Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski ogłosił uruchomienie jednoźródłowego pomiaru mediów

04.09.2019
Podczas wydarzenia specjalnego na Forum Ekonomicznym w Krynicy, prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego, ogłoszono uruchomienie jednoźródłowego pomiaru mediów i podsumowano ostatni rok prac nad projektem Telemetria Polska.
Zaprezentowano wstępne wyniki prac badawczo-rozwojowych oraz pokazano działający system RPD. Dyskutowano również o szansach jakie dla rynku mogą się pojawić wraz z wprowadzeniem DAI – usługi dynamicznego podmieniania reklam.

„Zmiany technologiczne wymusiły potrzebę multimediowego, wielokanałowego, jednoźródłowego pomiaru dotarcia kontentu do użytkowników w celu zapewnienia efektywnego monitoringu mediów. Dlatego, w zeszłym roku, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, ogłosiliśmy uruchomienie projektu Telemetria Polska. Po roku mamy się czym chwalić, chociaż jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, ponieważ chcemy wypracować obowiązujący  dla rynku standard pomiaru mediów.” – powiedział Witold Kołodziejski, Przewodniczący KRRiT.

Działania te są związane z ustawowym obowiązkiem KRRiT w odniesieniu do rynku mediów. Są również  zgodne z kierunkiem rozwoju ustawodawstwa europejskiego co widać miedzy innymi w ostatniej nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych – AVMS.

W ramach projektu Telemetria Polska zostały przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, których elementem były badania urządzeń do pomiaru, przeprowadzone przez Instytut Łączności.

Podczas wydarzenia specjalnego w Krynicy zaprezentowano wstępne wnioski z tych prac:

•    Duże różnice w skuteczności pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
•    Zakłócenia nie mają krytycznego wpływu na rozpoznawalność
•    Typ audycji ma niewielkie znaczenie na skuteczność rozpoznawania
•    Trzymanie miernika mobilnego w torebce czy plecaku wpływa na skuteczność pomiaru
•    Rodzaj audycji ma znikomy wpływ na jej rozpoznawalność
•    Różnice w poziomie rozpoznawalności dla audycji radiowych i telewizyjnych są niewielkie
•    Detektory personalne stosunkowo dobrze radzą sobie z pojedynczymi zakłóceniami
•    Personalne detektory telemetryczne mogą być stosowane do badania konsumpcji mediów w        różnych warunkach dnia codziennego

„Przeprowadzono 5,8 miliona obserwacji, zajęło to łącznie 1174 godziny testów. Przetestowano 26 urządzeń od 6 dostawców detektorów co stanowi 80% wszystkich dostępnych na polskim rynku. Obecnie trwają prace nad raportem z testów.” – powiedział Andrzej Olszewski,  ekspert przy projekcie Telemetria Polska.

W ramach projektu uruchomiono działający jednoźródłowy pomiar mediów. Uruchomionych jest  ponad 400 urządzeń, które w trybie online, zarówno stacjonarnie jak i mobilnie, zbierają dane z konsumpcji mediów takich jak: Telewizja, Radio i Internet. Panel będzie rozbudowywany  o kolejnych panelistów wyposażonych w inne urządzenia wykorzystujące nowe, pojawiające się technologie.

„Jesteśmy liderem jeśli chodzi o prace nad nowym standardem badań. Nasz panel jest w fazie bardzo zaawansowanych testów, nie jest jeszcze skalibrowany, ale to, co udało się osiągnąć, napawa nas optymizmem. Wiele rzeczy podczas prac nad jego powstaniem nas zaskoczyło, wielu rzeczy się nauczyliśmy, ale dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie zespołów pracujących nad stworzeniem rynkowo działającego pomiaru konsumpcji mediów - opartego o jednoźródłowy pomiar. Kolejnym etapem będzie budowa prototypu - gotowego do wdrożenia jako rozwiązanie docelowe. Na jego bazie wypracujemy rozwiązanie, które ma być niezależną ale zaakceptowaną i uznaną przez rynek walutą.” – powiedział Michał Wigurski, dyrektor projektu Telemetria Polska.

Podczas wydarzenia specjalnego w Krynicy dokonano prezentacji  sposobu działania mierników do jednoźródłowego zbierania danych w ramach działającego panelu. Jest to zasadniczy element technicznej realizacji projektu.

„Pomiar radia i telewizji, w zaprezentowanym systemie, odbywa się metodą pasywną tzw. audio matchingu. Pomiar internetu, jest realizowany na poziomie przeglądarki. Dodatkowo, w ramach badań dokonywany jest pomiar odległości między miernikami, poziom natężenia dźwięku oraz zbierane są dane z akcelerometrów. Dzięki temu możemy dokładniej wiedzieć jak i gdzie są konsumowane media. Urządzenia przekazują dane do systemu centralnego, zlokalizowanego w chmurze, gdzie następnie są one analizowane i na tej podstawie dokonywana jest optymalizacja jakości panelu.
Jest to działający pomiar jednoźródłowy, ale wciąż w fazie eksperymentów i prac badawczych.” – powiedział Tomasz Figura, ekspert zespołu Telemetria Polska.

Zaprezentowano również działający system analizy online, który pokazuje dane spływające z dekoderów. Z wcześniej podpisanymi umowami obecnie KRRiT ma dostęp do około 4,8 miliona zanonimizowanych danych ze ścieżki zwrotnej RPD.

„Prowadzimy integracje baz danych i uzgadnianie standardu przekazywanych plików. Podpisaliśmy umowę między KRRiT a KIKE i rozmawiamy z kolejnymi izbami. Podpisujemy również umowy bezpośrednio z operatorami, ostatnią z UPC. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do kolejnej bazy dekoderów. Jesteśmy również w trakcie podpisywania kolejnych, trójstronnych umów między KRRiT, Emitelem - operatorem platform naziemnych, a poszczególnymi nadawcami. To daje nam potencjalny dostęp do zanonimizowanych danych z kolejnych blisko 3 milionów odbiorników telewizji naziemnej.” – powiedział Marcin Grabowski, ekspert zespołu Telemetria Polska.

Dane RPD są potrzebne do wprowadzenia usługi DAI czyli dynamicznego serwowania spotów reklamowych w linearnej telewizji, streamingu life bądź przy korzystaniu z serwisów VOD, czyli podmieniania reklam w czasie rzeczywistym. KRRiT pracuje równolegle nad  analizą obecnego stanu prawnego i propozycjami dostosowania ustawodawstwa do wyzwań jakie stwarza nowa technologia.

„Po wprowadzeniu DAI na rynku brytyjskim zaobserwowano, że o 30% zwiększyło się zaangażowanie w oglądany kontent, o 50% zmniejszyła się chęć do zmiany kanału TV oraz zauważono o 10% większą responsywność na serwowany kontent reklamowy. Poza tym zaobserwowano napływ nowych klientów lokalnych do TV - dotychczas nieobecnych, co przełożyło się na możliwość wzrostu cen reklam w telewizji.” – dodał Marcin Grabowski, ekspert zespołu Telemetria Polska.

DAI jest przykładem w jaki sposób rynek będzie mógł zarabiać na nowych technologiach. Do tego jednak jest potrzebny nowy standard pomiaru konsumpcji mediów opartych o pomiar jednoźródłowy, RPD i dane od operatorów internetowych.

„Dla wszystkich mediów w Polsce nowe badania to lepsza możliwość dotarcia do konsumenta. Rynek  mediów w Polsce powinien skonsolidować się wokół tych badań, by stawić czoła światowym gigantom internetowym, dlatego, że z każdej nowej złotówki, która pojawia się na rynku reklamy, aż 80 gorszy trafia do operatorów social media. Projekt Telemetria Polska jest korzystny z punktu widzenia gospodarki, małych przedsiębiorstw i lokalnych społeczności.” – stwierdził Andrzej Olszewski, ekspert KRRiT ds. projektu Telemetria Polska.

Projekt Telemetria Polska zakłada panel telemetryczny oparty na 26 tys. respondentów, jednoźródłowy pomiar TV, radia i Internetu - mierzenie  konsumpcji mediów poza domem i na urządzeniach przenośnych. Dodatkowo, w ramach projektu ma być uruchomiony panel RPD, oparty docelowo o 11 milionów gospodarstw domowych.

Ważnym aspektem jest wspomniana jednoźródłowość danych., co oznacza, że dane o różnych mediach - Telewizji, Radiu, Internecie - pochodzą od tego samego panelisty

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie