"Przegląd międzynarodowy": nr 05/2017

08.06.2017
W piątym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o tym, jak rząd australijski wspiera cyfryzację rozgłośni non-profit, jakie są konsekwencje podwyższenia podatku od płatnej telewizji w Grecji oraz jak trudna jest sytuacja mediów publicznych w Irlandii, Izraelu oraz Bośni i Hercegowinie. Miłej lektury!
 logo "Przeglądu Międzynarodowego"
Unia Europejska

Koniec geo-blokowania


Parlament Europejski przegłosował możliwość korzystania przez obywateli UE z usług typu Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify czy Deezer poza granicami swojego kraju. Nowe przepisy usuwające geo-blokowanie zostały przyjęte stosunkiem 586 do 34 głosów, przy 8 głosach wstrzymujących się. Nowe prawo ograniczone jest do usług świadczonych online, udostępniających filmy, seriale telewizyjne, gry, wydarzenia sportowe lub muzyczne, które zostały opłacone w kraju ojczystym, nie obejmuje zaś transgranicznego odbioru usług satelitarnych. Dostawcy usług internetowych mogą podjąć „skuteczne i rozsądne” środki w celu sprawdzenia, czy abonent nie przemieścił się do innego kraju UE na stałe, ponieważ wymagane licencje mogą różnić się w poszczególnych krajach. Lista dozwolonych metod weryfikacji obejmuje dowody tożsamości, szczegóły płatności, informacje podatkowe, adresy pocztowe lub adresy IP. Usługodawcy muszą zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych jest proporcjonalne i zawiera zabezpieczenia, w szczególności w zakresie kontroli adresów IP.
Projekt rozporządzenia nadal musi zostać formalnie zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały dziewięć miesięcy od daty jego wejścia w życie, aby wprowadzić nowe przepisy.

Źródło: Broadband TV News, 19.05, European Parliament approves content portability
 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Australia
 
Cyfryzacja rozgłośni środowiskowych wspierana przez rząd

Rząd australijski wyasygnuje w ciągu dwóch najbliższych lat dodatkowe środki w wysokości 6,1 mln dolarów, na wsparcie  radia środowiskowego w przejściu na nadawanie cyfrowe i pokrycie kosztów jednorazowej reorganizacji widma dla analogowych usług radiowych.
Finansowanie, ogłoszone w ramach budżetu federalnego na lata 2017-18, stanowi dodatek wobec środków już przewidzianych w ramach Programu Mediów Środowiskowych, które sięgają 15 mln dolarów rocznie. Radio środowiskowe odnotowało w 2017 r. rekord słuchalności, kiedy to 5,3 mln, czyli 1 na 4 Australijczyków słuchało takich stacji w każdym tygodniu. Ponad 450 rozgłośni środowiskowych działających w Australii na rzecz interesu publicznego i różnorodności mediów, zapewnia wysoki poziom treści lokalnych i specjalistycznych oraz zapewnia możliwość udziału w dostępnych bezpłatnie mediach.

Źródło: RadioInfo, 04.05, Communications minister Fifield announces extra digital radio funding for community sector
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Białoruś
 
Programy Scripps Networks na Białorusi

Białoruski narodowy operator telekomunikacyjny Beltelecom włączył do swojej oferty usług IPTV dwa interaktywne kanały amerykańskiego nadawcy Scripps Networks. Kanał Travel Channel jest dostępny dla abonentów, którzy posiadają pakiet „Cognitive”, a kanał Fine Living Network zastąpił program Kinoseriya w pakiecie „Na kanapie”.

Źródło: Broadband TV News, 25.05, Scripps expands presence in Belarus
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Bośnia i Hercegowina
 
Kolejny apel EBU

Zarząd Europejskiej Unii Nadawców (EBU) zwrócił się kolejny raz z apelem do władz Bośni i Hercegowiny, wyrażając zaniepokojenie pogarszającym się stanem mediów publicznych w tym kraju. W wydanym w związku z tym oświadczeniu EBU podkreśliła, że Zarząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz mediów publicznych z całej Europy, wezwał prezydenta i szefa rządu Bośni i Hercegowiny do skorzystania z wszelkich możliwości i środków w celu zapewnienia istnienia BHRT jako krajowego nadawcy publicznego i przeprowadzenia natychmiastowej reformy prawa medialnego w kierunku zagwarantowania przyszłości mediów publicznych.
W wyniku wieloletniego braku stabilnego finansowania BHRT grozi zamknięcie. Obecnie nadawca obciążony jest znacznym długiem i nadal nie może płacić wynagrodzeń i rachunków ani wypełniać zobowiązań umownych. Ponadto firma energetyczna grozi wyłączeniem prądu za niezapłacone rachunki.
Zarząd EBU pisze w swym apelu: „Istnienie mediów publicznych i ich niezależność od rządu znajdują się w centrum demokratycznych społeczeństw. Szczególnie w Waszym kraju - o tak historycznym i strategicznym znaczeniu - ważne jest zachowanie mediów publicznych, aby przyczynić się nie tylko do kształtowania świadomości obywatelskiej, ale także spójności kraju, poprzez odzwierciedlanie różnorodności kulturowej”.

Źródło: Broaddband TV News, 10.05, EBU makes fresh Bosnia appeal
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Grecja
 
Kontrowersyjny podatek od usług płatnej telewizji

Kontrowersyjny dziesięcioprocentowy podatek od usług płatnej telewizji, wprowadzony w Grecji w zeszłym roku, doprowadził do zastoju w branży. Portal Ekathimerini.com poinformował, że w 2016 r. liczba abonentów wzrosła jedynie o 0,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Pod koniec 2016 r. dwóch największych operatorów płatnej telewizji miało łącznie 940 tys. abonentów, czyli tylko o dwa tysiące więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w 2014 r. liczba abonentów wzrosła o 153 tys., a w 2015 r. o 79 tys. Wzrost podatku spowodował rozwiązywanie umów konsumentów z operatorami płatnej telewizji.

Źródło: Broadband TV News, 10.05, Tax hits Greek TV Market
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Irlandia
 
Media publiczne na skraju przepaści?

Podczas festiwalu Celtic Media w Douglas, Dee Forbes, dyrektor generalna irlandzkiego nadawcy publicznego Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), zapowiedziała podjęcie ważnych decyzji mających na celu ochronę przyszłości mediów publicznych, szczególnie tych, których misja obejmuje ochronę języka narodowego i narodowej tożsamości. Wskazała na zagrożenia związane z ograniczeniem rodzimej produkcji i zbytnią komercjalizacją. W jej ocenie, media publiczne zawsze były wzorem dla innych nadawców, a za swoją misję uznała otwarcie nowej fazy dialogu na temat ich dalszej roli.

Źródło: Advanced Television, 04.05, RTE’s Forbes: Irish public media on precipice

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Izrael
 
Nowy nadawca publiczny

Po 49 latach funkcjonowania zlikwidowany został izraelski nadawca publiczny - Israel Broadcasting Authority (IBA). Kontrowersje wokół jego funkcjonowania trwały od kilku lat. W 2015 roku zniesiono w Izraelu opłatę abonamentową (pisaliśmy o tym w numerze 10/2015 Przeglądu), zastępując ją finansowaniem z budżetu państwa. W tym roku Parlament (Knesset) uznał, że nadawca był zbyt drogi w utrzymaniu ponieważ był za bardzo zbiurokratyzowany i zatrudniał zbyt wielu pracowników. W połowie maja br. rozpoczął działalność nowy nadawca publiczny - Israel Public Broadcasting Corporation (IPBC), który z założenia ma być bardziej efektywny. Decyzja o utworzeniu IPBC podjęta została już w 2015 roku, ale jej debiut był kilkakrotnie przekładany.

Źródło: Broadband TV News, 11.05, Israel shuts down public broadcaster IBA

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
Program dla wegetarian

Spółka NSK Studio uruchamia w Rosji nowy kanał tematyczny poświęcony wegetarianizmowi. Najprawdopodobniej do końca roku znajdzie się on w ofercie większości wiodących operatorów kablowych w kraju. Połowę audycji stanowić mają produkcje własne, a pozostała część ma być kupowana na podstawie licencji (30 proc.) - głównie filmy o przyrodzie, zwierzętach i ekologii lub dostarczana przez partnerów (20 proc.). First Vegetarian ma być finansowany ze sponsoringu i reklamy. Szacuje się, że około 6 proc. ludności Rosji jest wegetarianami, a około 10-15 proc. prowadzi zdrowy styl życia. W rezultacie potencjalni odbiorcy programu mogą liczyć ponad 25 milionów osób.

Źródło: Broadband TV News, 19.05, Vegetarian channel for Russia

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina
 
Na Ukrainie po ukraińsku

Ukraiński Parlament (Verkhovna Rada) przyjął ustawę określającą kwoty, jakie stacje telewizyjne mają przeznaczać na nadawanie audycji w języku ukraińskim. Nowe prawo obliguje ogólnokrajowe programy telewizyjne do przeznaczania codziennie 75 proc. czasu nadawania, w godzinach 07:00-18:00 i 18:00-22:00, na audycje w języku ukraińskim. Regionalni nadawcy telewizyjni muszą zapewnić 60 proc. czasu nadawania oraz 75 proc. wszystkich programów informacyjnych w języku ukraińskim. Autorzy ustawy zaznaczyli, że od roku 2012 roku, do kiedy obowiązywał wymóg 75-procentowych kwot językowych, kilkakrotnie już je zmniejszano. Nadawcy telewizyjni, którzy nie będą przestrzegać przepisów, będą podlegać grzywnie w wysokości odpowiadającej 5 proc. opłaty koncesyjnej.

Źródło: Broadband TV News, 25.05, Ukraine sets language quotas

Rosyjskie media niemile widziane

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret uchwalający sankcje wobec wielu rosyjskich nadawców. Według Narodowej Rady, organu regulacyjnego ds. mediów, decyzja ta jest następstwem decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 28 kwietnia br.
Wśród rosyjskich nadawców, którzy mają być objęci trzyletnim zakazem nadawania na teren Ukrainy są TV Center, NTV-Plus, TVN, Digital Television, National Media Group i Ren TV. Jednocześnie RTR Planeta, Rosja 24, First Channel, Global Network iNTV zostały objęte rocznym zakazem. Ukraina wydała także zakaz wjazdu do kraju kilku kluczowym osobom z rosyjskich mediów. Decyzją, którą można uznać za najbardziej kontrowersyjną, jest zakaz obecności na terenie Ukrainy wielu popularnych rosyjskich witryn, w tym Mail.ru, Yandex, VK i Odnoklassniki. W następstwie dekretu prezydenckiego obecnie na terenie Ukrainy zakazana jest działalność łącznie 1.228 rosyjskich firm i 468 rosyjskich podmiotów.

Źródło: Broadband TV News, 16.05, Ukraine approves huge ban on Russian media

Wiadomości branżowe

Media publiczne inwestują w treści

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Media Intelligence Service Europejskiej Unii Nadawców (EBU), media publiczne w ciągu ostatnich pięciu lat (2011-2015) zwiększyły o 6,8 proc. swoje inwestycje w treści audiowizualne, pomimo minimalnego wzrostu przychodów (o 1,4 proc.). Nadawcy ci przeznaczają na inwestowanie w treści ponad połowę (54 proc.) całkowitych wydatków na obsługę. Jednocześnie dziesięciu najlepszych europejskich nadawców komercyjnych przeznaczało tylko 32,5 proc. skumulowanych przychodów operacyjnych na tworzenie treści.
Ponad 83 proc. wydatków programowych mediów publicznych przeznaczanych jest na oryginalne produkcje (własne, na zlecenie lub koprodukcje), co oznacza, że ​​ w 2015 r. wydano ponad 15 mld EUR bezpośrednio na tworzenie treści. Telewizja publiczna wydaje średnio 31 proc. budżetu programowego na produkcje zlecone, co czyni z nich kluczowych partnerów dla europejskiego sektora produkcji niezależnej.
Jak powiedział szef MIS, Roberto Suarez: „Wydatki nadawców publicznych stanowią ogromną, trwałą inwestycję w europejski przemysł audiowizualny. Ale korzyści są nie tylko ekonomiczne. Treści wysokiej jakości mają również kluczowe znaczenie dla zapewnienia obywatelom europejskim dobrej informacji o otaczającym ich świecie”.

Źródło: Advanced Television, 04.05, Pubcasters leading investors I European content
 
 

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Katarzyna Twardowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie