Stanowisko KRRiT w związku z emisją spotu "Najbliżsi obcy"

03.12.2014
W związku z emisją w programach Telewizji Polskiej SA spotu „Najbliżsi obcy” do KRRiT drogą elektroniczną wpłynęło 72 128 protestów, z czego 58 342 protesty wysłano zanim spot pojawił się na antenie. Jednym z podstawowych zarzutów formułowanych w wystąpieniach było naruszenie przez TVP SA art. 18 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, który stanowi, że audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości.
Podczas posiedzeń 25 listopada oraz 1 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapoznała się z treścią spotu w wersji rozpowszechnionej w programach Telewizji Polskiej SA, a następnie przedyskutowała kwestie związane z jego emisją w kontekście zarzutów przedstawianych w kierowanej do KRRiT korespondencji.

KRRiT podtrzymała swoje ustalenia odnośnie kwalifikacji spotu do emisji w trybie art. 23a ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, który stanowi, że: Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej.

KRRiT w interpretacji  pojęcia wartości chrześcijańskich opiera się o ustalenia Trybunału Konstytucyjnego zawarte w  uchwale z 2 marca 1994 roku, a także orzeczeniu z 7 czerwca 1994 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał konstytucyjność norm ustawowych dotyczących wspomnianych wyżej kwestii oraz podkreślił, iż odniesienie do chrześcijańskiego systemu wartości stanowi wyliczenie przykładowe uzasadnione głębokim zakorzenieniem tych wartości w tradycji i kulturze społeczeństwa polskiego bez względu na stosunek danej osoby do religii. W dalszym wywodzie Trybunał podkreślił, iż nakaz respektowania chrześcijańskiego systemu wartości nie oznacza obowiązku propagowania go. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż chrześcijański system wartości to wartości należące do kręgu kultury chrześcijańskiej, które jednocześnie stanowią podstawowe, uniwersalne zasady etyki. W tym samym duchu wypowiadało się w swoich wyrokach sądownictwo powszechne.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie stwierdziła, aby doszło do naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w tym jej art. 18 ust. 1 i 2. W związku z powyższym brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia na nadawcę kary na podstawie art. 53 ustawy o radiofonii i telewizji.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie