Stanowisko KRRiT w związku ze zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznej

25.10.2011
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako konstytucyjny organ państwa, stojący na straży wolności słowa i prawa do informacji, pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
logo krrit

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy organy władzy uzyskają prawo odmowy dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:

-       osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej;

-       utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie odnosząc się do celowości powyższych zmian, wyraża zaniepokojenie w związku z umieszczeniem w tej ustawie szeroko ujętej klauzuli generalnej ważny interes gospodarczy państwa. Pojęcie to z uwagi na jego nieostrość może być interpretowane w sposób uznaniowy, co rodzi ryzyko, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej mógłby odmówić jej udostępnienia nie na podstawie obiektywnych przesłanek ustawowych lecz na podstawie arbitralnej decyzji. Taka możliwość  może stanowić zagrożenie dla wolności słowa oraz prawa do informacji, zwłaszcza w kontekście gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa do wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża pogląd, iż wszelkie ograniczenia zarówno prawa do wolności słowa, jak i prawa do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, powinny znajdować się w szczególnych przepisach takich, jak przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych czy przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jan Dworak

 

 

                                                        

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie