Oświadczenie ERGA o konieczności istnienia niezależnych mediów

Tagi: media erga
12.01.2016
Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w tym do poszanowania wolności i pluralizmu mediów. Jakiekolwiek ograniczenia tej wolności niosą za sobą ryzyko podważenia niezależności mediów.
logo ERGA
Niezależność mediów jest kamieniem węgielnym europejskich demokracji, umożliwia obywatelom wyrabianie sobie własnych opinii i nie uleganie w żaden sposób wpływom innych podmiotów, w tym państwa.

Nowe prawo o mediach publicznych, które obowiązuje w Polsce od 7 stycznia 2016 r. zawiera nowe postanowienia pozbawiające niezależnego regulatora – Krajową Radę Radiofonii i Telewizji – prawa do mianowania i odwoływania zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. Te uprawnienia zostały przekazane Ministrowi Skarbu. Nowe prawo kończy również kadencje zarządów i rad nadzorczych tych mediów ze skutkiem natychmiastowym. Wszyscy nowi członkowie zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych zostaną mianowani wyłącznie z woli Ministra Skarbu, bez żadnego wymogu zapewnienia pluralizmu w tych nominacjach. Nie będzie już określonej kadencji zarządów i rad nadzorczych, a ich członkowie będą mogli być odwołani w każdej chwili, także wyłącznie na podstawie woli Ministra Skarbu.
 
Te niedawne wydarzenia oraz zapowiedzi polskiego rządu dotyczące wpływu na program nadawców publicznych rodzą poważne zastrzeżenia co do zabezpieczeń niezależności mediów w Unii Europejskiej. Dowodzą one jasno, że ochrona niezależnych mediów w całej Europie nie może być uważana za pewną i wymaga stałej uwagi ze strony wszystkich odpowiednich instytucji.
 
W 2015 r. Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA) wydała oświadczenie podkreślające wagę decydującej roli, jaką media audowizualne odgrywają w zagwarantowaniu wolności słowa, promowaniu swobody wymiany informacji i idei oraz pomocy ludziom w podejmowaniu decyzji na podstawie pełnej wiedzy o faktach, co pogłębia i umacnia demokrację[1]. Obecnie ERGA przypomina to oświadczenie i dodatkowo podkreśla, że otwarte i pozbawione politycznych wpływów procedury wyboru, mianowania i odwoływania najważniejszych osób kierujących mediami audiowizualnymi są ważnym narzędziem zabezpieczającym wykonywanie przez nie swojej roli.
 
Niezależność mediów wymaga także mocnej ochrony w postaci niezależnego nadzoru, broniącego je przed niewłaściwą interwencją ze strony rynku i państwa. W oświadczeniu z października 2014 r.[2]a także w niedawnym raporcie o niezależności regulatorów mediów audiowizualnych[3], ERGA zalecała by w bliskiej już nowelizacji Dyrektywy Audiowizualnej znalazły się mocniejsze zabezpieczenia niezależności narodowych regulatorów mediów audiowizualnych służące ochronie naszych wolnych i otwartych społeczeństw. Najnowsze wydarzenia w Polsce potwierdzają wagę tej rekomendacji.


ERGA wzywa wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do aktywności na rzecz przestrzegania zasady niezależności mediów we wszystkich krajach członkowskich UE. ERGA z uznaniem przyjmuje działania już podjęte przez Komisję Europejską i wzywa ją do dalszego, aktywnego monitoringu wydarzeń oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla wsparcia wolnych i niezależnych mediów, włącznie z podjęciem zdecydowanych działań przeciwko osłabianiu ich niezbędnych zabezpieczeń instytucjonalnych. 

 
Informacja prasowa Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA) o konieczności istnienia niezależnych mediów

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie