"Przegląd międzynarodowy": nr 04/2014

28.03.2014
W kwietniowym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o dyskusji na temat przeznaczenia wolnych częstotliwości w Szwecji i w Czechach, o nowym podejściu do kwestii opłaty abonamentowej w Izraelu i w Wielkiej Brytanii oraz o nocnym oglądaniu telewizji przez dzieci w Hiszpanii.
Logo przeglądu
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

Kobiety na ekranie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet belgijski organ regulacyjny ds. mediów audiowizualnych (CSA) opublikował raport na temat ich obecności w programach telewizyjnych. Wynika z niego, że:

·         mimo że kobiety stanowią 51% społeczeństwa belgijskiego, dwie trzecie prezentowanych w telewizji osób stanowią mężczyźni;
·         programy informacyjne i sportowe to gatunki, gdzie kobiety stanowią tylko 32,2%;
·         w przypadku informacji zagranicznych reprezentacja kobiet jest jeszcze niższa – 22,18%;
·         w prezentowanych  w telewizji debatach publicznych kobiety stanowią 30,56% uczestników;
·         oprócz tego, że niedostatecznie reprezentowane na ekranie, kobiety zwykle mają mniejszy dostęp do głosu, pełnią mniej prestiżowe funkcje.
Źródło: CSA, 07.03, Les femmes restent sous-représentées dans les médias audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Chorwacja

Umowa nadawców publicznych

Nadawcy publiczni z Chorwacji i Słowenii podpisali umowę o współpracy w dziedzinie wymiany audycji radiowych i telewizyjnych. Umowa, która dotyczy zarówno treści kulturalnych i rozrywkowych jak informacyjnych czy dziecięcych, jest pierwszym formalnym porozumieniem o współpracy od czasu podziału jugosłowiańskiego nadawcy publicznego w latach dziewięćdziesiątych. Tym niemniej, nadawcy publiczni obu krajów współpracowali od wielu lat w różnych dziedzinach, na przykład tworząc wspólne zasady ochrony dzieci przed treściami w Internecie.
Źródło: Broadband TV News, 26.03, CEE pubcasters team up
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

Nowy Przewodniczący RRTV

Nowym przewodniczącym czeskiej Rady Radiofonii i Telewizji został jeden z jej członków, Ivan Krejči, zastępując dotychczasową przewodniczącą, Katarzynę Kalistovą, która zrezygnowała z pełnionej funkcji w związku z objęciem stanowiska wiceministra kultury. Ivan Krejči został członkiem Rady w kwietniu 2009 roku. Wcześniej pracował jako reżyser w słowackim teatrze w Uherskim Hradišti, w Miejskim Teatrze w Karlowych Warach, był także dyrektorem i kierownikiem artystycznym w Teatrze Kameralnym Arena.
Źródło: E15, 06.03, Krejčí je novým předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Dla kogo częstotliwości

Czeski operator radiowo-telewizyjny, Českie Radiokomunikace (CRa), ostrzegł przed ograniczaniem spektrum przeznaczonego dla nadawania telewizji naziemnej. W wydanym oświadczeniu stwierdził, że kroki podjęte ostatnio przez Czeski Urząd Telecomunikacyjny (CTU), zmierzające w kierunku ograniczenia zakresu częstotliwości dla telewizji, są niezrozumiałe i sprzeczne z wyborem większości czeskich gospodarstw domowych, a także z trendami na rynku. Według najnowszych danych opublikowanych przez firmę MEDIARESEARCH – obecnie 61,7% czeskich gospodarstw domowych (2,7 mln) korzysta z telewizji naziemnej i jej popularnośćnadal rośnie. CRa odrzuca dokument CTU dotyczący strategii zarządzania widmem, a także zwraca uwagę na pilną konieczność przejścia na DVB-T2.
Źródło: Broadband TV News, 19.03, Czech DTT broadcasting under threat
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

Telewizyjna bezsenność

Hiszpańskie Stowarzyszenie Użytkowników Mediów domaga się, by sieci telewizyjne zaprzestały nadawania programów dla dzieci w czasie, gdy powinny być już one dawno w łóżkach. Według badań, w ciągu ostatnich pięciu lat następowało systematyczne przesuwanie czasu emisji treści adresowanych do małoletnich widzów, czego rezultatem są niedobory snu wśród najmłodszych. Atrakcyjne filmy dla dzieci w wieku poniżej 12 lat często zaczynają się nawet o godzinie 21:30, a zgodnie z badaniami, ogląda je blisko 600 tys. młodych widzów. Winę za ten stan rzeczy ponosi częściowo szczególny rozkład dnia, zgodnie z którym większość Hiszpanów wraca z pracy po godz. 20:00 i dopiero wówczas przygotowuje obiad i ogląda telewizję. Próby skłonienia rodziców, by zmienili telewizyjne zwyczaje swoich dzieci spełzły na niczym, w związku ze społeczną presją szkolnego środowiska rówieśniczego, wymagającego by „być na bieżąco” jeśli chodzi o modne seriale. Opublikowane ostatnio dane Stowarzyszenia ds. Racjonalizacji Hiszpańskich Godzin Pracy wykazały, że przeciętny Hiszpan śpi o 53 min mniej niż przeciętny Europejczyk, a 90% atrakcyjnych programów telewizyjnych w tym kraju kończy się koło północy.
Źródło: The Guardian, 25.03, Spanish TV airs children's shows past their bedtime, says viewers' association
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Izrael

Reforma publicznego nadawcy

Izraelski minister łączności poinformował o planach zamknięcia nadawcy publicznego, Israel Broadcasting Authority (IBA), obejmującego zarówno radio jak telewizję i zastąpienia go nową jednostką. Jego zdaniem, niemożliwe jest przeprowadzenie strukturalnej zmiany istniejącej organizacji. W wyniku likwidacji IBA zwolnionych ma zostać ok. 700 osób. Jak twierdzą komentatorzy, decyzja ta pociągnie za sobą znaczne obciążenia finansowe dla budżetu państwa, istotne wobec zamierzonego zmniejszenia kosztów funkcjonowania mediów publicznych. W ramach nowej struktury miałyby być nadawane trzy programy telewizyjne, jeden w języku hebrajskim, jeden po arabsku i jeden dla dzieci. Chociaż osiem dotychczasowych rozgłośni radiowych ma nadal funkcjonować, nie będą one już nadawać reklam, a redakcje informacyjne mają zostać połączone w jedną, wspólną dla radia i telewizji. Roczny budżet nowego publicznego nadawcy kształtować się ma w granicach 620-720 mln szekli (142,2 mln euro), czyli o ponad jedną czwartą mniej niż dotychczas. Reforma mediów publicznych przewiduje również likwidację opłaty abonamentowej i zastąpienie jej finansowaniem z budżetu państwa.
Źródła: Broadband TV News, 10.03, Major shakeup for Israeli public TV, The Jerusalem Post, 19.03, Erdan remains determined to shut down public broadcasting
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

Analiza na temat telewizji hybrydowej

Niemieckie organy regulacyjne (Medieanstalten) opublikowały ostatnio pogłębione studium na temat rynku w kontekście sposobów korzystania z telewizji hybrydowej. Analiza identyfikuje kluczowe podmioty i modele biznesowe rozwijającego się rynku Connected TV. Stwierdza, że rynek jest „napędzany” przez strategie producentów sprzętu i nadawców.  Druga część opracowania, odnosząca się  do postaw użytkowników i konsumpcji, wskazuje, że najbardziej popularną wśród licznych usług możliwych dzięki hybrydowym odbiornikom telewizyjnym jest wideo na żądanie (VoD). Zgodnie z opracowaniem, większość widzów woli używać jednej usługi VOD - zazwyczaj tej, która jest umieszczona w widocznym miejscu na interfejsie używanego przez nich urządzenia. Z drugiej strony, studium podkreśla również niezmienne przywiązanie do oglądania telewizji linearnej zauważalne wśród wszystkich grup użytkowników.
Źródło: EPRA, 28.02, How Smart is Convergence? A study published by the German Media Authorities
Flaga


Szwecja

Kontrowersyjna decyzja w sprawie przeznaczenia pasma 700 MHz

Europejska Unia Nadawców (EBU) wyraziła zaniepokojenie w związku z decyzją szwedzkiego rządu w sprawie przeznaczenia części pasma 700 MHz na „inne cele” (niż naziemna telewizja). Zgodnie z projektem, który ma wejść w życie od następnego postępowania koncesyjnego, częstotliwości między 174 a 230 MHz oprócz częstotliwości używanych przez radio cyfrowe oraz częstotliwości z zakresu 470-694 MHz mogą być wykorzystywane dla  naziemnej telewizji do 31 marca 2020 roku, zaś pasmo 694-790 MHz do 31 marca 2017 roku. Konsekwencją będzie redukcja liczby multipleksów naziemnych z siedmiu do pięciu, bez gwarancji odnośnie tego, co nastąpi po 1 kwietnia 2020 r. Jak zauważył przedstawiciel EBU: „naziemna telewizja cyfrowa nie może się wynieść z pasma 700 MHz w czasie zaproponowanym przez szwedzki rząd bez spowodowania znaczących zakłóceń dla konsumentów. Płynne przejście wymaga szczegółowego planu i zaangażowania wszystkich sektorów związanych z branżą telewizyjną”. W najbliższym czasie szwedzki organ regulacyjny zbada jakie konsekwencje może mieć ta decyzja dla naziemnej telewizji cyfrowej i dla trwającego procesu koncesyjnego, który ma się zakończyć w marcu 2014 roku.
Źródło: Broadband TV News, 05.03, EBU concern at Swedish spectrum plans
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Tradycyjny Elektroniczny Przewodnik Programowy traci na znaczeniu

Nadawcy publiczni stanęli w obliczu utraty znaczenia eksponowanych pozycji na elektronicznych przewodnikach programowych (EPG) w związku z korzystaniem przez odbiorców z podobnych przewodników na urządzeniach mobilnych (na tzw. drugim ekranie). Do tej pory zagwarantowana przepisami wysoka pozycja nadawców publicznych na EPG zapewniała im większą oglądalność. Jak jednak wynika z analizy zjawiska oglądania na drugim ekranie, przygotowanej na zlecenie Ofcom, większość ankietowanych preferuje obecnie przewodniki EPG na drugim ekranie, wymieniając takie czynniki, jak lepszy interfejs użytkownika, możliwości personalizacji, integracja z mediami społecznościowymi, a także możliwość podglądu zawartości.
Raport wskazuje, że zwykłe metody wyświetlania poprzez sieci i listy są uzupełniane lub zastępowane przez bogatsze alternatywy. Aplikacje na drugim ekranie zazwyczaj pozwalają użytkownikom wyświetlać zawartość według popularności, tzw. „buzz”, „tweetów” na minutę, aktywności znajomych i ich rekomendacji, a także czasu emisji linearnej z godnie z przewodnikiem znajdującym się w sieci. W konsekwencji regulacja pozycjonowania programów na EPG może być trudniejsza niż w przypadku głównego ekranu.
Źródło: Ofcom, 05.03, Assessing the impact of second screen

BBC  Three tylko w sieci

Trzeci program telewizji BBC, adresowany przede wszystkim do młodzieży, od jesieni 2015 roku nie będzie już nadawany droga naziemną i stanie się dostępny jedynie on-line. Decyzja władz BBC w tej sprawie wynika z konieczności znalezienia oszczędności na kwotę 100 mln funtów, w związku z pięcioletnim zamrożeniem opłaty abonamentowej. Zdaniem kierownictwa BBC, jedna czwarta odbiorców BBC Three i tak ogląda telewizję na urządzeniach przenośnych, więc będzie jej stosunkowo łatwo przystosować się do zmiany. Dla tych, którzy przywiązani są do telewizorów stacjonarnych, planuje się nadawanie audycji o dłuższych formatach również w pierwszym i drugim programie BBC. Decyzja o zmianie wywołała sprzeciw ze strony odbiorców. Zebrano ponad 50 tys. podpisów pod petycją w tej sprawie.
Źródło: Broadband TV News, 06.03, BBC Three to cease linear broadcasts

BBC rozważa inne modele finansowania

Po decyzji o przeniesieniu wyłącznie do Internetu programu BBC Three, co związane jest z „zamrożeniem” od 2010 roku kwoty finansowania BBC z abonamentu, konieczne staną się prawdopodobnie dalsze cięcia. BBC rozpoczyna obecnie negocjacje z rządem nt. zwiększenia opłaty abonamentowej, która obecnie wynosi 145,5 funtów rocznie. Po raz pierwszy od ponad 90 lat słyszy się głosy, że być może czas  pomyśleć o innym sposobie finansowania BBC w przyszłości. Tony Hall, dyrektor generalny BBC, uważa, że „odbiorcy powinni być traktowani nie tylko jako płatnicy abonamentu, ale jako właściciele” używając określenia „moja BBC” czy „nasza BBC” raczej niż „ta BBC” co ma związek z dążeniem większego spersonalizowania usługi na żądanie iPlayer.
Jednym z branych pod uwagę modeli finansowania jest dobrowolna opłata abonamentowa. Przygotowany przez grupę specjalistów raport rozpatruje trzy opcje: kontynuacja tego samego poziomu finansowania do 2017 roku, podwyższenie opłaty abonamentowej o procent inflacji połączone z lepszym wykorzystaniem przychodów z reklam oraz wprowadzenie rodzaju subskrypcji.
Źródło: http://www.theguardian.com/media/2014/mar/10/bbc-licence-fee-model-changes

Czy uchylanie się od płacenia abonamentu będzie nadal przestępstwem?

Grupa posłów zgłosiła projekt zmian w prawie polegających na dekryminalizacji uchylania się od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego i zamianie kwalifikacji takiego czynu na cywilne wykroczenie. Podczas rozmów nt. przeglądu Karty BBC Minister Kultury i Sportu Maria Miller zasygnalizowała, że jest gotowa do dyskusji na ten temat. Pomysł ten aprobuje także Minister Sprawiedliwości, który przytacza liczby wskazujące, że w ostatnim roku sądy rozpatrzyły 180 tys. spraw dotyczących  niepłacenia abonamentu, w wyniku czego 155 tys. osób zostało skazanych i zapłaciło grzywnę. W Wielkiej Brytanii za niepłacenie abonamentu nakładana jest grzywna w wysokości 1.000 funtów oraz sprawa karna a nawet perspektywa więzienia.
Przedstawiciele władz BBC ostrzegają, że wprowadzenie takiej zmiany jest bardzo ryzykowne i może pociągnąć za sobą straty sięgające ponad 200 mln funtów, co z kolei może spowodować konieczność zamknięcia kolejnych programów – BBC4, CBBC i CBeebies, ponieważ tyle mniej więcej kosztuje ich roczne utrzymanie. Alternatywą może być zwiększenie przez rząd wysokości opłaty abonamentowej, która nie zmieniła się od 2010 roku. Poza tym, jak twierdzi BBC, obecnie obowiązujące procedury sądowe pozwalają do każdego przypadku niepłacenia abonamentu podchodzić indywidualnie, biorąc pod uwagę różne okoliczności, podczas gdy procedura cywilna może powodować jeszcze wyższe kary.
Źródło: The Guardian, 8.03, Non-payment of TV licence fee may be taken out of criminal law

Konsultacje w sprawie radia środowiskowego

Ministerstwo Kultury i Sportu ogłosiło publiczne konsultacje w sprawie radia środowiskowego, które mają na celu doprowadzenie do złagodzenia finansowych ograniczeń, jakim podlegają takie rozgłośnie, nie umniejszając jednocześnie ich unikalnej roli jeśli chodzi o wspieranie lokalności i angażowanie społeczności lokalnej. Główne zagadnienia poruszone w konsultacji to: ewentualna likwidacja zakazu pozyskiwania środków z reklam w przypadku nakładania się obszaru nadawania ze stacją komercyjną (zmiana ta dotyczyłaby obszaru obejmującego mniej niż 150 tys. słuchaczy), ewentualna likwidacja zakazu uzyskiwania więcej niż 50% rocznego dochodu z reklam i sponsoringu na antenie lub zmiana tego przepisu. Ponadto wydłużenie czasu koncesji poza dwukrotny okres pięciu lat oraz propozycje lepszego wykorzystania Funduszu Radia Środowiskowego.
Źródło: Commedia, 29.02,DCMS Consultation on the future of community radio
 
Wymagania usług mobilnych przeszacowane?
Europejska Unia Nadawców (EBU) prowadzi kampanię, której celem jest niedopuszczenie podczas przyszłorocznej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-15) do zmniejszenia ilości spektrum przeznaczonego na nadawanie naziemne.Według artykułu Kryształowe kule, liście herbaty lub matematyka: prognozowanie transmisji danych dla usług mobilnych opublikowanego w czasopiśmie Technical Review,potrzeby częstotliwościowe usług mobilnych są bardzo zawyżone i jak dotąd nie została sporządzona analiza kosztów/korzyści ani ocena oddziaływania na obecnych użytkowników widma w celu uzasadnienia ich wymagań. Zdaniem EBU, jeżeli podczas WRC-15 zapadnie decyzja o przeznaczeniu częstotliwości na usługi mobilne, tradycyjni użytkownicy spornych pasm częstotliwości będą musieli zmienić zakresy nadawania. To, według autorów artykułu, z pewnością  będzie mieć negatywny wpływ na nadawanie naziemne, usługi satelitarne, branże związane z kulturą i tworzeniem treści i ogólnie, na społeczeństwo jako takie.
Źródło: Broadband TV News, 27.03, EBU says mobile spectrum demands over-estimated
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Halina Rostek
Iwona Piekarska


Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie