Tworzenie jednolitego rynku cyfrowego: e-skills, e-jobs, e-commerce

20.05.2015
14 maja 2015 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się konferencja pt. Europejski rynek cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca. Uczestniczył w niej Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Andrus Ansip, który przedstawił założenia nowej europejskiej strategii cyfrowej (następczyni Europejskiej Agendy Cyfrowej) w zakresie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego.
Plakat poświęcony konferencji Europejski rynek cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca Plakat poświęcony konferencji Europejski rynek cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca
O konferencji zdań kilka

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Lidera Cyfryzacji w Polsce przez: Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych.

Celem spotkania było zmobilizowanie opinii publicznej oraz zainteresowanych środowisk do skutecznej współpracy na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii cyfrowej na rzecz dalszego tworzenia i umacniania jednolitego rynku cyfrowego. Podczas dwóch sesji plenarnych oraz trzech sesji równoległych rozmawiano m.in. o tym, jak wykorzystać szanse związane z jednolitym europejskim rynkiem cyfrowym, jak wykorzystać potencjał i zlikwidować bariery związane z europejską gospodarką cyfrową, jak powinni pozycjonować się pracodawcy, pracownicy i bezrobotni w cyfrowym świecie, jakie umiejętności cyfrowe są kluczem do cyfrowego społeczeństwa oraz  jak wygląda kwestia ochrony danych osobowych w Europie.

Konferencja przeznaczona była dla przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, świata biznesu i świata nauki, a także dla sektora edukacji i sektora pozarządowego.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z inauguracji konferencji oraz z pierwszej przeprowadzonej debaty. Jest ona dostępna z tłumaczeniem na język migowy.


Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce

Podczas konferencji zaprezentowano Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Europejskiego Rynku Cyfrowego oraz na stronie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Manifest został opracowany z inicjatywy Lidera Cyfryzacji w Polsce przez grupę współpracowników Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, którzy jako pierwsi złożyli pod nim podpisy. Wkrótce ma rozpocząć się szeroka akcja zbierania podpisów wśród zwolenników tego dokumentu.
 
Nowa strategia cyfryzacyjna Komisji Europejskiej cyfrową dźwignią Europy?

Punktem wyjścia do dyskusji panelowych podczas ww. konferencji było przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego KE Komunikatu z dnia 6 maja 2015 r. Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM(2015) 192 final).

Strategia zakłada podjęcie do końca 2016 roku 16 kluczowych działań w ramach 3 filarów:


1)      lepszego dostępu konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych poprzez m.in.:
 • ułatwienie, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, transgranicznego handlu elektronicznego poprzez harmonizację przepisów dot. umów konsumenckich oraz bardziej skuteczną i przystępną cenowo dostawę przesyłek w e-handlu;
 • zapobieganie nieuzasadnionemu geo-blokowaniu (brak dostępu do treści i usług elektronicznych ponad granicami państwowymi);
 • unowocześnienie prawa autorskiego w celu zapewnienia właściwej równowagi między interesami twórców a interesami konsumentów;
 • zmniejszenie obciążeń i barier związanych z VAT w handlu ponadgranicznym;

2)      stworzenie odpowiednich, równych warunków funkcjonowania dla zaawansowanych sieci cyfrowych i innowacyjnych usług poprzez  m.in.:

 • dokonanie przez KE przeglądu obowiązujących przepisów w dziedzinie telekomunikacji w celu pobudzenia inwestycji infrastrukturalnych i przystosowania ich do nowych wyzwań, w szczególności wz. zastosowań konsumenckich (np. rosnącej liczby połączeń głosowych inicjowanych przez Internet) oraz nowych podmiotów działających w tym obszarze;
 • dokonanie przez KE przeglądu Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych: skupienie się na jej zakresie oraz charakterze przepisów mających zastosowanie  do wszystkich uczestników rynku, w szczególności na sposobach promowania utworów europejskich oraz na przepisach reklamowych i dotyczących ochrony małoletnich;
 • poprawę koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze zarządzania widmem radiowym;
 • ustanowienie adekwatnego do celu otoczenia regulacyjnego dla platform i pośredników, w tym  przeanalizowanie przez Komisję rosnącego znaczenia platform internetowych (wyszukiwarek, portali społecznościowych, sklepów z aplikacjami itp.);
 • zwalczanie nielegalnych treści w Internecie;
 • wzmocnienie zaufania do usług cyfrowych i przetwarzania danych osobowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa takich usług i danych m.in. poprzez  przyjęcie rozporządzenia ws. ochrony danych osobowych;

3)      tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu poprzez m.in.:

 • „Industry 4.0” – pełne wykorzystanie TIC w przemyśle i wytwórstwie;
 • wsparcie dla standaryzacji w sektorze TIC w celu zapewnienia interoperacyjności nowych technologii;
 • nacisk na rozwój gospodarki opartej na przetwarzaniu danych, wraz z wyzwaniami związanymi z tzw. Big Data;
 • stworzenie warunków dla rozwoju usług przetwarzania w chmurze (tzw. cloud computing);
 • rozwój interoperacyjnych e-usług administracji publicznej oraz rozwój kompetencji cyfrowych obywateli na potrzeby rynku pracy.

Konsultacje prowadzone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wyżej wymieniony Komunikat KE w wersji oryginalnej, a także jego polska wersja językowa oraz dokument z dn. 25 lutego 2015 r., przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich, pt. Cyfrowe priorytety Polski na potrzeby dyskusji o Jednolitym Rynku Cyfrowym  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 
W oparciu o powyższe dokumenty Ministerstwo to prowadzi do dn. 24 maja 2015 r. konsultacje ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego w celu wypracowania stanowiska rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Więcej na ten temat patrz: https://mac.gov.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-prace-nad-stanowiskiem-rzadu-do-komunikatu-ke-ws-jednolitego-rynku

Materiały powiązane

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie