Konkurs na zagospodarowanie multimpleksu ósmego (MUX-8)

05.08.2015
4 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ukazały się cztery ogłoszenia dotyczące możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8).
KRRiT uchwałą z dnia 30 października 2014 r. uznała, że trzy miejsca w multipleksie ósmym przeznaczy dla programów Telewizji Polskiej (trzy programy w standardzie SD lub jeden w standardzie HD i jeden w SD). Pozostałe cztery miejsca w standardzie SD Krajowa Rada postanowiła przeznaczyć na programy, na które nadawcy uzyskają koncesje Przewodniczącego KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłaszając konkurs, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dokonała wnikliwej analizy rynku, biorąc pod uwagę i oceniając przede wszystkim:

- wyniki oglądalności oferty telewizyjnej oraz udziały w rynku poszczególnych nadawców telewizyjnych;

- wyniki konsultacji społecznych;

- wyniki badań dotyczących oczekiwań wobec nowej oferty cyfrowej przeprowadzonych przez dom mediowy MEC z maja 2014 r. i grudnia 2014 r.;

- ofertę programową nadawców obecnych w naziemnej telewizji cyfrowej;

- analizę sytuacji finansowej największych nadawców telewizyjnych na podstawie ich sprawozdań finansowych;

- dynamikę rynku reklamy w Polsce oraz ogólną sytuację ekonomiczną polskiej gospodarki.

KRRiT przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przez odbiorców oraz podmiotów działających na rynku mediów elektronicznych oraz troszcząc się o zapewnienie jawności i przejrzystości podejmowanych działań i decyzji w kwietniu 2015 r. ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące doboru oferty programowej dostępnej w sposób naziemny cyfrowy w multipleksie ósmym. Ich wyniki posłużyły także do opracowania koncepcji zagospodarowania czterech miejsc na ósmym multipleksie.

Cztery odrębne postępowania dotyczą czterech koncesji na rozpowszechnianie programów uniwersalnych. Są to:

- Program o charakterze uniwersalnym, który będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne poświęcone różnorodnej problematyce oraz co najmniej 30 procent tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00 zajmą filmy fabularne, seriale i audycje rozrywkowe. Program będzie zawierał również audycje informacyjne i publicystyczne.

- Program o charakterze uniwersalnym, który będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne poświęcone różnorodnej problematyce. Program będzie prezentował aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych.

- Program o charakterze uniwersalnym, który będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne poświęcone różnorodnej problematyce. Program będzie promował aktywny rozwój człowieka oraz składał się z audycji poświęconych zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzował aktywność fizyczną. Program będzie zawierał relacje z wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

- Program o charakterze uniwersalnym, który będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne poświęcone różnorodnej problematyce, w tym w szczególności rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego. W programie będą obecne audycje poświęcone edukacji medialnej oraz treści pochodzące z nowych mediów. Program będzie interaktywny i przyjazny dla odbiorców.

Termin nadsyłania wniosków został ustalony na 45 dni od daty opublikowania w Monitorze Polskim, czyli do 18 września 2015 roku.

Zgodnie z ogłoszeniami rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po zawarciu przez przyszłych nadawców umów na dostęp do sygnału multipleksu z podmiotem wyłonionym w konkursie prowadzonym przez Prezesa UKE na rezerwcję jednej częstotliwości w zakresie 174 – 230 MHz.

Postępowania o udzielenie koncesji będą toczyły się zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, rozporządzeniem KRRiT z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (ostatnia nowela rozporządzenia z 14 grudnia 2012 roku) oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.
 
Zapoznaj się z treścią ogłoszeń:
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie