Wyniki konsultacji ws. szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

07.02.2013
Prezentujemy wyniki konsultacji, których celem jest ochrona małoletnich przed treściami mogącymi mieć negatywny wpływ na ich rozwój fizyczny, psychiczny i moralny w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

Cel konsultacji

W związku z delegacją zawartą w art. 47e ust. 4 powołanej ustawy, która obliguje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do wydania rozporządzenia określającego cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i oznaczania audycji i innych przekazów oraz wzory odpowiednich symboli graficznych, uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz specyfikę audiowizualnych usług medialnych na żądanie, Krajowa Rada  poddała konsultacjom społecznym projekt rozporządzenia wraz
z dwoma załącznikami i uzasadnieniem do powołanych dokumentów.

Mając na względzie szczególny charakter audiowizualnych usług na żądanie, Krajowa Rada zadbała, by została zachowana należyta  równowaga pomiędzy podjętymi środkami
a wyznaczonymi celami, którymi pozostaje skuteczna ochrona małoletnich przed treściami mogącymi mieć negatywny wpływ na ich rozwój fizyczny, psychiczny i moralny. Dlatego
w odróżnieniu od wymogów odnośnie graficznego oznakowania audycji i innych przekazów w usługach linearnych, rozporządzenie ogranicza liczbę kategorii wiekowej do czterech.

Konsultacje zostały ogłoszone 17 stycznia 2013 r. i trwały do 1 lutego 2013 roku. Opinie, komentarze i stanowiska można było przesyłać na adres mailowy lub pocztą tradycyjną na adres Biura KRRiT.

Konsultacje miały charakter otwarty i były skierowane do odbiorców i uczestników rynku usług medialnych, w tym audiowizualnych usług na żądanie oraz wszystkich
zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności.

W konsultacjach wzięły udział organizacje samorządu gospodarczego, jeden podmiot dostarczający usługi medialne na żądanie oraz osoby fizyczne:

  1. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,
  2. Kancelaria Prawna Media s. c. w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,
  3. Telekomunikacja Polska ORANGE Polska,
  4. Osoby fizyczne.

Wyniki konsultacji:

Podniesione kwestie i zgłoszone uwagi przedstawia poniższa tabela:

Pliki

Materiały powiązane

zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie