Artykuł 33 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych zobowiązuje Komisję do regularnego przedkładania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdania dotyczącego jej stosowania. Obecne, pierwsze sprawozdanie obejmuje lata 2009-2010.

W wyniku analizy Komisja Europejska zamierza w drugiej połowie 2012 roku ogłosić konsultacje społeczne poświęcone telewizji hybrydowej oraz w 2013 roku zaktualizować swoje wytyczne dotyczące reklamy telewizyjnej.

Źródło: Komisja Europejska, Pierwsze sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące stosowania dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

 

Uwolnione częstotliwości

Przewodniczący czeskiego Urzędu ds. Telekomunikacji poinformował, że częstotliwości uwolnione dzięki przejściu na nadawanie cyfrowe zostaną rozdysponowane w drodze przetargu. Obecnie Urząd dopracowuje odpowiednie procedury.

Źródło: Broadband TV News, 25.04, Czech Republic set for frequency auction,


Sieć telewizji regionalnych

Cztery czeskie regionalne stacje telewizyjne zamierzają stworzyć wspólną sieć, której program rozsyłany byłby za pośrednictwem trzeciego multipleksu. Jak dotąd nie zapadła jeszcze decyzja, czy sieć nadawać będzie pod wspólną marką, czy też każda ze stacji używać będzie własnej nazwy. W tej chwili TV Metropol odbierana jest w Pradze i w Centralnych Czechach, Polar nadaje w Ostrawie a Genus Plus w Liberecu. Czwarta stacja, VTV1, która właśnie powstaje, ma być odbierana we wschodniej części kraju.

Źródło: Broadband TV News, 30.04, Czech regional network mooted.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Irlandia

 

Konsultacje w sprawie reklam adresowanych do dzieci

Irlandzka Rada ds. Radiofonii i Telewizji (BAI) ogłosiła pod koniec marca br. drugą turę konsultacji publicznych w sprawie kodeksu reklam adresowanych do dzieci. W odpowiedzi na pierwszą część konsultacji (jesień 2011 r.), wpłynęło 226 odpowiedzi nadesłanych zarówno przez odbiorców czy organizacje pozarządowe, jak też przedstawicieli świata polityki i biznesu. Niektórzy respondenci sugerowali wprowadzenie całkowitego zakazu przedstawiania niektórych produktów spożywczych przed godziną 21.00, podczas gdy inni uważali, że należy uwzględnić wyjątki w postaci szeregu produktów, kluczowych ich zdaniem, dla pewnych gałęzi gospodarki.

W efekcie prac grupy ekspertów powstał projekt nowego kodeksu, który przewiduje, że adresowane do dzieci reklamy napojów i produktów żywnościowych bogatych w cukier, sól lub tłuszcze nie mogą:

1) pojawiać się w programach dla dzieci;

2) przedstawiać znanych postaci ze świata rozrywki lub sportu; 

3) przedstawiać bohaterów programów;

4) przedstawiać bohaterów o zastrzeżonej marce, np. postaci filmowych;

5) zawierać odwołań do zdrowia;

6) zawierać ofert promocyjnych.

Projekt proponuje również ograniczenie reklam “niezdrowych” napojów i produktów żywnościowych, tak by mieściły się w 25% czasu reklamowego i by poświęcono im maksymalnie co czwartą reklamę w ciągu dnia.

Konsultacje potrwają przez osiem tygodni i zakończą się 31 maja br.

Źródło: BAI.ie,  BAI launches consultation on Draft General and Children’s Commercial Communications Codes

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Litwa

 

Cyfryzacja na Litwie

Rząd litewski przewidział w tegorocznym budżecie 10 mln LTL (€2,9 mln) na dofinansowanie kosztów zakupu odbiorników cyfrowych przez najuboższą część społeczeństwa. Jednorazowy zasiłek w wysokości do 100 litów ma być przyznawany tym gospodarstwom domowym, w których średni miesięczny dochód nie przekracza 525 litów na osobę.

Ostateczny termin wyłączenia nadajników analogowych zaplanowany jest na Litwie na 29 października br.

Źródło: Broadband TV News, 5.04, Lithuania plans for ASO

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania


Niewykorzystane możliwości odbiorników smart tv

Okazuje się, że tylko połowa nabywców odbiorników smart TV w Wielkiej Brytanii zna rzeczywiste możliwości tego urządzenia, a jedna czwarta nigdy nie podłączyła go do Internetu. Osoby, które dokonały zakupu takiego odbiornika deklarują, że uczyniły to ze względu: na: jakość obrazu (96%), rozmiar ekranu (93%) oraz jakość dźwięku (89%). Ośrodek badania opinii publicznej YouGov, który przeprowadził ankietę na temat preferencji klientów w tym zakresie uważa, że większość osób kupuje odbiorniki nowego typu, by dotrzymać kroku modzie.

Źródło: Broadband TV News, 30.04, Only 1 in 3 smart TV purchased for ability to connect.

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

 

Nadawcy inwestują w program

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Europejskich Telewizji Komercyjnych (ACT), nadawcy komercyjni inwestują rocznie w program w środowisku cyfrowym 15 mld Euro. Ocenia się, że ogółem nadawcy przeznaczają około 40% swoich dochodów na tworzenie i pozyskiwanie programów. Jednocześnie raport ukazuje wzrost zainteresowania odbiorców nowymi usługami oferowanymi przez nadawców on-line, co postrzegane jest jako istotny element walki z piractwem i potencjalne źródło dochodów. ACT zmierza przedstawić wyniki raportu Komisji Europejskiej i będzie starać się podjąć dyskusję na temat działań, które ugruntują silną pozycję treści europejskich na światowym rynku audiowizualnym w sieci.

Źródło: Broadband TV News, 20.04, Euro broadcasters invest €15 bn in content

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie