Lista ważnych wydarzeń opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

27.02.2015
3 lutego br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję Komisji Europejskiej z 21 listopada 2014 r. w sprawie polskiej listy ważnych wydarzeń. Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 2010/13/UE polska lista ważnych wydarzeń została notyfikowana do Komisji Europejskiej. Publikacja decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stanowi ostatni etap prac w trybie porządku prawnego UE.
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja Komisji (UE) 2015/163 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Polska planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) wraz z polską listą ważnych wydarzeń (link do publikacji).

3 grudnia 2014 r. rozporządzenie Krajowej Radu Radiofonii i Telewizji z 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie po dwunastu miesiącach  od ogłoszenia czyli w grudniu tego roku (link do rozporządzenia).

Po wejściu w życie przepisów, transmisje telewizyjne wydarzeń wymienionych w  art. 20b ust. 2 ustawy o rtv,  jak i w  rozporządzeniu KRRiT z dnia 17 listopada 2014 r., a co za tym idzie prawa odbiorców, zostaną objęte ochroną prawną na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej i na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji bezpośrednia transmisja telewizyjna z ważnych wydarzeń może być nadana, co do zasady, tylko w programie ogólnokrajowym dostępnym w całości bez opłaty.
 
Na liście ważnych wydarzeń zgodnie z art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji znajdują się obecnie:

1)     letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2)     półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w
         ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
3)     inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz
         mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Rozporządzenie zawiera następujące wydarzenia:

1)      mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet
          i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne;

2)     zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce;

3)     półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne  
        mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
4)     Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;

5)     zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;

6)      zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet;

7)      Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.
 
Komisja Europejska po szczegółowej i wszechstronnej analizie polskiej listy ważnych wydarzeń oraz krajowych regulacji prawnych dotyczących transmisji z ważnych wydarzeń potwierdziła zgodność listy z prawem Unii Europejskiej.

Każde z wydarzeń wymienionych na liście spełnia, zgodnie z wymogami prawa unijnego, przynajmniej dwa z poniżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych:

- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa  
  członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na osoby, które zwykle śledzą transmisje z
  przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia,
- wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego państwa
  członkowskiego, w szczególności jako katalizator jego kulturowej tożsamości,
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju
 międzynarodowym,
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała
  dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim.

W swojej decyzji Komisja Europejska podkreśliła również, że opracowane przez KRRiT rozporządzenie oraz postanowienia ustawy dotyczące transmisji z ważnych wydarzeń  są zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami konkurencji. Obiektywne kryteria dotyczące nadawców, którzy mogą ubiegać się o nabycie praw do transmisji wydarzeń z listy umożliwiają im swobodną konkurencję na rynku.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie