"Przegląd międzynarodowy": nr 07/2014

02.07.2014
W lipcowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o tym, jak andaluzyjska Rada ds. Mediów promuje edukację medialną, o wykorzystaniu nowych technologii przez holenderską telewizję publiczną, o kontrowersyjnym podatku od reklam wprowadzonym na Węgrzech oraz o nowym systemie finansowania mediów publicznych w Serbii.
logo przeglądu międzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Unia Europejska

Rada Europy
Regionalne seminarium na temat niezależności organów regulacyjnych


Rada Europy zorganizowała na początku czerwca w Czarnogórze regionalne spotkanie pod nazwą „Określanie wskaźników dla tworzenia i monitorowania przejrzystości, odpowiedzialności i efektywności działania organów regulacyjnych ds. mediów” działając w ramach projektu „Promowanie swobody wypowiedzi i informacji oraz wolności mediów w krajach Europy Południowo-Wschodniej”. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci organów regulacyjnych z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM), Czarnogóry, Kosowa i Serbii a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europy, Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych (EPRA) oraz paneliści z Irlandii i Słowenii. Podczas seminarium przyjęto kluczowe wskaźniki niezależności organów regulacyjnych, grupując je w pięciu kategoriach: a) status i wpływy, b) autonomia finansowa, c) autonomia decydentów, d) wiedza i kompetencje, e) transparentność i odpowiedzialność. Konkluzje ze spotkania i szczegółowe omówienie poszczególnych wskaźników  dostępne są tutaj.  
Źródło: EPRA, 30.06, Council of Europe regional seminar adopts key indicators on Independence of NRAs
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

Radio cyfrowe we Francji

Od 20 czerwca br. Paryż, Marsylia i Nicea mają dostęp do naziemnego radia cyfrowego. Zgodnie z  zasadami określonymi przez organ regulacyjny Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), nadawcy przypisani do multipleksów mają miesiąc, aby rozpocząć transmisję. Oficjalny raport CSA na temat stanu DAB+ we Francji spodziewany jest we wrześniu.
Źródło:RadioWorld, 24.06, Digital Terrestrial Radio Moves Forward in France
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

Wniosek o przetarg na nowe koncesje

Infraestructurasy Gestion2002, hiszpańska firma, która wniosła do Sądu Najwyższego sprawę zamknięcia dziewięciu programów naziemnej telewizji cyfrowej, wszczęła postępowanie prawne, aby skłonić Ministerstwo Przemysłu do ogłoszenia przetargu publicznego na dziewięć nowych koncesji NTC. Firma twierdzi, że rząd jest zobowiązany przez prawo do ogłoszenia przetargu na te programy zgodnie z obowiązującym Planem Technicznym, który przewiduje 24 programy naziemnej telewizji cyfrowej o zasięgu ogólnokrajowym. Obecnie, po zamknięciu dziewięciu stacji, dostępnych jest tylko 15 takich programów.
Źródło:Advanced Television, 13.06, Spain DTT public tender demanded

Promocja edukacji medialnej w Andaluzji

Andaluzyjska Rada ds. Audiowizualnych (CAA) ogłosiła we współpracy z Fundacją Cajasol i Radą ds. Szkolnictwa pierwszą edycję nagrody, która ma promować umiejętność korzystania z mediów w andaluzyjskich szkołach utrzymywanych w całości lub częściowo ze środków publicznych, w latach 2014-2015. Do nagrody mogą być zgłaszane prace (artykuły, prezentacje, filmy) lub projekty przygotowane zarówno przez uczniów jak przez nauczycieli na różnych poziomach kształcenia. W każdej z pięciu kategorii w puli uczniowskiej i nauczycielskiej ma być przyznana nagroda w wysokości 1000 euro, która ma zostać wykorzystana na realizację działań związanych z komunikacją audiowizualną. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 roku.
Źródło: Cosejo Audiovisual de Andalucia, 05.06, El CAA convoca la I Edición de los Premios Andaluces ‘El Audiovisual en la Escuela’
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

Must-carry na wszystkich platformach dostępu

Zgodnie z nową ustawą medialną, która weszła w życie na początku roku, wszystkie holenderskie platformy dostępu do mediów muszą udostępniać trzy programy holenderskiej telewizji publicznej (NPO), pięć stacji publicznego radia holenderskiego, trzy programy publicznej telewizji flamandzkiej (VRT) i pięć programów flamandzkiego radia publicznego w ramach zasady „must-carry”. Jeden z operatorów telekomunikacyjnych, KPN, wystąpił ostatnio o zwolnienie z obowiązku udostępniania trzeciego programu VRT. Organ regulacyjny Commissariaat voor de Media nie wyraził jednak na to zgody i KPN ma włączyć brakujący program do swojej oferty w październiku, ale składa jednak odwołanie od tej decyzji. Odwołanie złożone zostało również wobec decyzji regulatora nakazującej udostępnianie wszystkich lokalnych i regionalnych programów telewizji publicznej w ramach usługi IPTV, mimo że większość sieci kablowych podporządkowała się już nowym przepisom.
Źródło: BroadbandTV News, 20.06, Regulator enforces must-carry rule on KPN Digitienne

Publiczna telewizja w okularach

Holenderski nadawca publiczny NOS uruchomił eksperymentalną aplikację w ramach Google Glass, czyli okularów o tzw. rozszerzonej rzeczywistości, pełniących funkcję smartfonu sterowanego głosem, nie wymagającego słuchawek, ani użycia rąk. Dzięki biuletynowi w formie dźwiękowej aplikacja NOS pozwala śledzić na bieżąco najnowsze wiadomości. Głośniczek urządzenia dotyka głowy za uchem i dźwięk jest przenoszony bezpośrednio przez kości czaszki, dzięki czemu odbiór jest dyskretny i nie przeszkadza innym. Zdaniem nadawcy, rosnąca popularność urządzeń przenośnych wróży powodzenie rozwiązaniom w rodzaju Google Glass, stąd próba nowej aplikacji.
Źródło: Broadband TV News, 08.06, NOS Google Glass news app goes live

Wspólny portal VoD

Trzy główne holenderskie grupy nadawcze uruchomiły wspólny portal wideo na żądanie pod nazwą Nlziet, dostępny na zasadzie subskrypcji. Przez pierwszy miesiąc dostęp do oferty ma być bezpłatny, później ma kosztować 7,95 euro miesięcznie. Usługa zapewnia nielimitowany dostęp do programów funkcjonujących w ramach systemu mediów publicznych (NPO) oraz oferty RTL i SBS przez 365 dni od momentu emisji, a niektórych audycji nawet na 7 dni przed emisją, na zasadzie „preview”. Obecnie oferta obejmuje ponad 12 tys. godzin programu. Początkowo Nlziet ma być dostępny jedynie na tabletach oraz komputerach stacjonarnych PC i Mac. W ciągu roku planowane jest uruchomienie aplikacji na smartfony i telewizję hybrydową.
Źródło: Broadband TV News, 13.06, Dutch broadcasters launch common S-VOD portal
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Iran

Szkodliwa telewizja satelitarna

Iran intensyfikuje walkę z telewizją satelitarną, której odbiór jest w tym kraju zakazany. W oświadczeniu wydanym na początku miesiąca Ramadan władze wezwały do walki z „chorobą telewizji satelitarnej” w kraju. Przedstawiciel resortu kultury i spraw społecznych powiedział: „Telewizja satelitarna jest zjawiskiem, które ma na celu zniszczenie moralnego fundamentu społeczności islamskich. Kultura i tożsamość narodu irańskiego stały się celem zmasowanego ataku naszych wrogów”. Służby monitorujące zarekwirowały w ciągu ostatniego roku ponad 3000 anten satelitarnych z dachów budynków mieszkalnych.
Źródło: Advanced Television, 02.06, Iran satellite TV destroys Islamic foundations
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Irlandia

Nowa pula środków dla nadawców środowiskowych

Irlandzki organ regulacyjny ds. audiowizualnych (BAI) ogłosił 24 czerwca br. nowy Program Wsparcia Mediów Środowiskowych (Community Broadcasting Support Scheme 2014). W tegorocznej edycji rozdysponowane zostaną środki w wysokości 30 tys. euro. Celem programu jest wsparcie funkcjonowania środowiskowych nadawców radiowych i telewizyjnych w celu zwiększenia skuteczności ich usług i zdolności rozwoju. Działania mogą skupić się na kwestiach wewnętrznych, takich jak rozwój lub przegląd procedur zarządczych, strategicznych lub organizacyjnych, lub też problemach zewnętrznych, takich jak poprawa stosunków wewnątrz danej wspólnoty lub określenie docelowej grupy odbiorców. W stosunku do poprzedniej edycji Programu wprowadzono kilka zmian. Po pierwsze, BAI przeznacza 20% całkowitej kwoty dla tych stacji radiowych i telewizyjnych, które nie ubiegały się jeszcze o dofinansowanie. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie nowych uczestników do poszukiwania możliwości rozwoju w ramach swoich stacji. Po drugie, BAI wprowadziła warunek przedstawiania sprawozdania z wykorzystania przyznanych środków nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu projektu. Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 lipca br.
Źródło: BAI, 24.06, BAI Launches Community Broadcasting Support Scheme 2014
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

ARD rozszerza aplikację dla urządzeń mobilnych

Niemiecki nadawca publiczny ARD dołączył nową funkcję do swojej aplikacji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. Obecnie odbiorcy głównego programu Das Erste, którzy zbyt późno włączyli streaming na żywo, mogą cofnąć audycję do 30 minut i rozpocząć oglądanie od tego momentu. Nowa funkcjonalność grupuje ponadto dostępne audycje w kategorie tematyczne: wiadomości, seriale kryminalne, filmy, wydarzenia sportowe, programy poradnicze i audycje przeznaczone dla dzieci. Elektroniczny przewodnik programowy informuje też o audycjach planowanych na kolejne cztery tygodnie. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie.
Źródło: Broadband TV News, 13.06, ARD adds rewind function to mobile app

Naziemna telewizja cyfrowa w odwrocie

Franken Fernsehen, lokalny kanał TV obejmujący region Norymbergi, drugiego największego miasta Bawarii,  zakończył rozpowszechnianie swojego programu za pomocą nadajników naziemnej telewizji cyfrowej. Jak powiedział dyrektor studia, decyzja wynikła z analizy kosztów i korzyści. Poza tym, większość widzów i tak korzystała z naziemnego sposobu odbierania programu tylko jako z wtórnej metody odbioru. Kanał Franken Fernsehen jest nadal dostępny w regionie za pomocą sieci kablowych, IPTV , streamingu ze strony internetowej oraz za pośrednictwem satelity Astra. Również inny nadawca z regionu Bawarii – ManouLenz TV zaprzestał dystrybucji swojego programu za pomocą naziemnej telewizji cyfrowej. Program ten był dostępny z nadajników naziemnych w Norymberdze, Monachium i południowej Bawarii. W przeciwieństwie do małych nadawców, komercyjna grupa RTL podjęła decyzję o przedłużeniu dystrybucji swoich programów za pomocą naziemnej telewizji cyfrowej na kolejne dwa lata. RTL chce być również częścią platformy DVB-T2, która ma być rozwijana w Niemczech od 2016 roku. Platforma ta jest wspierana przez nadawców publicznych ARD i ZDF.
Źródło: Broadband TV News, 09.06, Local TV leaves DTT in Nuremberg
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rosja

Nowy panel telemetryczny

Głowna rosyjska platforma satelitarna TricolorTV i Agencja2, należąca do grupy General Satellite, uruchomiły nowy panel telemetryczny. Panel działa na razie w trybie testowym i oficjalnie zacznie działać na początku 2015 roku, zapewniając dokładne pomiary oglądalności kanałów tematycznych. Pomoże również Agencji2, która sprzedaje czas antenowy dla TricolorTV, w określeniu nowego rynku reklamy, a mianowicie konsumentów treści w formacie HD. TricolorTV odegrała kluczową rolę we wprowadzeniu usług HD w Rosji, z których korzysta obecnie ponad 3,5 mln abonentów. Panel umożliwi dokładne pomiary oglądalności nie tylko w dużych miastach, ale także społecznościach poniżej 100 tysięcy mieszkańców, w których zamieszkuje ponad połowa (74 mln) ludności.
Źródło: BroadbandTV News, 27.06, Tricolor fine-tunes audience measurement
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Serbia

Nowy system finansowania mediów publicznych

W Serbii powstaje projekt ustawy, która ma wprowadzić opłatę abonamentową wnoszoną z tytułu posiadania odbiornika treści audiowizualnych. Plan zakłada wprowadzenie obowiązkowej opłaty w wysokości 500 dinarów miesięcznie (4,32 euro) od początku 2016 roku. Dotychczas odbiorcy płacili za prawo korzystania z mediów publicznych (radio i telewizja) przy uiszczaniu rachunków za energię, a specjalna firma odpowiadała za przekazywanie środków nadawcom. Zmiana systemu finansowania następuje w celu zapewnienia większej niezależności mediów, co jest jednym z warunków akcesyjnych do UE.
Źródło: Broadband TV News, 17.06, Major funding change for Serbian TV
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Szwecja

Pirat aresztowany

Współzałożyciel pirackiej witryny The Pirate Bay został aresztowany w Szwecji po dwóch latach ukrywania się. Peter Sunde, lat 35, został skazany na osiem miesięcy więzienia za naruszanie praw autorskich. Aresztowanie nastąpiło niedługo po tym, jak Sundemu nie udało się zdobyć miejsca w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Startował z ramienia fińskiego oddziału Partii Piratów, ruchu politycznego, który działa na rzecz reformy prawa autorskiego. Witryna The Pirate Bay, która jest decyzją sądu zablokowana w Wielkiej Brytanii, jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.
Źródło: Advanced Television, 02.06, Pirate Bay man arrested in Sweden
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Ukraina

Delegalizacja kolejnych rosyjskich programów?

Ukraińska Rada ds. Telewizji i Radia rozważa kolejny wniosek do sądu o wydanie zakazu retransmisji niektórych rosyjskich programów. Bezpośrednim powodem takiej decyzji są liczne skargi kierowane do Rady przez odbiorców. W tej chwili trwa postępowanie przed Sądem Administracyjnym w Kijowie, w sprawie zakazu retransmisji czterech programów: Pervyj Kanal Vsemyrnaja Siet’, RTR Planeta, Rossija 24 i NTV Mir. Trwa monitoring innych rosyjskich programów, rozpowszechniających zdaniem ukraińskich odbiorców fałszywe i wrogie treści. Wiceprzewodnicząca ukraińskiej Rady poinformowała o wysłaniu oficjalnego listu do Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych, EPRA, z prośbą o skontrolowanie rosyjskich programów rozpowszechnianych za pośrednictwem francuskich satelitów. Rada oczekuje reakcji w tej sprawie ze strony swego francuskiego odpowiednika, CSA.
Źródło: Broadband TV News, 17.06, Ukraine eyes further Russian TV clampdown
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

Kontrowersyjny podatek

Parlament węgierski przegłosował wprowadzenie podatku od wpływów reklamowych, mimo krytyki ze strony branży medialnej w kraju i za granicą. Ustawa w tej sprawie przeprowadzona została szybką ścieżką legislacyjną, która nie pozwala na dłuższą debatę. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie po 31 dniach, nadawcy o dochodach od 500 mln forintów (6,7 mln zł) do 5 mld forintów (67 mln zł) będą musieli zapłacić podatek w wysokości 1% wpływów. Ci jednak, którzy tak jak RTL Klub mają dochody wyższe, będą musieli odprowadzić nawet do 40% swoich wpływów reklamowych do kasy państwa. Jednocześnie jednak podmioty, które w ostatnich latach odnotowały stratę, mogą ubiegać się o zmniejszenie podatku o 50%. Taki zapis działa na korzyść komercyjnej TV2, która, jak argumentują krytycy, wspiera rządzącą partię Fidesz. Podczas corocznego spotkania Stowarzyszenia Telewizji Komercyjnych (ACT) decyzja węgierskich władz spotkała się z ostrą krytyką międzynarodową. Argumentowano, że tak restrykcyjna polityka fiskalna stwarza zagrożenie dla istnienia niezależnych i pluralistycznych mediów. Ponadto nadawcy, pozbawieni dużej części swych wpływów, nie będą w stanie tworzyć treści wartościowych pod kątem artystycznym i poznawczym. Europejska Rada Wydawców (EPC) wystąpiła do Komisji Europejskiej o zakwestionowanie kontrowersyjnego podatku, który, jej zdaniem, narusza wolność prasy i paraliżuje rynek medialny.
Źródła: Broadband TV News, 12-13.06, Hungary passes ad tax bill, Hungarian ad tax row escalates
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Sport w UHD

Podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów (Glasgow 2014 Commonwealth Games) BBC będzie przeprowadzać transmisje części wydarzeń w technologii UHD (Ultra High Definition). Produkcje te będą pokazywane na żywo między innymi w Centrum Nauki w Glasgow. Będzie to okazja, aby zobaczyć zmagania sportowców w rozdzielczości czterokrotnie wyższej niż HD. Transmisje z Igrzysk mają być rozprowadzane w całości za pomocą sieci IP. Jak podkreślił przedstawiciel BBC, „ta próba to dla nadawców przełomowy moment w historii. Udowadniając, że złożone zdarzenia mogą być tworzone i dostarczane całkowicie w technologii IP, otwieramy nowe możliwości dla twórców i szeroko pojmowanej branży. Nowy system może pomóc tworzyć programy w sposób bardziej wydajny i efektywny”.
Źródło: IBE Connects, 27.06, BBC to trail UHD broadcast for the Commonwealth Games

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Mirosław Samsonowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie