Rozstrzygnięcia sądowe w sprawach odwołań od decyzji Przewodniczącego KRRiT

Tagi: sąd nadawcy
12.10.2012
Ponad 20 razy na korzyść Przewodniczącego KRRiT orzekały w tym roku sądy. Sprawy dotyczyły nałożonych na nadawców kar oraz decyzji koncesyjnych.
Symbol paragrafu

W tym roku były to już 24 wyroki wydane przez sądy administracyjne (WSA, NSA) oraz sądy powszechne (Sąd Okręgowy w Warszawie lub Sąd Apelacyjny) w I i II instancji. We wszystkich wniesionych przez nadawców  odwołaniach na decyzję Przewodniczącego KRRiT sądy podzielały stanowisko Przewodniczącego i oddalały skargi.

Poniżej przedstawiamy ostatnie wyroki sądów w istotniejszych sprawach wniesionych przez nadawców przeciwko decyzjom Przewodniczącego KRRiT. W 2011 i 2012 nadawcy 38 razy wnosili odwołania od decyzji Przewodniczacego.

Sprawa o udzielenie koncesji

Naczelny Sąd Administracyjny 11 października 2012 roku oddalił skargę kasacyjną złożoną przez spółkę Radio 90 sp. z. o.o z siedzibą w Rybniku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożoną przez firmę w związku z decyzją Rady o nieprzyznanie spółce Radio 90 koncesji na nadawanie programu radiowego.

Sprawa dotyczyła decyzji Przewodniczącego KRRiT z dnia 13 kwietnia 2010r. utrzymującej w mocy poprzednią decyzję na podstawie której udzielono koncesji spółce MCC Group sp. z o. o. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą Radio Fest z jednoczesną odmową udzielenia koncesji m.in. spółce Radio 90. Wyrok jest prawomocny.

21 września 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę spółki Cafrex sp. z o. o. z siedzibą w Nysie na uchwałę KRRiT w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie koncesji. Sprawa dotyczyła złożonego przez spółkę wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio eN”.

KRRiT postanowiła pozostawić wniosek o udzielenie koncesji bez rozpoznania. Wniosek koncesyjny był niekompletny, a spółka nie uzupełniła braków w terminie. Wyrok jest nie prawomocny.

Trzy odwołania oddalone

Sąd Okręgowy w Warszawie 24 września 2012 roku oddalił odwołanie TVP S.A. od decyzji Przewodniczącego KRRiT z dnia 12 marca 2012 roku o nałożeniu kary pieniężnej na nadawcę w związku z emisją ukrytego przekazu handlowego w programie ,,Poranek Info” w dniu 24 czerwca 2011 roku.

KRRiT uznała, że TVP S.A. naruszyła art. 16c pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji i upoważniła Przewodniczącego do ukarania nadawcy. Przewodniczący nałożył na TVP S.A. karę w wysokości 30 tys. złotych. Telewizja odwołała się od decyzji Przewodniczącego. Sąd oddalił dowołanie.

Z kolei 3 października 2012 roku Sad Okręgowy w Warszawie oddalił skargę TVN S.A. na decyzję Przewodniczącego o nałożeniu kary pieniężnej na nadawcę w związku naruszeniem art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji w audycji „Rozmowy w toku” z dnia 4 października 2010 roku. W odcinku audycji z cyklu „Rozmowy w Toku” pt. „Najlepsza na świecie jest miłość w klozecie” oznaczonej symbolem „od lat 12” omawiano tematykę „przypadkowego i szybkiego seksu”. W związku z emisja tej audycji do KRRiT wypłynęły skargi od telewidzów.

Po analizie programu KRRiT uznała, że nadawca naruszył art. 18 ust. 1 i 5 ustawy o radiofonii i telewizji i upoważniła Przewodniczącego do ukarania nadawcy. Przewodniczący nałożył na spółkę TVN S.A. karę w wysokości 300 tys. złotych. Spółka odwołała się od decyzji do sądu. Sąd podzielił stanowisko Przewodniczącego KRRiT i oddalił odwołanie.

Także 3 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę ESKI ROCK S.A. na decyzję Przewodniczącego KRRiT z 13 października 2011 roku o nałożeniu kary pieniężnej na nadawcę za naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawa dotyczyła wypowiedzi jakie pojawiły się na antenie ESKI ROCK w audycji „Poranny WF” dotyczących Alvina Gajadhura. Orzeczenia nie są prawomocne.

 

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie