Dostawcy VOD skontrolowani

29.07.2013
Od kwietnia do lipca 2013 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skontrolowała 21 wybranych dostawców usług audiowizualnych na żądanie, udostępnianych przez Internet, pod kątem realizacji przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich.
Pilot telewizyjny

Kontrola Departamentu Monitoringu wykazała, że większość dostawców w niewielkim stopniu realizuje przepisy. Najmniej przestrzegane są przepisy dotyczące oznaczania audycji symbolami wskazującymi  określoną kategorię wiekową oraz promowania audycji europejskich.

Tylko 43% monitorowanych dostawców audiowizualnych usług na żądanie oznaczało audycje symbolami graficznymi na etapie wyboru z katalogu oraz oznaczało  audycje podczas ich trwania. Średnio co drugi dostawca podawał dane o kraju produkcji udostępnianej audycji, tylko 6 z nich (tj. 29%) udostępniało odrębne katalogi, zawierające wyłącznie audycje europejskie. Tylko jeden kontrolowany dostawca promował audycje europejskie poprzez publikację dodatkowych informacji. Dostawcy bardzo rzadko podają KRRiT jako organ właściwy w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie; spośród monitorowanych podmiotów tylko pięciu z nich (24%) umieszcza tę informacje. Brak takiej informacji w sposób istotny narusza prawa odbiorcy, który powinien być jak najlepiej poinformowany, gdzie i w jaki sposób może przekazywać uwagi, a zwłaszcza skargi dotyczące funkcjonowania serwisów. Tylko 2 dostawców usług medialnych na żądanie zaoferowało filmy z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

W związku z opisanymi wyżej działaniami naruszającymi obowiązujące przepisy, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, z upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Dyrektor Departamentu Monitoringu poprosiła 17 dostawców usług medialnych o udzielenie wyjaśnień dotyczących przyczyn powstania naruszeń oraz informację o podjętych działaniach zmierzających do uniknięcia podobnych uchybień w przyszłości.

Spośród 21 monitorowanych stron w 4 (19%) stwierdzono obecność audycji zagrażających rozwojowi małoletnich. Treści o charakterze pornograficznym oraz zawierające sceny nieuzasadnionej przemocy upubliczniane były bez stosowania zabezpieczeń technicznych, o których mowa w art. 47e ust.1 ustawy o rtv. Przed ich emisją użytkownik musiał jedynie zadeklarować, że ma 18 lat. Taki sposób zabezpieczenia treści szkodliwych nie może zostać uznany za skuteczny.

Na podstawie stwierdzonych naruszeń, stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wezwał 4 dostawców usług medialnych do zaniechania działań polegających na udostępnianiu treści nieodpowiednich dla małoletnich użytkowników, bez stosowania zabezpieczeń technicznych lub odpowiednich środków mających na celu ochronę małoletnich.

Złe wyniki kontroli uświadamiają konieczność rozpoczęcia debaty społecznej
o technicznych systemach zabezpieczeń audycji zagrażających rozwojowi małoletnich
i szeroko rozumianej kontroli rodzicielskiej. Kluczowy dla sukcesu takiej debaty będzie  udział pedagogów, rodziców, opiekunów, organizacji i instytucji uznających za ważne bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

 

Materiały powiązane

zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie