Wygrane sprawy sądowe KRRiT

Tagi: krrit sąd
15.02.2012
21 razy na korzyść Przewodniczącego KRRiT orzekały sądy w 2011 i na początku 2012 r. Sprawy sądowe dotyczyły nałożonych przez Przewodniczącego KRRiT kar na nadawców w związku z naruszeniem ustawy o radiofonii i telewizji oraz decyzji koncesyjnych.
logo krrit

9 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę Telewizji Polsat, dotyczącą podstaw naliczenia i wysokości opłaty za udzielenie koncesji. Sprawa ta wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn.19 lipca 2011 r. stwierdzającym niezgodność z Konstytucją RP podstaw prawnych naliczania opłaty koncesyjnej, ale odraczającym przy tym utratę mocy obowiązującej wyżej wymienionych przepisów na 12 miesięcy (czytaj więcej: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/wiadomosci/110719_orzecz_tk.pdf).

W dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów było interpretowane jedynie jako czas dla właściwych organów państwa na wydanie przepisów, które byłyby zgodne z Konstytucją RP. Jednocześnie sądy uznawały, że wobec stwierdzenia niekonstytucyjności niezależnie od odroczonej utraty mocy obowiązującej przepisów, sądy mogły odmawiać ich stosowania. Skutkowało to uchyleniem zaskarżonej decyzji, opartej na przedmiotowych przepisach.

We wspomnianym wyroku WSA w Warszawie podzielił stanowisko Przewodniczącego KRRiT, zgodnie z którym okres odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisów dotyczy nie tylko organu koncesyjnego, ale również sądów.

Oznacza to , że w okresie odroczonej utraty mocy obowiązującej również Sąd jest zobowiązany stosować te przepisy, co w konsekwencji oznacza, iż zarzuty stanowione przez Telewizję Polsat są bezpodstawne, a decyzja ustalająca wysokość opłaty za udzielenie koncesji odpowiada prawu.

Rozszerzenie koncesji

4 marca 2011 r. Przewodniczący  KRRiT, zgodnie z  prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wygrał sprawę dotyczącą odmowy rozszerzenia koncesji m.in. dla spółki Polskie Media S.A.

Sąd najpierw oddalając skargę spółki a następnie skargę kasacyjną potwierdził, że Przewodniczący Krajowej Rady może tak kształtować ogłoszenie koncesyjne, aby było ono skierowane do podmiotów już posiadających koncesję. W takiej sytuacji postępowanie toczy się o rozszerzenie posiadanej, a nie nadanie nowej koncesji.

Sąd przychylił się również w wyroku z 27 października 2011 r. do decyzji Przewodniczącego KRRiT, który postanowił nałożyć na spółkę Canal+ Cyfrowy karę w wysokości 70000 zł, w związku z nie realizowaniem przez nadawcę wymaganego udziału audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim w programie Planete w II i III kwartale 2010 r.

W wymienionym wyroku Sąd podkreślił, iż w całości podziela stanowisko Przewodniczącego uznając, iż nałożenie kary było uzasadnione i odpowiada prawu, zarówno co do zasadności jej nałożenia, jak również co do ustalonej wysokości kary.

Ochrona flagi

Istotnym orzeczeniem był również wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej kary nałożonej na TVN S.A. w związku z emisją audycji „Kuba Wojewódzki” z dnia 25 marca 2008 r. (czytaj więcej: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/wiadomosci/110811_tvn_kara.pdf
). Kara wydana została na podstawie art. 53 ust. 1 w zw. art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwagi na znieważenie flagi państwowej.

Od decyzji Przewodniczącego KRRiT odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosła spółka TVN S.A. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 26 sierpnia  2009 r. uchylił wyżej wymienioną decyzję. Od wyroku apelację wniósł Przewodniczący KRRiT, którą uwzględnił  Sąd Apelacyjny wskazując w wyroku z dn. 11 sierpnia 2011 r. , że audycja naruszała art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Sąd podkreślił, iż flaga państwowa podlega szczególnej ochronie prawnej podkreślając ponadto, że dla nałożenia kary na podstawie wspomnianego przepisu nie jest konieczne stwierdzenie popełnienia przestępstwa. Wystarczy, jeżeli w audycji dochodzi do nawoływania do popełnienia przestępstwa, co miało miejsce w audycji „Kuba Wojewódzki”.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie