KE pracuje nad przeglądem i zmianą dyrektywy DAUM

06.08.2015
W związku z trwającym przeglądem dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na prośbę Komisji Europejskiej prowadzi z przedstawicielami polskiego rynku konsultacje dotyczące kosztów i korzyści wynikających z przyjęcia tej dyrektywy.
grafika z sylwetkami postaci
Zgodnie z kalendarzem prac Komisji, przegląd dyrektywy ma zostać zakończony i podsumowany do końca 2015 r. Uwzględniając wyniki przeglądu Komisja w połowie 2016 r. przedstawi projekt nowej dyrektywy medialnej.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zachęca wszystkich uczestników rynku audiowizualnego do  udziału w badaniach dotyczących kosztów i korzyści wynikających z dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych na poszczególnych rynkach krajowych. Wyniki konsultacji zostaną przekazane Komisji Europejskiej.

Kwestionariusz badania na temat kosztów i korzyści związanych z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych
 
Zapraszamy do nadsyłania uwag i opinii do projektu w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2015 r.
Uwagi i opinie należy przekazywać na adres elektroniczny konsultacje_refit@krrit.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem „Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych”.
 
Badanie przeprowadzane jest w celu zebrania opinii na temat wszelkich korzyści wynikających z określonych przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych i ewentualnych negatywnych aspektów tych przepisów. Uczestnicy badania zostali poproszeni m.in. o oszacowanie przyrostowych kosztów i korzyści wynikających z przepisów oraz o podparcie tych szacunków – w miarę możliwości – danymi ilościowymi dotyczącymi kosztów przestrzegania przepisów dyrektywy w oparciu o dostępne dane.

Badanie składa się z czterech sekcji dotyczących przepisów w zakresie: przekazów handlowych, utworów europejskich, ochrony małoletnich, zasady kraju pochodzenia.
 
KE zamówiła także opracowanie studiów badawczych poświęcone:

- zasadom reklamy alkoholu;
- monitorowaniu przekazów handlowych w związku z rozpatrywaniem skarg od odbiorców;
- niezależności krajowych organów regulacyjnych;
- skuteczności samo- i współregulacji w procesie implementacji dyrektywy;
- standaryzacji odbiorczego sprzętu telewizyjnego.

W zapowiadanym na koniec 2015 r. podsumowaniu przeglądu Komisja przedstawi także drugie sprawozdanie dotyczące stosowania DAUM, w którym stosownie do postanowień art. 33 może przedstawić  wnioski służące dostosowaniu dyrektywy do postępu w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia techniczne, konkurencyjność sektora oraz stopień umiejętności odbiorców dotyczących korzystania z mediów w każdym z państw członkowskich.

W podsumowaniu przeglądu Komisja przedstawi także Raport na temat  promocji i dystrybucji  utworów europejskich oraz produkcji niezależnych. Dokumenty te staną się częścią konkluzji z przeglądu.

Tekst Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie