KRRiT chroni rozwój małoletnich

30.07.2013
Na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT, Jana Dworaka, 26 lipca 2013 r. za wielokrotne naruszenie ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony małoletnich, w tym za rozpowszechnianie treści pornograficznych, kontrowersyjnych, przepełnionych przykładami patologicznych zachowań, wulgaryzmów i agresji, na Spółkę TVN S.A. oraz Spółkę Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. zostały nałożone kary finansowe. Na TVN została nałożona kara w wysokości 100 000 zł, na Roxy Fm w wysokości 6 500 zł.
Zdjęcie dziecka siedzącego przed telewizorem

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała programy Spółki TVN S.A. z serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” emitowane w dniach 3-6 września 2012 r. oraz ramówkę programową od 3 do 9 września 2012 r. Kontrola programowa potwierdziła wielokrotne naruszenie obowiązującego prawa przez rozpowszechnianie treści pełnych przykładów patologicznych zachowań, wulgaryzmów, agresji, pogardy i wrogości. Powyższe odcinki serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oznaczono symbolem graficznym „od lat 12” zamiast „od lat 16”, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 5b ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi. Ponadto analizowane odcinki  audycji „Sędzia Anna Maria Wesołowska”  nadawano przed godziną 20, co stanowi naruszenie § 5 ust. 4 pkt 4 wskazanego rozporządzenia.

Sprawy karne, którym poświęcone były analizowane przez KRRiT odcinki cyklu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, były przedstawione ze szczegółami, często nawet bardzo drastycznymi.  Według KRRiT, pokazywane sprawy są zbyt trudne w percepcji dla małoletnich widzów poniżej 16 roku życia z punktu widzenia ich dojrzałości emocjonalnej, moralnej i intelektualnej oraz mogą wywoływać reakcje lękowe, spowodować utratę zaufania do członków rodziny, zachwiać poczuciem bezpieczeństwa oraz mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój psychiczny, moralny i fizyczny. Monitorowane odcinki pokazują świat dorosłych, w którym wszechobecna jest przemoc, kłamstwa i brak poprawnych ludzkich relacji. Zarówno tematyka jak i sposób prezentacji treści w analizowanych odcinkach może mieć negatywny wpływ na rozwój moralny i psychiczny 12-letnich odbiorców.

Szczegółowej analizie przez KRRiT zostały poddane także nagrania Spółki Grupy Radiowej Agora Sp. z o.o. programu pod nazwą 103.7 Roxy Fm rozpowszechnianego w okresie od 3 do 9 września 2012 r. oraz ramówka programowa z dni 3-9 września 2012 r.  W wyniku przeprowadzonej kontroli programu 103.7 Roxy Fm stwierdzono, że koncesjonariusz naruszył art.18 ust. 5 i 5a  ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 2 i 3 ust .1 przywołanego wcześniej rozporządzenia poprzez rozpowszechnienie audycji „Ranne Kakao. Pierwsza Krew” w dniach 3 i 4 września 2012 roku zawierającej wypowiedzi prezenterów, które mogły zagrażać psychicznemu i moralnemu rozwojowi małoletnich.

Tematem przewodnim audycji z 4 września 2012 r. były sceny filmowe. Wulgarny opis sceny filmowej zawierał obraz brutalnego seksu połączonego z przemocą i przymusem. Zgodnie z ustawą o rtv i rozporządzeniem KRRiT, takie przekazy mogą być rozpowszechniane wyłącznie po godzinie 23:00.

Prowadzący poranny blok „Ranne Kakao. Pierwsza krew” w swoich wypowiedziach często poruszali tematy dotyczące seksualności, mówiąc o nich w sposób obsceniczny i prymitywny. Właściwe ich odebranie i zrozumienie było możliwe jedynie przez dorosłego słuchacza  posiadającego odpowiednie doświadczenie życiowe. Tematyka i sposób prezentacji treści w analizowanych audycjach może mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny i moralny małoletnich słuchaczy.

KRRiT kwestionuje praktyki niezgodnego z ustawą oznaczania a także godzin emitowania treści zagrażających psychicznemu i moralnemu rozwoju nieletnich odbiorców. Nie daje przyzwolenia na stosowanie praktyk zaniżania kryteriów wiekowych, tam gdzie one istnieją i są prawnie usankcjonowane, a więc w odniesieniu do telewizji, a w przypadku radia na rozpowszechnianie tego typu audycji w innych godzinach niż 23:00-6:00.

Przy ustalaniu wysokości kar finansowych Przewodniczący KRRiT kierował się przesłankami określonymi art. 53 ust. 1 ustawy o rtv tj. zakresem i stopniem szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalnością karanych nadawców oraz ich możliwościami finansowymi. Wysokość kar została ustalona w oparciu o przesłanki rocznych opłat za użytkowanie częstotliwości użytkowanych w celu rozpowszechniania programów.

Decyzja Nr 4 z dnia 26 lipca 2013 stwierdzająca naruszenie art. 18 ust. 5 i 5a oraz § 2 i 3 ust. 1 przez Spółkę Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (pobierz plik)

Decyzja Nr 5 z dnia 26 lipca 2013 stwierdzająca naruszenie art. 18 ust. 5 i 5a oraz § 2 i 3 ust. 1 przez Spółkę TVN S.A. (pobierz plik)
 

Materiały powiązane

zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie