Uroczystość wręczenia Nagród im. dr. Pawła Stępki (fot. KRRiT)

Nagrody im. dr. Pawła Stępki wręczone po raz szósty

07.06.2017
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy współudziale Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wyłoniła zwycięzców nagrody za najlepszą pracę naukową oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych za 2016 rok.
Laureatkami VI edycji Konkursu im. dr. Pawła Stępki zostały:
 
Pani dr Natalia Moćko, za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych pt.: Programy animowane dla dzieci w historii telewizji polskiej. Znak, styl, dyskurs,wykonaną pod opieką promotora dr hab. Iwony Loewe, prof. UŚ.
Autorka zbadała programy animowane dla dzieci, przedstawiając ich rozwój i zachodzące zmiany w aspekcie historycznym. Porównała język i typ głównego bohatera, wyliczając środki służące indywidualizacji postaci. Zauważyła też kluczowe momenty decydujące o zmianach w sposobie technik ożywiania obrazu i roli kodów audiowizualnych.

Pani dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW, otrzymała nagrodę za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznychpt.: Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, wydane przezOficynę Wydawniczą ASPRA – JR.
Książka przedstawia model organizacyjny i biznesowy telewizji na rynku amerykańskim, gdzie zdaniem autorki wyznaczane są kierunki rozwoju różnych systemów medialnych. Przechodząc od modeli tradycyjnej telewizji do platform cyfrowych i różnych sposobów konsumpcji treści audiowizualnych przy wykorzystaniu nie tylko odbiornika telewizyjnego lecz także nowoczesnych nośników takich jak tablet lub smartfon wskazuje na przyszłe kierunki rozwoju tych systemów. Dotyczy to rozwiązań technologicznych, modeli organizacyjnych i biznesowych, regulacji prawnych, a także nawyków odbiorców.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 5 czerwca 2017 r. w Pałacu Kazimierzowskim UW. Z ramienia uczelni w wydarzeniu uczestniczyli dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii prof. dr hab. Janusz Adamowski oraz prorektor UW ds. naukowych dr hab. Maciej Duszczyk.
Galę prowadził Przewodniczący Kapituły, Członek KRRiT, prof. Janusz Kawecki, który wygłosił obie laudacje. Nagrody i dyplomy uznania wszystkim laureatom wręczył Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski.
 
Ideą Nagrody im. dr. Pawła Stępki ustanowionej w 2011 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.
 
Ustanowienie nagrody jest wyrazem pamięci zmarłego tragicznie Pawła Stępki, wieloletniego pracownika Biura KRRiT, wybitnego naukowca specjalizującego się w dziedzinie mediów, autora kilkudziesięciu artykułów i analiz poświęconych europejskiemu i polskiemu rynkowi mediów. Nagroda pierwszy raz została przyznana w 2012 r.
 
O nagrodę w kategorii: Najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny mediów elektronicznych, mogą ubiegać się autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu minionego roku kalendarzowego. Nagrodzony autor rozprawy otrzymuje dyplom oraz nagrodę pieniężną przyznawaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Uhonorowana praca może być, na podstawie decyzji Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowana w wydawnictwach uczelnianych. Dyplom uznania otrzymuje promotor w przewodzie doktorskim.
 
W kategorii: Najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych swoje prace mogą zgłaszać autorzy opublikowanych prac w wydawnictwach naukowych (w tym opublikowane rozprawy doktorskie i habilitacyjne obronione podczas minionego roku kalendarzowego) oraz popularnonaukowych, upowszechniających wiedzę o mediach elektronicznych. Autor zwycięskiej pracy zostaje nagrodzony dyplomem oraz nagrodą pieniężną. Dyplom uznania otrzymuje wydawca pracy.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie