NSA oddalił skargę Polsatu

Tagi: sąd
26.11.2013
Naczelny Sąd Administracyjny 12 listopada 2013r. oddalił skargę kasacyjną Telewizji Polsat, złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2012r. WSA oddalił skargę nadawcy na decyzję Przewodniczącego KRRiT w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Polsatu w zakresie dotyczącym opłaty za udzielenie koncesji. Wyrok NSA jest prawomocny.
Symbol paragrafu
Opłata za koncesję naziemną zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosiła w przypadku tego nadawcy  21.982.800 zł,  nadawca wskazywał na opłatę skarbową w kwocie 616 zł.

Zarzuty nadawcy dotyczyły niekonstytucyjności art. 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia KRRiT do tego przepisu ustawy. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, dotyczącym konstytucyjności obu przepisów. 19 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 40 ust. 2 urt, a w konsekwencji rozporządzenia KRRiT i jednocześnie odroczył utratę mocy obowiązującej przepisów na 12 miesięcy, motywując to odroczenie nieprzerwanym obowiązywaniem zasady odpłatności udzielania koncesji ( art. 40 ust. 1 urt) oraz zapewnieniem nieprzerwanego prowadzenia procesów koncesyjnych. Po podjęciu postępowania po wyroku Trybunału, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż z uwagi na odroczenie utraty mocy obowiązującej ww. przepisów i orzekania przez Sąd w tym okresie nie ma przeszkód, mając na uwadze motywy rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, aby zastosować przedmiotowe przepisy i w związku tym oddalił skargę Telewizji Polsat.
 
Telewizja Polsat od tego wyroku wniosła skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny 12 listopada 2013r. oddalił ww. skargę kasacyjną uznając, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł prawidłowo, mając na uwadze motywy rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie wskazał, iż błędne jest stanowisko Telewizji Polsat co do podstaw stosowania ustawy o opłacie skarbowej do naliczania opłaty za udzielenie koncesji w przedmiotowej sprawie, jak również w zakresie powoływanego przez nadawcę tzw. ,,prawa korzyści", z uwagi na fakt braku przyznania takiego przywileju nadawcy przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku 19 lipca 2011r.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie