Cyfryzacja radia w krajach grupy wyszehradzkiej – konferencja w Bańskiej Bystrzycy

26.02.2015
Po pomyślnym przejściu telewizji z nadawania analogowego na cyfrowe w całej Europie Środkowej, w bliskiej przyszłości spodziewany jest ten sam proces w odniesieniu do radia. W krajach V4 (Grupa Wyszehradzka - Słowacja, Czechy, Węgry i Polska) cztery instytuty naukowe zorganizowały sponsorowaną przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki międzynarodową konferencję poświęconą cyfryzacji radia.
prelegenci za stołem konferencyjnym Prelegenci konferencji
Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele słowackiego Instytutu Badawczego Poczty i Telekomunikacji (VÚS), czeskiego Instytutu Metrologii (ČMI), węgierskiego Stowarzyszenia Naukowego Infokomunikacji (HTE) oraz polskiego Instytut Łączności ().
 
Konferencja, która odbyła się w dniach 18 i 19 lutego b.r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, zgromadziła 110 uczestników z dziewięciu krajów europejskich, reprezentujących nadawców, operatorów sieci, administrację państwową, urzędy regulacyjne, instytucje badawcze, uczelnie itd. Poza wystąpieniami osób z krajów grupy V4 głos zabierali przedstawiciele międzynarodowych organizacji, takich jak WorldDMB, DRM Consortium, EBU oraz GatesAir.
 
Kraje V4 łącznie tworzą rynek liczący 64, 3 miliona słuchaczy.
 
Konferencja składała się z czterech sesji poświęconych następującym tematom:
 
·          dlaczego cyfryzacja jest tak ważna?,
·          legislacja, regulacje,
·          ekonomiczne aspekty cyfryzacji,
·          rola nadawców publicznych w procesie wprowadzania cyfrowego radia.
 
 
Na pierwszej sesji Prezydent WorldDMB poinformował o postępach we wprowadzaniu DAB/DAB+ w Europie oraz o zaletach tego systemu. Dyrektor ds. marketingu DRM omówił standard DRM, możliwości i własności transmisji oraz szanse na ich wprowadzanie. Wspomniał również o dostępności odbiorników. Przedstawiciel EBU omówił kluczowe czynniki rozwoju cyfrowego radia oraz zalecane metody, podane w publikacji EBU z grudnia 2014, zatytułowanej "Narzędzia cyfrowego radia". Podczas sesji zaprezentowano również możliwości korzystania z dodatkowych usług w radiofonii DAB/DAB+.
 
Podczas drugiej sesji przedstawiciele instytucji regulujących zaprezentowali bardziej szczegółowo stan prawny w poszczególnych krajach V4, np. Prawo Cyfrowe, Prawo Nadawcze, procedury koncesyjne itd. Przepisy prawa  dotyczące cyfryzacji radia są rózne w poszczególnych krajach, natomiast we wszystkich krajach wymagają one istotnych modyfikacji.
 
Jednym z najważniejszych zagadnień umożliwiającym osiągnięcie sukcesu i ukończenie procesu cyfryzacji, są aspekty ekonomiczne. Ten temat poruszali operatorzy sieci. Bardzo szczegółową analizę i porównanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych w odniesieniu do analogowej radiofonii FM i cyfrowej DAB+ zaprezentował przedstawiciel firmy GatesAir. Podkreślił on, że oprócz zagadnień transmisji dotyczących nadawców, cyfryzacja wpływa również na odbiorców, w tym na przemysł samochodowy.
 
W sesji czwartej przedstawiciele nadawców publicznych omówili aktualny stan cyfrowego radia w poszczególnych krajach grupy V4. Najwyższe pokrycie ludnościowe emisją T-DAB/DAB+ osiągnięto w Polsce. Na terenie Słowacji takiej transmisji w ogóle nie ma. Słowacja jest natomiast jedynym krajem grupy V4, w której istnieje transmisja DRM+.
 
Z względu na wagę wniosków, jakie sformułowano na konferencji, jej organizatorzy zdecydowali się na sformułowanie Rezolucji, która będzie przedstawiona m.in. instytucjom rządowym i parlamentom poszczególnych krajów Grupy Wyszehradzkiej.
 
Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca dokonania pionierów radiokomunikacji, ze szczególnym wyróżnieniem prac Jozefa Murgaša, który jako pierwszy na świecie zrealizował pierwszą transmisję radiową sygnału mowy, a który urodził się we wsi Tajov koło Bańskiej Bystrzycy.
 
  
Komitet Organizacyjny:
 
Juraj Oravec, VÚS, Słowacja,
Čeněk Pavelka, ČMI, Czechy,
Péter Nagy, HTE, Węgry,
Dariusz Więcek, IŁ, Polska.

Materiały powiązane

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie