Czy stosowane przez nadawców oznaczenia programów chroniących dzieci i młodzież są skuteczne?

01.07.2011
29 czerwca br. w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyło się seminarium poświęcone ochronie małoletnich odbiorców mediów elektronicznych przed treściami zagrażającymi ich rozwojowi. Zgodnie z art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji nadawcy telewizyjni i radiowi zobowiązani są do oznaczania i zapowiadania odpowiednimi symbolami lub formułami słownymi audycji kierowanych do poszczególnych grup odbiorców.

Oznaczenia te mają pomagać dorosłym w ocenie, czy dana audycja nie zagraża rozwojowi dzieci i młodzieży. Psycholodzy, medioznawczy i nadawcy wspólnie z Krajową Radą zastanawiali się nad skutecznością aktualnego stanu prawnego i rzeczywistą rolą obecnie stosowanych oznaczeń. - W związku z dynamicznym rozwojem mediów elektronicznych, szczególnie Internetu, i znacznie łatwiejszym niż kilka lat temu dostępem do wielu treści, chcemy rozmawiać z ekspertami o wpływie, jaki mają media na rozwój małoletnich. Chcemy także wspólnie z nadawcami zastanowić się, czy dotychczas stosowane kryteria oznaczeń audycji, z ich punktu widzenia są skuteczne, czy może warto wypracowywać nowe – powiedział rozpoczynając seminarium Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT.

W ocenie dr Lucyny Kirwil ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, która od lat prowadzi badania nad wpływem przekazów medialnych na rozwój młodych ludzi, bardzo wiele zależy od tego, jak są oznaczane treści. Ważną rolę w tym procesie odgrywają nadawcy, którzy kwalifikują audycje według kategorii wiekowych i ustalają ich pory emisji. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że drastyczne treści mogą wpływać na zwiększone poczucie lęku, zagrożenia, mogą wzbudzać agresję. Kluczowe zdaniem psychologów jest jednak pytanie: czy media trafnie oznaczają audycje i czy oznaczenia pomagają rodzicom w wyborze oferty dla swoich dzieci. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały sposoby oznaczania programów we Francji, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji i na Węgrzech (obszerna analiza dostępna na stronach www.krrit.gov.pl). Przedstawiono także dotychczasowe polskie doświadczenia w stosowaniu oznaczeń przez nadawców oraz wskazywano związane z tym skargi odbiorców, jakie wpływają do KRRiT.

Jakub Śpiewak z fundacji Kidprotect.pl zwracał uwagę na treści, które nadawcy telewizyjni pokazują często w audycjach „na żywo” emitowanych w tzw. porze chronionej czyli w godz. 6.00 - 23.00. Jego zdaniem są one niewłaściwe dla małoletnich, a nadawcy powinni dochować większej staranności wyznaczając pory ich emisji. - Zapowiedzi programów informacyjnych, reklamy zawierające przemoc emitowane tuż przed programami dla dzieci uniemożliwiają szybką reakcję rodziców i skuteczną ochronę dzieci –wskazywała Barbara Sochal z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Przedstawiciele Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podkreślali, że wprowadzony rozporządzeniem z 2005 roku system oznaczania audycji, dotyczy zarówno nadawców radiowych jak i telewizyjnych. Nie jest jednak stosowany przez nadawców radiowych, co skłania do zastanowienia nad nowymi rozwiązaniami ustawowymi umożliwiającymi rzeczywiste stosowanie oznaczeń w radiu.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że bardzo ważną rolę odgrywa edukacja zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży, w szczególności kształcenie kompetencji do odbioru treści emitowanych w mediach elektronicznych. Działania podejmowane w ramach edukacji medialnej, których prekursorem w Polsce jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to zadanie, jakie spoczywa na wszystkich podmiotach zaangażowanych w tworzenie mediów w Polsce. Nadawcy wspólnie podkreślali, że widzą tu także swoją rolę gdyż oznaczanie audycji ma sens tylko wtedy, jeśli jest zrozumiałe, ma swoje uzasadnienie w opinii widzów oraz spełnia swoją rolę w stosunku do najmłodszych.

Krajowa Rada Radiofonni i Telewizji zadeklarowała organizowanie w podobnym gronie, seminariów dotyczących ważnych społecznie zagadnień.


pobierz prezentację

pobierz analizę dotyczącą ochrony w wybranych krajach europejskich

pobierz  referat dr Lucyny Kirwil

Materiały powiązane

zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie