Oświadczenie KRRiT w związku z wyrokiem NSA z 21 maja 2014 r.

04.06.2014
I. Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniem z 21 maja 2014 roku zamknął pierwszy proces koncesyjny na programy multipleksu pierwszego, który za sprawą Fundacji Lux Veritatis i Telewizji Trwam przez wiele miesięcy absorbował opinię publiczną w Polsce.
Symnol paragrafu
II.

Orzeczenia trzech różnych organów wymiaru sprawiedliwości: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego potwierdziły, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działała na podstawie przepisów zgodnych z Konstytucją RP, nienaruszających niczyich praw i interesów, prawidłowo stosowanych i interpretowanych. Również żadna z licznych procedur kontrolnych wszczętych wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wykazała uchybień w pracach koncesyjnych. Postępowanie było prowadzone zgodnie z prawem i wyłącznie w oparciu o kryteria tam zawarte. W procesie koncesyjnym nie dostrzeżono elementów dyskryminacji ani faworyzowania kogokolwiek, czy też naruszenia fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa.

III. 

Skargi kasacyjne zostały złożone przez dwóch uczestników postępowania koncesyjnego: Fundację Lux Veritatis i spółkę Mediasat. W toku instancji prawidłowość decyzji wydanych przez KRRiT potwierdził najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z 25 maja 2012 roku, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny 21 maja 2014 roku.

Z kolei Trybunał Konstytucyjny 18 lutego 2014 roku na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich działającego w oparciu o wystąpienia przekazane „w obronie Telewizji Trwam”  wydał orzeczenie stwierdzające legalność przepisów ustawowych stosowanych w postępowaniu koncesyjnym.  

Równolegle z instancyjnym postępowaniem sądowym dodatkowe szczegółowe czynności kontrolne prowadziły inne organy państwa. Kilka postępowań zostało  wszczętych przez organy prokuratury na podstawie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw przez członków KRRiT i pracowników biura KRRiT. Większość z tych postępowań już zakończyła się prawomocnymi rozstrzygnięciami na korzyść KRRiT. Sejm RP 23 października 2013 roku umorzył postępowanie, które prowadzone było wobec czterech członków KRRiT przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. O niezwykłym zaangażowaniu organów parlamentarnych świadczy liczba posiedzeń różnych komisji, podczas których analizowano kwestię nieprzyznania Fundacji Lux Veritatis miejsca na multipleksie. Łącznie w tej sprawie zwołano ponad 30 posiedzeń różnych komisji parlamentarnych, w trakcie których w zasadzie tylko przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis mieli możliwość samooceny własnego wniosku koncesyjnego oraz jego jednostronnego porównywania z wnioskami pozostałych szesnastu uczestników postępowania, co zaprzeczało zasadzie równości stron, uznanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za priorytetową. 

W czynności kontrolne zaangażowana była również Najwyższa Izba Kontroli oraz wyspecjalizowane służby państwowe, zwalczające przestępczość.

IV.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wielokrotnie publicznie zapewniała, iż każdy wniosek koncesyjny Fundacji Lux Veritatis, niezależnie od form nacisków oraz politycznej i medialnej presji, zostanie rozpatrzony przez KRRiT bez żadnych uprzedzeń, na równych zasadach, tak jak wnioski wszystkich uczestników konkursu. Ubolewamy, że postępowanie koncesyjne w sprawie miejsca na pierwszym multipleksie stało się pretekstem do ideologicznej i politycznej konfrontacji wzniecanej głównie przez zainteresowaną bezpośrednio Telewizję Trwam i blisko współpracujące z nią Radio Maryja i Nasz Dziennik, a także część mediów katolickich oraz określających się jako prawicowe. KRRiT przez wiele miesięcy była przedmiotem kampanii stronniczej, pełnej insynuacji, zaciekłości i pomówień, odległej od zasad bezstronności i rzetelności w przedstawianiu faktów.  

Nie był wolny od podobnej atmosfery drugi konkurs koncesyjny, którego celem było uzupełnienie oferty programowej multipleksu pierwszego. W wyniku tego konkursu Fundacja Lux Veritatis po spełnieniu warunków prawa polskiego państwa otrzymała miejsce do nadawania programu Telewizja Trwam na multipleksie pierwszym.

Werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszony 21 maja 2014 roku w sposób ostateczny w pełni potwierdził legalizm działań koncesyjnych podejmowanych przez KRRiT w pierwszym konkursie kształtującym ofertę programową multipleksu pierwszego.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie