KRRiT złożyła notyfikację listy ważnych wydarzeń do KE

11.08.2014
8 sierpnia 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na ręce Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej złożyła do Komisji Europejskiej notyfikację polskiej listy ważnych wydarzeń, zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. Zgłoszona w notyfikacji lista obejmuje zarówno wydarzenia określone w art. 20b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, jak i wydarzenia określone w projekcie rozporządzenia KRRiT.
Logo KRRiT
W październiku 2012 roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rozpoczął prace Zespół roboczy do opracowania listy ważnych wydarzeń, który podjął działania zmierzające do rozszerzenia listy ważnych wydarzeń w rozumieniu art. 20b ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z delegacją wynikającą z art. 20b ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada wysłała wstępne zapytanie do nadawców telewizyjnych posiadających koncesje na multipleksach telewizji naziemnej, a także do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Krajowej Izby Sportu w celu wyłonienia wydarzeń, które powinny się znaleźć na liście.

Po zapoznaniu się z odpowiedziami nadesłanymi w ramach konsultacji oraz po dokonaniu analizy wyników oglądalności KRRiT zestawiła wstępną propozycję listy z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi Komisji Europejskiej uzgodnionymi na forum Komitetu Kontaktowego ds. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych:

- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa  
  członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na osoby, które zwykle śledzą transmisje z
  przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia,
- wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego państwa
  członkowskiego, w szczególności jako katalizator jego kulturowej tożsamości,
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju
  międzynarodowym,
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała
  dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim.

Ważne wydarzenie w rozumieniu Komisji powinno spełnić przynajmniej dwa z powyższych kryteriów.
Aby zbadać spełnienie pierwszego kryterium, wiosną 2013 r. zlecono dokonanie badania socjologicznego pt.: „Analiza oddźwięku społecznego wywoływanego przez wybrane wydarzenia przedstawiane w mediach ogólnopolskich”, którego wyniki wskazały, że wydarzenia zaproponowane w projekcie wywoływały szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się tylko do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.

Po opracowaniu listy, w czerwcu 2013 r. na stronie internetowej KRRiT rozpoczęto konsultacje społeczne. Dodatkowymi pismami do konsultacji zaproszono: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polski Komitet Olimpijski, Federację Konsumentów, nadawców telewizyjnych nadających programy na multipleksach, właścicieli praw do transmisji z wydarzeń zamieszczonych w projektowanym rozporządzeniu oraz redakcje i dziennikarzy sportowych.

Przygotowane po konsultacjach rozporządzenie, notyfikowane do Komisji Europejskiej zawiera następujące wydarzenia:

1)      mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet
          i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne;
2)      zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce;
3)      półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne  
          mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
4)      Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;
5)      zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;
6)      zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet;
7)      Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.

Zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych Komisja Europejska bada zgodność listy ważnych wydarzeń z prawem unijnym. W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja sprawdza, czy jest ona zgodna z prawem unijnym i powiadamia o niej inne państwa członkowskie. Niezwłocznie też publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosowne informacje, a co najmniej raz w roku – zbiorczy wykaz dotyczący państw członkowskich. 12 miesięczny okres vacatio legis stanowi efekt zalecenia Komisji Europejskiej, wynikający z troski o ochronę praw nabytych.

Na liście ważnych wydarzeń zgodnie z art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji znajdują się obecnie:

1)     letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2)     półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w
         ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
3)     inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz
         mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Należy jednak zaznaczyć, iż nawet umieszczenie określonego wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym na liście ważnych wydarzeń nie oznacza bezwzględnego zakazu nadania transmisji z takiego wydarzenia w programie płatnym. Przeprowadzenie bezpośredniej transmisji w programie telewizyjnym, który nie ma charakteru ogólnokrajowego i nie jest dostępny bez opłaty, możliwe jest jednak wówczas tylko po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków, które podlegają kontroli regulatora.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie