"Przegląd międzynarodowy": nr 12/2012

03.12.2012
W najnowszym numerze przeglądu międzynarodowego dowiemy się m. in. o czeskiej koncesji satelitarnej dla polskiego kanału muzycznego, wyborze nowego operatora na płatne radio cyfrowe we Francji, przygotowaniach do cyfryzacji na Węgrzech oraz o rosnących kontrowersjach wokół zasady „must-carry” w Niemczech.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

 

Podatek dla operatorów kablowych

Czescy operatorzy kablowi wyrażają zaniepokojenie projektem nowej ustawy, która nakłada na nich obowiązek przeznaczania 1% rocznych obrotów na fundusz kinematograficzny. Zdaniem operatorów ustawa ta będzie przejawem dyskryminowania ich branży. Niektórzy z nich będą musieli zapłacić rocznie nawet 1 mln CZK. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta.

Źródło: Broadband TV News, 6.11, Czech cable tax headache

Polski program z czeską koncesją

Czeska Rada ds. Radiofonii i Telewizji (RRTV) przyznała 12-letnią koncesję na nadawanie satelitarne nowemu polskiemu kanałowi muzycznemu Stars.TV. Koncesja umożliwia dotarcie sygnału do wszystkich krajów europejskich oraz na Bliski Wschód.

Właścicielem Stars.TV jest spółka producencka JBD SA, jej program nadawany jest głównie w języku polskim przez 24 godziny na dobę, a adresowany jest przede wszystkim do widzów w wieku 25 – 55 lat.

Źródło: Broadband TV News, 15.11, Polish music channel secures licence

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

 

Wybór operatora płatnej radiofonii cyfrowej

W wyniku przetargu na zasadzie „konkursu piękności” CSA (francuski organ regulacyjny) wyłonił operatora płatnego radia cyfrowego w paśmie L. Operatorem tym została firma Onde Numérique, która nawiązała partnerstwo z SES/Eutelsat JV Solaris Mobile w celu uzupełnienia infrastruktury naziemnej. Onde Numérique wybrała dla swoich usług standard ETSI SDR.Zamierza ona stworzyć ofertę uzupełniającą dla ogólnodostępnego radia pod względem treści, dostępności i modelu ekonomicznego. Pod koniec przyszłego roku operator ten planuje uruchomienie usług dostępnych za pośrednictwem smartfonów i domowych odbiorników, zaś pełna usługa przeznaczona dla pojazdów ma zostać rozwinięta w 2014 roku. Tym samym, pakiet 64 cyfrowych kanałów radiowych będzie pierwszą tego typu usługą w Europie.

Źródło: Broadband TV News, 9.11, Onde numerique wins French pay radio licence

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

 

Brak pluralizmu w mediach lokalnych

Andaluzyjska Rada Audiowizualna (CAA) odnotowała i potępiła brak pluralizmu politycznego w programach niektórych telewizji lokalnych tego regionu. Zaniepokojenie wywołały wyniki raportu sporządzonego na zlecenie CAA w drugim trymestrze br. Ukazują one rosnącą dysproporcję między czasem wystąpień w mediach przedstawicieli samorządów lokalnych i czasem udostępnionym opozycji. Najgorsze wyniki odnotowano w miastach Fenguirola i Motril, gdzie głosy polityków opozycji zajmowały odpowiednio 2% i 4,4%. Burmistrz pierwszego z wymienionych miast wraz ze swoją ekipą wykorzystała 94% czasu wystąpień wszystkich polityków w Fenguirola TV. CAA ostrzegła, że dane te są dalekie od kryteriów pluralizmu przyjętych w krajach europejskich.

Źródło: El Paiz, 4.11, El Consejo Audiovisual acusa de falta de pluralismo a las televisiones locales

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

 

Mediów publicznych nie będzie w kablu?

Kabel Deutschland grozi usunięciem kanałów nadawców publicznych ze swojej sieci, jeśli do stycznia nie zostanie osiągnięty kompromis w sprawie opłaty za dosył. Jak pisaliśmy w lipcowym numerze Przeglądu Międzynarodowego, nadawcy publiczni zapowiedzieli wycofanie się z tej opłaty, posiadając status must-carry, czyli mając zagwarantowaną prawem obecność w sieciach kablowych. Operatorzy kablowi poddają jednak w wątpliwość, czy rzeczywiście mają obowiązek udostępniania wszystkich 22 kanałów cyfrowych ARD i ZDF. Nadawcy ci mają razem siedem kanałów ogólnokrajowych oraz liczne kanały nadawców regionalnych. Obecnie wszystkie są udostępniane na większości platform jako część ogólnodostępnego pakietu podstawowego. Szacuje się, że Kabel Deutschland z tego tytułu otrzymuje rocznie ok 100 mln euro.

Sprzeciw wśród firm kablowych jest tym większy, że ​​nadawcy płacą za naziemną dystrybucję cyfrową i satelitarną. Jak pisaliśmy, rozprawa w tej sprawie odbędzie się jeszcze w grudniu br.Jednocześnie niemieckie stowarzyszenie nadawców prywatnych VPRT (Verbandes privater Rundfunk-und Telemedien) uznało, że jeśli nadawcy publiczni nie będą zobowiązani do uiszczania opłat za dosył do operatorów kablowych, kanały komercyjne również powinny przestać płacić. Przewodnicząca Stowarzyszenia wezwała do działania nowych graczy na rynku, zwłaszcza w dziedzinie smart TV. Jej zdaniem, w środowisku nowych mediów pojawili się gracze, którzy kontrolują dostęp do mediów i którzy mogą pośrednio lub bezpośrednio oddziaływać na opinię publiczną, ale podlegają zupełnie innym, znacznie mniejszym ograniczeniom niż tradycyjni nadawcy.

Źródło: Broadband TV News, 12.11, KDG threatens to remove ARD and ZDF, 30.11, VPRT calls cable’s bluff

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Portugalia

 

Zwalczanie stereotypów dotyczących płci w mediach

W Lizbonie w dniach 22-23 listopada br. odbyło się 14. posiedzenie plenarne Sieci Śródziemnomorskich Organów Regulacyjnych (Réseau des Instances de Regulation Meditérranéennes). Jest to organizacja zrzeszająca 20 organów regulacyjnych ds. audiowizualnych z siedemnastu krajów tego regionu. Podczas spotkania, z inicjatywy przewodniczących rady andaluzyjskiej (CAA) i marokańskiej (HACA), podjęto decyzję o stworzeniu grupy roboczej ds. zwalczania stereotypów dotyczących płci. Jednym z zadań grupy jest opracowanie wskaźników do określania dyskryminacji ze względu na płeć i związanych z nią stereotypów pojawiających się w mediach, ponieważ jak dotąd nie istnieje zbiór powszechnie akceptowanych kryteriów w tej kwestii.

Inną sprawą, która była przedmiotem debaty, było zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do treści audiowizualnych. W tym względzie wyróżnione zostały postępy Andaluzji w realizacji i monitorowaniu wysokich standardów jeśli chodzi o napisy, użycie języka migowego i audiodeskrypcję.

Kolejnymi tematami posiedzenia Sieci były działania z zakresu ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami oraz debata na temat zasadności przyznawania koncesji telewizyjnych partiom politycznym i związkom wyznaniowym.

Francuski organ regulacyjny, CSA, poinformował o nowatorskim środku, jaki zaczyna stosować wobec nadawców podlegających sankcjom, a polegającym na tym, że muszą oni odczytać na antenie oświadczenie, w którym przyznają, że popełnili wykroczenie i że zobowiązują się nie popełnić go ponownie.

Źródło: CAA, 23.11, La presidenta del CAA reclama una mayor implicación de las autoridades reguladoras mediterráneas en la lucha contra la transmisión de estereotipos sexistas en los medios audiovisuales

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

 

Ocena przygotowań do cyfryzacji

Węgierski regulator NMHH pozytywnie ocenił stan przygotowania kraju do przejścia na nadawanie cyfrowe. Specjalnie powołana organizacja Digital Transition Program Grant dostarczyła już ponad dwie trzecie darmowych dekoderów osobom uprawnionym wraz z niezbędnymi informacjami.

NMHH szacuje, że na Węgrzech istnieje 57.000 gospodarstw domowych, które potrzebują wsparcia w procesie cyfryzacji na  570.000 gospodarstw domowych, które obecnie odbierają tylko naziemny sygnał analogowy. Kolejne  100.000 gospodarstw może już korzystać z nadawania cyfrowego , ale wciąż jeszcze ogląda analogowe kanały naziemne. Węgry planują zakończyć przejście na nadawanie cyfrowe do końca 2014 roku.

Źródło: Broadband TV News, 23.11, Hungary upbeat on digital transition

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Połowa odbiorców nie wie, czy ogląda legalne treści

Jak wykazało najnowsze badanie OFCOM, brytyjskiego organu regulacyjnego, blisko połowa wszystkich użytkowników Internetu nie jest pewna, czy treści, do których ma dostęp w sieci, jest legalna, a jeden na sześciu użytkowników przyznaje, że odbierał lub ściągał treści nielegalnie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W czerwcu OFCOM opublikował projekt kodeksu, zgodnie z którym dostawcy usług internetowych będą musieli informować swoich klientów o przypadkach użycia przez nich łącza w sposób naruszający prawa autorskie oraz wyjaśniać, gdzie w Internecie mogą znaleźć legalne treści. Działania te są pochodną zapisów ustawowych, zobowiązujących OFCOM do relacjonowania rządowi wysiłków podejmowanych przez właścicieli praw w celu podnoszenia poziomu świadomości społecznej w kwestii naruszania praw autorskich.

Źródło: Ofcom, 20.11, Half of internet users unsure if content is legal

Coraz szybsze łącza

W swoim raporcie na temat infrastruktury Ofcom wskazał, że zagwarantowane przez rząd brytyjski każdemu użytkownikowi 2Mb/s nie jest już szybkością wystarczającą i  należałoby rozważyć jej zwiększenie nawet do 25Mb/s. W tej chwili tak zwane „superszybkie” szerokie łącze jest osiągalne dla 65% brytyjskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale z tak dużej przepustowości korzysta obecnie jedynie 7% gospodarstw.

Źródło: Recombu, 16.11, Ofcom says 2Mbps for all isn’t fast enough

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

 

Postulat podatku od Internetu

Holenderskie i francuskie organizacje reprezentujące konsumentów i twórców stworzyły wspólną platformę Konsumenci i Twórcy dla Twórczości w Erze Cyfrowej - Consumers and Creators for Creation in the Digital Age (3©-DA). Organizacje przedstawiły wspólną wizję "sprawiedliwego wynagrodzenia za treści cyfrowe". Optują za wprowadzeniem podatku od Internetu, który byłby pobierany przez dostawców usług internetowych.

Wniosek obejmuje również wprowadzenie obowiązkowego zbiorowego zarządzania prawami do usług streamingowych na żądanie oraz stron P2P, które ułatwiają korzystanie z nich, “w celu zapewnienia sprawiedliwego odszkodowania dla środowiska twórców".

"Potrzebujemy nowych modeli biznesowych w świecie on-line. Zamiast trzymać się sztywnego egzekwowania praw autorskich, potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań", powiedziała w oświadczeniu posłanka ALDE Marietje Schaake, ”takie oddolne inicjatywy pomagają rozpocząć dyskusję polityczną o tym, jak prawa własności intelektualnej i prawa autorskie powinny być kształtowane w erzeepoce cyfrowej".

Więcej informacji na temat platformy można znaleźć na stronie 3-DA © .

Źródło: Broadband TV News, 30.11, French and Dutch artists call for internet tax

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie