Kampania wyborcza w programach publicznej radiofonii i telewizji

12.10.2015
W ostatnim czasie kilka sztabów wyborczych zgłosiło do KRRiT zapytania oraz wyraziło wątpliwości odnośnie zasad prowadzenia kampanii wyborczej w programach rozpowszechnianych przez nadawców publicznych. Z tego względu KRRiT dostrzega potrzebę przypomnienia podstawowych zasad prawnych obowiązujących w tym okresie.
Media publiczne w trakcie kampanii wyborczej mają szczególne obowiązki. Zgodnie z art. 120.1 Kodeksu wyborczego Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Szczegółowe zasady przeprowadzenia debaty zostały określone w rozporządzeniu KRRiT z 6 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 146, poz. 878 z  2011 roku).

Prawo wyborcze gwarantuje również możliwość emisji w programach publicznej radiofonii i telewizji  bezpłatnych i płatnych audycji przygotowanych przez poszczególne komitety (odpowiednio art. 117 i 119 Kodeksu wyborczego oraz rozporządzenia wydane na tej podstawie przez KRRiT). Za treści rozpowszechniane w tych audycjach odpowiedzialność ponoszą wyłącznie komitety wyborcze, co jest ważnym odstępstwem od zasady ogólnie obowiązującej w polskim prawie medialnym. Organem właściwym do rozpatrywania sporów są sądy powszechne. W zakresie emisji bezpłatnych audycji komitetów wyborczych nadawcy mają zobowiązania związane z pomocą realizacyjną oraz techniczną i operatorsko-montażową.

Emisja płatnych audycji wyborczych zależy od woli poszczególnych komitetów i odbywa się na zasadach komercyjnych według reguł określonych przez prawo.

Oprócz wyżej wskazanych audycji nadawcy mogą podejmować inne działania programowe zgodnie z naczelną zasadą wyrażoną w art. 13.1 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, iż nadawca kształtuje program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść.

Zamierzenia programowe są realizowane wyłącznie na podstawie w pełni samodzielnych decyzji nadawców, a ingerencje ze strony KRRiT w sposób nieuprawniony ograniczałyby zakres wolności przysługujący mediom, a więc byłyby formą cenzury, w wolnej Polsce bezwzględnie zakazanej.

Ogłaszając apel z 1 października 2015 roku, KRRiT kierowała się interesem publicznym i dbałością o jak najszersze dotarcie do odbiorców z informacjami w ważnej sprawie społecznej, pozostawiając decyzje programowe nadawcom i wyrażając zarazem nadzieję, iż będą oni prowadzić swoje działania uwzględniając zarówno uzasadnione oczekiwania sztabów wyborczych, jak i kierując się deontologicznymi zasadami rzetelności i bezstronności obowiązującymi w dziennikarstwie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizuje swoje kompetencje w ramach uprawnień wymienionych w ustawie oraz wyłącznie w odniesieniu do programu już rozpowszechnionego.

KRRiT będzie monitorować sposób w jaki media wywiązują się z tych ważnych zadań. Przypominamy, że ostatnie kampanie wyborcze do Parlamentu Europejskiego, samorządu lokalnego oraz na urząd Prezydenta RP były monitorowane, a raporty są opublikowane na stronie internetowej KRRiT.

Po zakończeniu kampanii parlamentarnej także zostanie opublikowany raport KRRiT. W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia, dla którego przepisy przewidują stosowną podstawę prawną, będą wszczynane procedury zmierzające do ukarania nadawców w trybie określonym w art. 53.1 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.
 
 
                                                                                              Przewodniczący KRRiT
                                                                                             
                                                                                                         Jan Dworak
 
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie