Wizerunek osób starszych i osób niepełnosprawnych w mediach

04.04.2016
Osoby niepełnosprawne i osoby starsze wzbogacają życie społeczne w różnych rolach zawodowych i rodzinnych. Promowanie pozytywnego wizerunku tych osób w mediach eliminuje stereotypy. Strategia Regulacyjna KRRiT jest zgodna w tym zakresie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.
znak z logo krrit
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz trzeci zwróciła się do nadawców programów naziemnej telewizji cyfrowej o przekazanie informacji dotyczących promowania w programach pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Wspomniani nadawcy po raz drugi zostali również poproszeni o przedstawienie praktyk w prezentowaniu wizerunku osób starszych.

Informacji udzieliło 10 z 11 zapytanych nadawców: Telewizja Polska (TVP1, TVP 2, TVP 3, TVP Info, TVP Regionalna, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka i TVP ABC), Telewizja Polsat (Polsat, Polsat Sport News, TV 4 i TV 6), TVN (TVN i TVN 7), Telewizja Puls (TV Puls, TV Puls 2), Stopklatka (Stopklatka TV), Stavka (TTV), Eska TV (Eska TV), Lemon Records (Polo TV),TV Spektrum (Fokus TV) oraz ATM Grupa (ATM Rozrywka TV).

KRRiT po raz drugi nie otrzymała odpowiedzi od Fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji Trwam.

Odpowiedzi nadawców w porównaniu do odpowiedzi z roku ubiegłego, cechowały się większą świadomością celu i sposobów jego realizacji, większość posiadała wykaz tytułów, daty emisji i krótki opis. Zawierały też informacje o większej różnorodności gatunków, w których promowany jest pozytywny wizerunek osób starszych i osób niepełnosprawnych: informacja i publicystyka (w tym reportaże), seriale i telenowele, audycje rozrywkowe, magazyny, filmy dokumentalne i fabularne.

W dalszym ciągu w programach obecnych w naziemnej telewizji przeważają audycje interwencyjne nad audycjami przełamującymi stereotypy, jednak pojawia się coraz więcej audycji pokazujących satysfakcjonujące życie i udaną aktywizację zawodową i integrację społeczną osób starszych i niepełnosprawnych.

Tak jak w roku ubiegłym, liderem mediów równych szans była Telewizja Polska, która zaprezentowała największą różnorodność gatunkową i tematyczną oferty programowej oraz zapewniła jej obecność na antenach głównych i regionalnych. Nadawca zadeklarował również rozwój i doskonalenie w sposobie prezentacji, formie i zakresie tematyki dotyczącej osób starszych i niepełnosprawnych na swoich antenach.
W programach Telewizji Polskiej osoby niepełnosprawne były bohaterami audycji cyklicznych, rozrywkowych i artystycznych oraz wydarzeń sportowych i produkcji fabularnych. Wątki opowiadające o losach osób niepełnosprawnych wplatano w scenariusze najpopularniejszych seriali. Zaprezentowano 11 kampanii społecznych poświęconych tematyce niepełnosprawności.

Priorytetami TVP w przedstawianiu osób starszych były: aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna, dostęp do usług opiekuńczych, rozwój lokalnych społeczności sąsiedzkich i form samoorganizacji, rozwój więzi międzypokoleniowych i wzmacniających poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń za opiekę nad osobami starszymi, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji programów dla osób starszych, tworzenie warunków uczestnictwa tych osób w kulturze i wypoczynku.

KRRiT będzie kontynuowała badania dotyczące sposobu przedstawiania osób starszych i niepełnosprawnych w mediach.

Pozytywny wizerunek osób starszych i niepełnosprawnych w programach telewizyjnych

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie