"Przegląd Międzynarodowy": nr 6/2018

05.07.2018
W szóstym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o apelu brytyjskich konsumentów w sprawie ochrony częstotliwości będących w dyspozycji nadawców, o kolejnych inicjatywach mających na celu stworzenie europejskiej przeciwwagi dla usługi Netflix oraz o raporcie EAO przedstawiającym kluczowe trendy na europejskim rynku medialnym i filmowym.
Unia Europejska

Inicjatywa na rzecz zwiększenia udziału kobiet w sektorze cyfrowym

W połowie czerwca w Brukseli odbyła się konferencja pod nazwą Digital4Her, podczas której Mariya Gabriel, komisarz UE do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, przedstawiła strategię „Kobiety w cyfrowym świecie” i zainicjowała działania, które pomogą zminimalizować nierówności płci w sektorze cyfrowym. Komisarz Gabriel zapowiedziała badanie państw członkowskich pod kątem podejmowanych przez nie działań na rzecz równości płci i publikację danych w corocznej cyfrowej tabeli Komisji Europejskiej, Indeksy gospodarki cyfrowej i społeczeństwa (DESI). Zasygnalizowała dyskusję z przedstawicielami państw członkowskich na szczeblu ministerialnym na temat ustalenia krajowych planów działania, a także celów krajowych i unijnych.

Komisarz zaprosiła również wszystkie europejskie organy regulacyjne ds. mediów audiowizualnych do opisania krajowych przepisów i dobrych praktyk na rzecz zwalczania stereotypów w mediach. Raport na ten temat był omawiany podczas konferencji i zostanie udostępniony odpowiednim ministrom. W lipcu ma zostać opublikowany raport EPRA (Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Audiowizualnych Usług Medialnych ), w którym przedstawione zostaną krajowe środki i inicjatywy wspierające właściwe miejsce i wizerunek kobiet w mediach, zarówno na ekranie, jak i poza ekranem.

Źródło: EC.Europa.EU, 19.06, European Commission steps up efforts to get more women into the digital sector. Digital4Her Conference
 

Albania

Stacje telewizyjne domagają się udziału w finansowaniu ze środków publicznych Sześć komercyjnych stacji telewizyjnych, w tym dwie o zasięgu krajowym, postuluje wprowadzenie przepisów umożliwiających przyznanie im części środków przeznaczonych na finansowanie nadawcy publicznego RTSH. Według źródeł prasowych, nadawcy ci chcieliby otrzymywać połowę z 9,2 mln EUR pozyskiwanych co roku przez RTSH z opłaty abonamentowej, pobieranej przy rachunkach za media (prąd, gaz). Z kolei nadawca publiczny zaproponował na początku tego roku podwyższenie opłaty abonamentowej o 50%. Stacje komercyjne zamierzają wykorzystać ewentualne dodatkowe fundusze na rozwój dziennikarstwa śledczego i przeciwdziałanie fałszywym wiadomościom (fake news). Inny postulat grupy nadawców dotyczy zaprzestania przez RTSH nadawania reklam, które w ubiegłym roku zapewniły mu przychód w wysokości 500 tys. EUR. Łączny dochód albańskich nadawców naziemnych wynosił w 2017 r. 32 mln EUR, w większości były to środki pochodzące z reklam.

Źródło: Broadband TV News, 13.06, Albanian stations call for radical change
 

Zapowiedź współpracy mediów publicznych w regionie Bałkanów Zachodnich

Ponad 60 przedstawicieli mediów publicznych, organizacji międzynarodowych, polityków
i regulatorów spotkało się w Tiranie, by omówić najlepsze sposoby pomocy i wsparcia mediów publicznych w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Pomoc techniczna dla mediów publicznych w regionie Bałkanów Zachodnich". Z projektu skorzysta sześć instytucji mediów publicznych – RTSH (Albania), BHRT (Bośnia i Hercegowina), RTK (Kosowo), MKRTV (FYR Macedonia), RTCG (Czarnogóra) i Radiotelevizija Srbije (Serbia). Jak podkreślali uczestnicy spotkania, „bardziej niż kiedykolwiek ważna jest dzisiaj ochrona niezależności redakcyjnej i instytucjonalnej mediów publicznych”. Projekt jest owocem współpracy Europejskiej Federacji Dziennikarzy, austriackiego nadawcy publicznego ORF, Balkan Investigative Reporting Network i Biura Wymiany Eurowizji dla Europy Południowo-Wschodniej. Ma na celu wzmocnienie niezależności, odpowiedzialności i wyników programowych nadawców publicznych w Bałkanach Zachodnich. Wiodącym partnerem w badaniu optymalnych modeli finansowania mediów publicznych, reform zarządzania, badań audytorium oraz roli rad nadzorczych i organów zarządczych będzie Europejska Unia Nadawców (EBU). Projekt będzie kosztować 1,5 miliona EUR i ma być realizowany przez kolejne dwa lata.

Źródło: Broadband TV News, 28.06, Balkan pubcasters to collaborate
 

Belgia

Obrońcy naziemnej telewizji publicznej

Grupa belgijskich telewidzów wystosowała petycję w obronie naziemnej transmisji programów  flamandzkiego nadawcy publicznego VRT, która ma się zakończyć w grudniu br. (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze PM).

Grupa, nazywająca siebie Antennekijker („antenowi widzowie”), argumentuje, że: „obecnie większość programów naziemnych VRT odbieranych jest przez tych mieszkańców Flandrii, którzy z różnych powodów nie mają telewizji kablowej, ani szybkiego łącza internetowego w domu”. W odległych gospodarstwach, którymi dostawcy telewizji kablowej nie są zainteresowani jeśli chodzi o budowę infrastruktury kablowej, sygnał naziemny jest często jedynym sposobem korzystania z usług mediów publicznych. „Transmisja naziemna jest również niezbędna dla stosunkowo dużej grupy Flamandczyków, którzy muszą mieć możliwość odbierania sygnału telewizyjnego w ruchu lub za pomocą urządzeń mobilnych. Myślimy w szczególności o ludziach na statkach, kierowcach ciężarówek, młodzieży przebywającej na obozach i entuzjastach jazdy na rowerze. Odbiór telewizji mobilnej jest również pożądany w przypadku alternatywnych lub tymczasowych form zakwaterowania, takich jak domy wakacyjne, domki mobilne, przyczepy kempingowe i łodzie mieszkalne”.

Źródło: Broadband TV News, 21.06, Campaign to save Belgian VRT DVB-T broadcasts
 
Chorwacja

Raport w sprawie wolności chorwackich mediów

Wspólna misja przedstawicieli Europejskiej Unii Nadawców (EBU), Organizacji ds. Mediów w Europie Południowo-Wschodniej (SEEMO), Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich (AEJ), Europejskiego Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF), Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ) i organizacji Reporterzy bez Granic (RSF) odwiedziła Chorwację w styczniu tego roku. Przygotowany przez nią wspólny raport w sprawie wolności mediów zaleca nowelizację ustawy regulującej działanie nadawcy publicznego HRT w celu zagwarantowania jego niezależności oraz zmianę metody mianowania struktur zarządczych HRT na zgodną z europejskimi standardami mediów publicznych. W raporcie zauważono, że chociaż sytuacja w zakresie wolności mediów w Chorwacji uległa poprawie od czasu poprzedniej wizyty w czerwcu 2016 r., konieczne są dalsze postępy. HRT powinna rozważyć utworzenie wewnętrznej rady, która służyłaby za strażnika w zakresie niezależności. Partie polityczne powinny powstrzymać się od ingerencji w politykę redakcyjną nadawcy. W raporcie wezwano również ustawodawców do włączenia dziennikarzy HRT w debatę na temat nowej ustawy i zwiększenia roli dziennikarzy, społeczeństwa obywatelskiego i konsumentów w wyborze władz nadawcy. Dalsze rekomendacje obejmują: aktualizację przepisów prawnych zapewniających przejrzystość własności mediów, konieczność przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia we wszystkich nierozwiązanych przypadkach fizycznych ataków na dziennikarzy, które miały miejsce w przeszłości oraz konieczność powstrzymania się polityków, dziennikarzy i osób publicznych od uczestniczenia, wspierania lub bycia postrzeganym jako zwolennicy kampanii oszczerstw lub nienawistnej retoryki wobec dziennikarzy i mediów. Politycy powinni potępiać takie kampanie i retorykę, gdy te się pojawiają.

Źródło: Broadband TV News, 04.06, EBU promotes Croatian media freedom
 
Francja

Wspólna inicjatywa francuskich nadawców

France Télévisions (nadawca publiczny) oraz nadawcy dwóch największych programów komercyjnych (M6 i TF1) ogłosili plan uruchomienia nowej platformy OTT pod nazwą SALTO, która ma działać na zasadzie subskrypcji, oferując zarówno treści rozpowszechniane dotychczas w sposób linearny jak też  usługi online: MYTF1, 6Play i France.tv. Jak oceniają pomysłodawcy, projekt ma dać francuskim podmiotom możliwość konkurowania z ofertą globalnych platform. Oferta SALTO ma składać się z mieszanki sportu, rozrywki, seriali, filmów dokumentalnych i fabularnych, w tym produkcji własnych treści.

Źródło: Broadband TV News, 15.06, French broadcasters band together for online platform
 

Słowacja

Nowy program o zwierzętach
Na Słowacji uruchomiono nowy, cał
odobowy program telewizyjny poświęcony życiu zwierząt w rezerwatach, parkach i ogrodach zoologicznych. Program Park TV, skierowany jest do widzów w każdym wieku i obsługiwany przez MP-Media Production, która we wrześniu 2017 r. uzyskała koncesję od Słowackiej Rady Radiofonii i Telewizji (RRTV). Na Słowacji i w Czechach Park TV będzie nadawany w ramach płatnych usług kablowych, internetowych, MMDS, naziemnych i satelitarnych. Koncesja pozwala również na oferowanie dodatkowych usług, takich jak HbbTV i EPG.

Źródło: Broadband TV News, 26.06, Animal channel debuts in Slovakia
 
Wielka Brytania

Na ratunek częstotliwościom

Brytyjska grupa konsumencka Voice of the Listenerand Viewer (Głos słuchacza i widza), wezwała rząd i organ regulacyjny ds. mediów do ochrony widma radiowego będącego w dyspozycji nadawców. Autorzy ostrzegają, że nadchodząca Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (WRC) może spowodować zagrożenie dla przyszłości mediów publicznych, jeśli częstotliwości wykorzystywane obecnie do nadawania naziemnego zostaną przydzielone na usługi mobilne. Grupa jest zdania, że jedynym sposobem nadawania, gwarantującym powszechność dostępu do telewizji w Wielkiej Brytanii jest obecnie bezpłatny sygnał naziemny, natomiast nie można kwalifikować jako usługi bezpłatnej telewizji IPTV ponieważ odbiorcy muszą płacić za łącza. Przemawiając podczas seminarium w ramach Westminster Media Forum przedstawiciel Grupy zwrócił uwagę, że operatorzy telefonii komórkowej i dostawcy usług szerokopasmowych domagają się coraz więcej spektrum i konsekwentnie odbierają widmo nadawcom, dlatego bardzo ważne jest, aby DCMS i Ofcom broniły częstotliwości dla nadawców podczas WRC i na wszelkich innych forach.

Źródło: Advanced Television, 22.06, Viewers advocate warns of PSB spectrum threat
 
Apel w sprawie pozycjonowania

Brytyjscy nadawcy publiczni BBC i Channel 4 zwrócili się ze wspólnym apelem do brytyjskich parlamentarzystów, wzywając do aktualizacji zasad dotyczących pozycjonowania nadawców publicznych w erze cyfrowej. Chcieliby gwarancji wyróżnienia nadawców publicznych na pierwszej stronie każdego znaczącego urządzenia, w tym smart TV, konsoli do gier i dekoderów. Jak powiedział dyrektor generalny BBC, obecne prawo jest już przestarzałe. Odbiorniki typu smart TV podłączone do Internetu już zmieniają normy - umożliwiając platformom i producentom sprzętu modyfikowanie listy programów w taki sposób, że na pierwszych miejscach znajdują się powiązani z nimi nadawcy. Tymczasem, jak pokazują badania Ofcom, nadawcy publiczni cieszą się wysokim i wciąż rosnącym poziomem zadowolenia swoich widzów. W najnowszym badaniu 78% odbiorców zadeklarowało zadowolenie z publicznego radia i telewizji.

Źródło: Broadband TV News, 11.06, PSBs call for protection against tech giants
 

Wiadomości branżowe

Raport Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne wydało coroczną publikację Key Trends(Kluczowe Trendy), zawierającą przegląd najważniejszych wydarzeń w branży filmowej, telewizyjnej i VOD w 41 krajach europejskich w ciągu ostatniego roku.  

W raporcie zauważono, że ​​nowa faza konwergencji dopuściła firmy internetowe do konkurencji w sektorze audiowizualnym, a dotychczasowi dystrybutorzy stają się coraz bardziej aktywni na rynku. Potencjalnie jeszcze bardziej radykalnym zakłóceniem dotychczasowego stanu rzeczy jest „uberyzacja” sektora audiowizualnego - zjawisko związane z pojawianiem się pośredniczących platform typu peer-to-peer, łączących użytkowników z właścicielami dóbr, które nie są w pełni wykorzystywane. Dzieje się to w czasie, gdy rośnie konsumpcja wideo, napędzana przez przesunięte w czasie korzystanie z telewizji, różnorodność urządzeń obsługujących wideo i pojawiają się nowe formaty treści. Jednak nic nie wskazuje na to, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób przełoży się to na dodatkowe dochody dla sektora audiowizualnego.

Wśród ustaleń zawartych w raporcie warto zwrócić uwagę, że:

• filmy wyprodukowane w Europie stanowiły 28% telewizyjnych emisji filmowych w programach. Publiczne stacje telewizyjne emitowały więcej filmów europejskich niż prywatne.

• średni udział filmów z UE dla 37 krajowych katalogów SVOD wynosił 20%. Pojawiły się jednak znaczne różnice między usługami (np. w katalogach Sky Now i Netflix udział filmów europejskich to odpowiednio 15% i 17%, a w katalogach C More i Flimmit – odpowiednio 53% i - 84%.

• w UE funkcjonowało 4208 usług telewizyjnych i 2270 audiowizualnych usług medialnych na żądanie, z czego połowa skoncentrowana była w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i we Włoszech. Zdecydowana większość z nich należy do sieci prywatnych, a programy publiczne stanowią 7%.

• pod koniec 2016 r. około jedna trzecia wszystkich programów telewizyjnych i usług na żądanie ustanowionych w UE była skierowana na rynki zagraniczne. Wiodącym europejskim centrum usług audiowizualnych kierowanych na rynki zagraniczne była Wielka Brytania. Inne główne ośrodki to Czechy, Holandia i Luksemburg.

• pomimo szybkiego wzrostu przychodów i liczby subskrybentów, SVOD nadal stanowi stosunkowo niewielki rynek w porównaniu z tradycyjną płatną telewizją; przychody z SVOD stanowiły 6,8% wszystkich przychodów z usług płatnych (łącznie płatna telewizja i SVOD) oraz 18% wszystkich subskrypcji na usługi płatne. W 2016 r. średnia penetracja SVOD wśród telewizyjnych gospodarstw domowych w UE wyniosła 17%, wahając się między 50% w Danii i 1% w Estonii.

• presja na finansowanie publiczne oraz kryzys rynku reklamowego wyjaśniają stagnację dochodów usług publicznych. Publiczne środki stanowiły w UE w 2016 r. średnio 77,7% zasobów mediów publicznych (wzrost z 75,8% w 2011 r.), ale ich udział wahał się od ponad 95% w Finlandii, Grecji, Estonii i Luksemburgu, do mniej niż 50% w Polsce lub na Malcie.

Wartość europejskiego rynku audiowizualnego wzrosła w 2016 r. o 1,3%, a w latach 2011-2016 średni roczny wzrost wynosił 1,7%.

Źródło: EPRA.org, 05.06, EAO identifies Key Trends of Audiovisual Sector for 2017/2018
 
Próby stworzenia przeciwwagi wobec globalnych dostawców wideo

Europejczycy wysoko cenią treści znajdujące się w serwisach Netflix i Amazon Prime Video, co powoduje, że często nie oglądają rodzimych programów telewizyjnych. Europejscy nadawcy, zarówno publiczni jak komercyjni, tracą publiczność, ale ostatnio zaczęli podejmować starania w celu  wspólnego stawienia czoła tej sytuacji. Poniżej cztery przykłady współpracy zainicjowanej przez dotychczasowych konkurentów:

Niemcy: Discovery i ProSiebenSat.1

Discovery i ProSiebenSat.1 zamierzają stworzyć nową usługę cyfrową, która w założeniu będzie miała lepszy zasięg niż poszczególne zasoby oddzielnie. Discovery Eurosport Player ma dołączyć do joint venture 7TV i Maxdome ProSieben. Konwergentna usługa będzie oferować filmy, seriale telewizyjne i transmisje z wydarzeń sportowych. Widzowie będą mogli obejrzeć programy telewizyjne z przesunięciem w czasie za darmo, z reklamami. Będą także mogli wykupić subskrypcję, aby oglądać więcej treści bez reklam. Platforma ma zostać uruchomiona w pierwszej połowie 2019 roku. Obie firmy zamierzają tworzyć dla niej oryginalne treści, a do ​​udziału zaprosiły też innych niemieckich nadawców publicznych i komercyjnych.

Wielka Brytania: BBC, ITV i Channel 4 - projekt „Kangur”

W 2009 r. brytyjski organ regulacyjny Ofcom odrzucił projekt BBC pod nazwą Kangaroo, który miał zgromadzić wielu nadawców w jednej usłudze SVOD. Wówczas główną troską Ofcom była obawa, że projekt stłumiłby konkurencję wśród nadawców i stworzył przeszkodę dla pojawiającej się konkurencji online. Dziewięć lat później sytuacja na rynku brytyjskim wygląda zupełnie inaczej. Netflix ma 8,2 mln abonentów, a Amazon 4,2 mln, natomiast krajowi nadawcy walczą z konkurencją ze strony tych globalnych gigantów. BBC przyznała, że osoby w wieku od 16 do 24 lat poświęcają więcej czasu na Netflix niż łącznie na BBC TV i BBC iPlayer. Wygląda na to, że nadszedł czas reaktywacji projektu Kangaroo BBC, ITV i Channel 4 toczą rozmowy na temat utworzenia internetowego joint venture. Mówi się także o udziale NBC Universal.

UE: system kwot

W kwietniu 2018 r. UE uzgodniła projekt nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, która przewiduje wymóg unijnego limitu dla treści w usługach nielinearnych . Dostawcy usług VoD i SVoD będą musieli zapewnić, by 30% treści na ich platformach pochodziło z Europy. Przepis ten ma na celu ochronę europejskiej infrastruktury produkcji treści, ale nie gwarantuje, że treści te będą miały europejski charakter. Przykładowo, Netflix chce, by treści wytwarzane regionalnie miały atrakcyjność globalną, a nie europejską.

Francja, Niemcy i Włochy: sojusz nadawców publicznych na rzecz produkcji telewizyjnej

Europejscy nadawcy publiczni wydają rocznie na produkcję 14 mld EUR łącznie, ale pieniądze te podzielone są między różne kraje, co utrudnia konkurowanie z budżetami produkcyjnymi globalnych firm, takich jak Netflix. France Télévisions, niemiecki ZDF i włoska RAI ogłosiły, że budują sojusz, dzięki któremu będą gromadzić zasoby w celu produkcji nowych treści. Chodzi o to, by dzielić się kosztami większych projektów budżetowych, a produkcje pokazywać w wielu krajach europejskich.

Źródło: NScreenMedia.com, 25.06, Combating global SVoD threat
 

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Iwona Piekarska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie