Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy jakościowej

02.09.2016
Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy jakościowej w oparciu o indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone we wskazanej przez zleceniodawcę grupie osób. Przedmiotem badania będą opinie respondentów nt. mechanizmów i instrumentów niezbędnych w procesie wyłaniania władz mediów publicznych.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia (usługi) nieprzekraczającego 30 000 euro
  1. Rodzaj zamówienia: usługa
  2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę opracowania analityczno-badawczego obejmującego:
1)     Dokonanie wywiadów IDI na podstawie ankiety zawierającej 25 pytań w większości otwartych ze wskazanymi przez zleceniodawcę 60 - 70 osobami;
2)     przeprowadzenie analizy jakościowej w oparciu o zebrany materiał.
Zleceniodawca ustali z usługodawcą zakres i treść ankiety wywiadu oraz metodę dokonania analizy. 

Elementy analizy:
- opracowanie ankiety wywiadu zgodnie z potrzebami zleceniodawcy oraz metodą wywiadu IDI;
- przeprowadzenie wywiadów;
- przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej podsumowującej opinie i stosunek respondentów do tematu;
- przedstawienie opracowania zawierającego: opis zastosowanej metodologii oraz opis materiału analitycznego oraz wnioski;
- przedstawienie prezentacji wyników analizy i wniosków na posiedzeniu KRRiT;  
3.       Opis przedmiotu zamówienia:
Efektem wykonania usługi ma być pozyskanie informacji na temat opinii przedstawicieli różnych środowisk (politycznych, społecznych, zawodowych, eksperckich) zajmujących się problematyką zarządzania i funkcjonowania mediów publicznych na temat różnych mechanizmów i instrumentów, które mogą stać się podstawą do zaprojektowania modelu wyboru władz mediów publicznych.
4.       Termin wykonania usługi:
Praca powinna zostać wykonana w ciągu 2 miesięcy  od daty podpisania umowy, w uzgodnionym terminie nie później niż do 30 listopada 2016 r. Najpóźniej  7 dni od daty podpisania umowy wykonawca usługi przedstawi  zamawiającemu metodologię oraz wstępne założenia co do zawartości i sposobu przygotowania analizy, w celu akceptacji kierunku dalszych prac.
5.        Warunki wykonania usługi:
Produkt końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej
i drukowanej.
Nie przewiduje się wynagradzania respondentów.
6.      Sposób przygotowania oferty:
a)      wstępne założenia do projektowanej metodologii analizy,     
b)      informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac analogicznych do tej, która jest przedmiotem zamówienia,
c)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7.       Składanie ofert:
a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa, mail: katarzyna.twardowska@krrit.gov;
b)      Termin i forma składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 16 września 2016 r. w formie elektronicznej na adres: wladzemediow_MP@krrit.gov.pl;
c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo do:
·       swobodnego wyboru oferty,
·       prowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,
·       unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie