Stanowisko KRRiT ws. transmisji meczów piłkarskiej reprezentacji narodowej

05.09.2012
Transmisja telewizyjna meczów z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej jest przedmiotem uregulowań ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (dalej: „ustawa”). Celem uregulowań zawartych w ustawie jest zapewnienie odbiorcom powszechnego i bezpłatnego dostępu do transmisji wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym, które ustawodawca określa mianem „ważnych wydarzeń”.

Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne oraz inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek (art. 20b ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż mecze reprezentacji Polski z reprezentacjami Czarnogóry i Mołdawii w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2014 roku stanowią ważne wydarzenia w rozumieniu przepisów ustawy.

Zgodnie z przepisami ustawy bezpośrednią transmisję z ważnych wydarzeń nadawca programu telewizyjnego może nadać tylko w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji, dostępnym w całości bez opłaty, z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych (art. 20b ust.1 ustawy).

Na podstawie art. 20b ust. 6 ustawy wyłączenie obowiązku określonego w art. 20b ust. 1 ustawy, który nakazuje nadawanie bezpośrednich transmisji z ważnych wydarzeń w programie spełniającym wyżej wskazane kryteria, może mieć miejsce jedynie w przypadku wykazania, że żaden nadawca spełniający te wymogi nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji. Na nadawcy chcącym przeprowadzić transmisję meczów, stanowiących ważne wydarzenia, w programie dostępnym w całości lub częściowo za odpłatnością lub nie będącym programem ogólnokrajowym, spoczywa więc ciężar wykazania, iż zawarcie umowy umożliwiającej nadanie transmisji oferowano wszystkim nadawcom programów ogólnokrajowych w rozumieniu ustawy lub koncesji, w tym programów obecnych na multipleksie pierwszym i drugim, dostępnych w całości bez opłaty i żaden z nich nie wyraził gotowości zawarcia umowy.

Należy podkreślić, iż dla dokonania oceny „wyrażenia gotowości zawarcia umowy” w zakresie przeprowadzenia transmisji meczów przez nadawców programów ogólnokrajowych i dostępnych bez opłaty, poza samym faktem finalnego braku porozumienia, istotne znaczenie mieć będzie także ocena warunków negocjowanej umowy, która pozwoli na ustalenie, czy zaoferowanie zawarcia umowy nie miało charakteru czynności pozornej.

Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy naruszenie przez nadawcę obowiązków, o których mowa w przywołanych przepisach art. 20b ust. 1 i 6 ustawy, zagrożone jest karą pieniężną. W przypadku naruszenia przez nadawcę wyżej wskazanych obowiązków Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe.

 

 

 

Monika Bąk

p.o. Rzecznika Prasowego KRRiT

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie