Wyjaśnienie dotyczące Radia Hobby

09.07.2015
W związku z pojawiającymi się w mediach sprzecznymi informacjami dotyczącymi wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Radiu Hobby, wyjaśniamy:
znak krrit
19 listopada 2008 r. Spółka Hobby otrzymała koncesję na nadawanie programu o charakterze uniwersalnym. W przyznanej koncesji znajduje się  zapis mówiący o tym,  że „audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 proc. dobowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00.” Zapis ten oznacza, że nadawca może nabywać i emitować na swojej antenie audycje, których sam nie wytworzył. Jednak także w takim przypadku, zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji, nadawca kształtuje program samodzielnie  i ponosi odpowiedzialność za  jego treść.

Tymczasem po dokonanej przez KRRiT analizie stwierdzono, że nadawca  programu radiowego pod nazwą „Radio Hobby” w wyniku zawarcia umowy z podmiotem trzecim, rozporządził częścią uprawnień wynikających z udzielonej mu koncesji wyzbywając się wpływu na treść i sposób zestawiania części rozpowszechnianego przezeń programu. Nadawca narusza zatem przepisy art. 13 ust. 1, co potwierdzają przekazane KRRiT dokumenty i monitoring audycji.

Jednym z dowodów utraty kontroli nad programem jest, niemający mocy prawnej, komunikat  emitowany przed i po każdej audycji „Radia Sputnik”: „nie identyfikujemy się z treściami politycznymi głoszonymi w tych audycjach, nie bierzemy merytorycznego udziału w ich tworzeniu. Audycja jest nadawana w wykupionym czasie antenowym”.

Z art. 38a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji wynika jednoznacznie, iż poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, uprawnienia z koncesji są niezbywalne, sama zaś koncesja nie może być przedmiotem transakcji handlowych. W opinii KRRiT nadawca „Radia Hobby” wyzbył się praw do części rozpowszechnianego przez siebie programu oraz wpływu na treść i sposób zestawiania rozpowszechnianego na podstawie udzielonej mu koncesji programu, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.
 
Katarzyna Twardowska
rzecznik prasowy

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie