"Przegląd międzynarodowy": nr 04/2013

04.04.2013
W najnowszym numerze Przeglądu Międzynarodowego m. in. o konsultacjach ogłoszonych ostatnio przez Komisję Europejską, o tym jak we Francji i w Belgii bada się różnorodność osób pojawiających się w telewizji oraz o brytyjskim raporcie na temat stosowania przez nadawców udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

 

Niezależność organów regulacyjnych – konsultacje Komisji Europejskiej

Nawiązując do zaleceń sformułowanych w styczniowym raporcie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wolności Mediów i Pluralizmu, Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne na temat wolności i pluralizmu mediów oraz na temat niezależności organów regulacyjnych. Ogłaszając konsultacje komisarz Neelie Kroes powiedziała: „pytamy o to, czy i jak zmienić przepisy unijne, które odnoszą się do nich [organów regulacyjnych], tak by w szczególności wzmocnić je i zagwarantować ich niezależność od rządów”. Konsultacje mają charakter otwarty i trwają do 14 czerwca br.

Źródło: EPRA, 22.03, Independence of audiovisual regulators – Commision launches public consultations

Konsultacje w sprawie telewizji hybrydowej

Komisja Europejska zapowiedziała, że ogłosi w tym roku konsultacje publiczne na temat telewizji hybrydowej (HbbTV). Na tę decyzję miała wpływ inicjatywa Komitetu Parlamentu Europejskiego, który zorganizował w marcu spotkanie z przedstawicielami nadawców oraz producentów sprzętu, aby przedyskutować sprawę wyzwań regulacyjnych, jakie stawia telewizja hybrydowa. Do najważniejszych należą: brak harmonizacji przepisów dotyczących nadawania telewizyjnego i Internetu, reklama takich produktów jak alkohol, dostęp do treści przeznaczonych dla dorosłych, promocja różnorodności opinii politycznych, zjawisko piractwa w Internecie czy ochrona danych osobowych.

Opinie zebrane w konsultacjach pozwolą Parlamentowi oraz Komisji Europejskiej podjąć decyzję co do rodzaju ewentualnych regulacji zjawiska telewizji hybrydowej, która zyskuje coraz większą popularność na świecie. Pierwsze głosowanie nad raportem Komitetu w Parlamencie Europejskim spodziewane jest w maju 2013 r.

Źródło: Broadband TV News, 22.03, EU regulators play catch-up with connected tv

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

 

Telewizja publiczna szuka pieniędzy

Czeski nadawca publiczny, Česka Televize stara się o możliwość nadawania reklam na swoich dwóch nowych programach – adresowanym do dzieci ČT Decko i kulturalnym Art, które zamierza uruchomić pod koniec sierpnia br. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, ČT może nadawać reklamy w bardzo ograniczonym wymiarze (0,5% czasu nadawania) i tylko na dwóch z czterech swoich programach (ČT2 i ČT Sports). Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Przeglądu, nowe programy mają początkowo dzielić się jedną częstotliwością, choć w przyszłości mają funkcjonować niezależnie.

Źródło: Broadband TV News, 5.03, Czech television seks more funding

 

Francja/Belgia

Belgia, Francja

 

Wyniki pomiaru różnorodności osób w audycjach telewizyjnych za 2012 r.

Francuski pomiar różnorodności osób pojawiających się w audycjach telewizyjnych odbywa się w ramach tzw. „Barometru różnorodności” od 2009 r. Metoda badania polega na indeksowaniu pojawiających się na ekranie osób, które zabierają głos (bez względu na czas wystąpienia na ekranie i czas wypowiedzi) w porze najwyższej oglądalności we wszystkich audycjach telewizyjnych (poza reklamą) w 16 bezpłatnych programach naziemnej telewizji cyfrowej oraz w Canal+ w ciągu wybranych dwóch tygodni, według czterech wybranych kryteriów (przynależność do danej kategorii społeczno-zawodowej, płeć, pochodzenie i niepełnosprawność). W badaniu za 2012 r. zindeksowano ponad 40 tys. osób, analizując 1450 godzin programu. Badanie to pokazało m.in., że średni wynik reprezentacji osób niepełnosprawnych w telewizji francuskiej to tylko 0,8% (w okresie trwania paraolimpiady było to 0,9%); dla porównania w 2011 r. średni wynik w tym zakresie wynosił 0,6%.  CSA przyjęła na 2013 r. plan działania, mający na celu  poprawę wskaźnika różnorodności osób pojawiających się w telewizji, w tym pod kątem 3 następujących elementów: stereotypów estetycznych,  wizerunku młodych osób w telewizji oraz obecności na ekranie osób powyżej 60 roku życia. Ponadto, w 2013 r. CSA zaprosiła przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w „Obserwatorium Różnorodności”, w ramach którego odbywa się powyższe badanie.

Z kolei belgijskie badanie tego samego wskaźnika w 2012 r. dotyczyło 26 programów telewizji publicznej, prywatnej i lokalnej z Federacji Walonia-Bruksela i po raz pierwszy obejmowało również przegląd dobrych praktyk (badanie różnorodności prowadzone jest od 3 lat). W 2012 r. tygodniowe badanie przeprowadzono na podstawie ponad 430 godzin materiału telewizyjnego. Poza tymi samymi kryteriami, co we Francji, Belgia indeksuje też wiek pojawiających się na ekranie osób. Jeśli chodzi o reprezentację osób niepełnosprawnych, belgijskie badanie pokazało, że wskaźnik ich obecności na ekranie, pomimo paraolimpiady, wynosił w 2012 r. tylko 0,33% i był równy wskaźnikowi zanotowanemu w 2011 r.

Źródło: CSA, 2.04, Les résultats de la vague 2012 du baromètre de la diversité à la télévision,

oraz Baromètre 2013: nos écrans gagnent en égalité et en diversité de manière inégale

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

 

Operator kablowy odkodowuje programy

Od początku kwietnia br. holenderski operator kablowy UPC Netherlands udostępnia 29 najbardziej popularnych programów w standardowej niekodowanej ofercie telewizji cyfrowej. Dodatkowo, trzy programy nadawcy publicznego (Nederland 1, 2 i 3) mają być dostępne w standardzie HD. Operator ocenia, że w tej chwili z telewizji cyfrowej korzysta 1 078 tys. spośród wszystkich (1,7 mln) jego holenderskich abonentów.

Źródło: Broadband TV News, 27.03, UPC Netherlands decrypts main channel

Nowa przewodnicząca holenderskiej Rady ds. Mediów

Nową przewodniczącą holenderskiego organu regulacyjnego ds. mediów (Commissariaat voor de Media) została prof. dr Madeleine de Cock Buning, członek tego gremium od 2009 roku. Oprócz pracy w Radzie pani de Cock Buning jest profesorem w dziedzinie praw autorskich i prawa mediów na uniwersytecie w Utrechcie oraz kieruje Centrum Prawa Własności Intelektualnej przy tej samej uczelni.

Źródło: EPRA, 27.03, New chairperson for Dutch CvdM

Telewizja na żywo na drugim ekranie

Holenderski operator kablowy Delta uruchomił usługę pozwalającą odbierać na żywo 12 programów za pomocą urządzeń wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS. Oferta obejmuje główne programy holenderskiej telewizji publicznej, jeden program belgijskiego nadawcy publicznego oraz popularne programy nadawców komercyjnych, głównie RTL.

Źródło: Broadband TV News, 6.03, Delta launches live TV on 2nd screen

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rumunia

 

Gorąca linia by chronić dzieci

Rumuńska Rada ds. Audiowizualnych (NAC) uruchomiła darmowy numer telefoniczny, gdzie można zgłaszać przypadki naruszenia przepisów w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami dostępnymi w telewizji. Inicjatywa ta powstała w efekcie debaty zorganizowanej  przez NAC w marcu br. pod nazwą „Nie zapominaj o dzieciach – zobacz co dziecko ogląda”. Debata, w której uczestniczył minister ds. edukacji, naukowcy, wychowawcy, stowarzyszenia rodziców, organizacje pozarządowe oraz nadawcy, zakończona została podpisaniem porozumienia w sprawie wspólnego działania na rzecz ochrony praw dzieci.

Źródło: EPRA, 21.03, Protection of minors in Romania – CNA launches public hotline

 

Serbia

Serbia

 

Opóźnienie konwersji cyfrowej

Minister ds. handlu i telekomunikacji Serbii ogłosił, że przejście na nadawanie cyfrowe w tym kraju jest „poważnie opóźnione” i nie nastąpi wcześniej niż 17 czerwca 2015 r. W tej chwili proces cyfryzacji ukończony jest w 15-20%, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Do czerwca br. ministerstwo odpowiedzialne za proces cyfryzacji przygotuje plan przechodzenia na sygnał cyfrowy, uzupełni rozporządzenie w tej sprawie i wprowadzi w życie nową ustawę o mediach elektronicznych. Konwersja cyfrowa w Serbii miała pierwotnie nastąpić w 2012 r.

Źródło: Broadband TV News, 26.03, Serbia puts back ASO

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

 

Przejście na nadawanie cyfrowe

Przedstawiciele węgierskiego organu regulacyjnego ds. mediów elektronicznych (NMHH) poinformowali, że cyfryzacja nadawania telewizyjnego w tym kraju będzie przeprowadzona w dwóch etapach (31 czerwca i 31 października) i tym samym zostanie zakończona jeszcze w tym roku. W związku z dużymi trudnościami, które występują na niektórych terenach, proces cyfryzacji zakłada ścisłą współpracę władz państwowych i lokalnych, organizacji pozarządowych i operatorów.

Źródło: Broadband TV News, 20.03, Hungary set for digital switchover 

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Czy nadawcy cyfrowi zapłacą za częstotliwości?

Brytyjski organ regulacyjny, Ofcom, opublikował konsultacje na temat ewentualnego pobierania opłat za korzystanie z częstotliwości od nadawców cyfrowych. Opłatę musieliby wnosić telewizyjni nadawcy cyfrowi o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym oraz nadawcy radia cyfrowego. Regulator jest zdania, że taka propozycja byłaby zgodna z obowiązkiem optymalizacji spektrum radiowego.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, wymienieni nadawcy będą musieli wnosić opłatę od końca 2014 roku. Wysokość opłat ma być przedmiotem odrębnych konsultacji.

Źródło: Broadband TV News, 14.03, Ofcom mulls DTT spectrum charging

Raport na temat udogodnień dla niepełnosprawnych

Ofcom, opublikował doroczny raport na temat stosowania w 2012 roku udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez zobowiązanych do tego nadawców. Obowiązek stosowania napisów, języka migowego i audiodeskrypcji wynika z Kodeksu telewizyjnych usług dostępowych. Raport pozwala zauważyć, że przeważająca większość programów wypełnia lub przekracza obowiązkowy udział audycji opatrzonych udogodnieniami. Na przykład BBC stosuje napisy w 100% swoich audycji, zaś wielu innych nadawców przekracza 70% audycji z napisami. Niektórzy nadawcy dobrowolnie zadeklarowali opatrzenie audiodeskrypcją 20% audycji w większości lub we wszystkich swoich programach.

Podobnie jak w poprzednim roku, wciąż występują nadawcy, którzy nie osiągają wymaganego wymiaru audycji z udogodnieniami. W związku z niewystarczającym czasem przeznaczonym na audycje z audiodeskrypcją w 2011 roku, telewizja ESPN musiała zwiększyć udział takich audycji w kolejnym roku, którego to obowiązku w dalszym ciągu nie wypełniła. Program ten  miał też zbyt niski procent audycji z napisami.

Kanały z udziałem w widowni między 0,05% a 1% mają możliwość wyboru między nadawaniem w każdym miesiącu 30 minut audycji opatrzonych językiem migowym a udziałem finansowym w zatwierdzonych przez Ofcom alternatywnych rozwiązaniach, które przyczyniają się do dostępności programów w języku migowym. Symbol "Alt" wyświetlany na ekranie wskazuje, że nadawca uczestniczy w Brytyjskim funduszu języka migowego (BSLBT), który dofinansowuje nadawanie w języku migowym audycji w programie Community Channel (telewizja środowiskowa) oraz Film 4.

Kolejny raport, obejmujący pierwsze półrocze 2013 roku ma zostać opublikowany we wrześniu.

Źródło: OFCOM, 26.03, Television Access Services: Final report on 2012

 

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

 

Co nowego w naziemnej telewizji cyfrowej

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne opublikowało informację na temat głównych trendów i zjawisk w dziedzinie naziemnej telewizji cyfrowej w Europie w 2012 roku. Według danych Obserwatorium:

  • 22 z 27 krajów członkowskich UE przełączyły się na nadawanie cyfrowe zgodnie z terminem wyznaczonym przez Komisję Europejską.
  • Przejście na nadawanie cyfrowe nastąpiło również w Chorwacji, Szwajcarii, Norwegii i Islandii.
  • Usługi płatnej telewizji cyfrowej dostępne są w 17 krajach UE i w 21 krajach europejskich.
  • W 2012 roku uruchomiono 86 nowych programów naziemnej telewizji cyfrowej, spośród których znaczną część stanowią programy lokalne i regionalne.
  • Programy w formacie HD dostępne są w sieciach naziemnej telewizji cyfrowej w 22 krajach Europy.
  • Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie platformy dostępu, w ostatnim roku uruchomiono w krajach unijnych 369 nowych kanałów telewizyjnych, z których 40% nadaje w formacie HD.

·       Pod koniec 2012 roku na terenie Unii Europejskiej dostępnych było ponad 8 270 programów telewizyjnych (rok wcześniej 7 600).

Źródło: EPRA, 12.03, DTT in Europe in 2012: Trends and Developments

Kolejna kadencja Dunji Mijatović

Stanowisko Przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów na kolejną trzyletnią kadencję objęła pani Dunja Mijatović z Bośni i Hercegowiny wybrana jednogłośnie przez 57 uczestniczących w głosowaniu przedstawicieli państw członkowskich tej organizacji. Rolą Przedstawiciela, którego siedziba znajduje się w Wiedniu, jest obserwowanie rozwoju mediów w państwach członkowskich OBWE, tak by zapewnić wczesne ostrzeganie o łamaniu wolności słowa. Drugim głównym zadaniem Przedstawiciela ds. wolności mediów jest pomoc krajom członkowskim poprzez wspieranie i promowanie pełnej zgodności z zasadami i zobowiązaniami OBWE dotyczącymi wolności słowa i wolnych mediów, zapewniając wsparcie, np. w postaci ekspertyz prawnych, warsztatów i publikacji. Bezpieczeństwo dziennikarzy i wolność Internetu to dwa priorytety nowej kadencji.

Źródło: EPRA, 7.03, OSCE Representative on freedom of media Dunja Mijatović reappointed

 

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Ewa Murawska-Najmiec

Halina Rostek

 

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie