Niemcy – Raport o cyfryzacji

26.05.2015
IRT (Institut für Rundfunktechnik – Instytut Techniki Radiowej) przedstawił rządowi Niemiec Raport o Cyfryzacji, który zawiera omówienie trzech wariantów realizacji procesu cyfryzacji w tym kraju. W celu oceny tych wariantów i wyboru jednego z nich, podjęto decyzję o powołaniu zespołu o nazwie „Digital Radio Board“ (Komisja do spraw Cyfrowego Radia), złożonego z przedstawicieli środowiska nadawców oraz rządu. Pierwsze spotkanie zespołu nastąpi 17 czerwca b.r.
Flaga Niemiec
Infrastruktura analogowego radia FM w Niemczech jest już w pełni wykorzystana, nie ma w niej wolnych częstotliwości dla nowych nadawców. Radio cyfrowe już funkcjonuje, ale wciąż w niewielkiej skali. Zachodzi więc konieczność podjęcia decyzji w sprawie procesu cyfryzacji radia.

Planując proces wdrażania cyfryzacji, należy wziąć pod uwagę działania nadawców publicznych, ograniczone wymaganiami konstytucji, z działaniami nadawców komercyjnych, postępujących według zasad rynkowych i wyników finansowych.

W raporcie stwierdzono, że konieczne jest podjęcie działań, które mogą być realizowane według jednego z trzech możliwych scenariuszy.

Scenariusz 1 opisuje rozwój radia DAB+ w ramach wolnego rynku. Nadawcy sami zdecydują, w jaki sposób angażować się w cyfrowe radio, bez udziału rządu. Oznacza to zachowanie obecnego nierozstrzygniętego stanu do chwili, gdy odpowiednio zdeterminowani nadawcy nie zdecydują się na wspólne działania w kierunku cyfryzacji.

Zgodnie ze scenariuszem 2 powinno nastąpić rozpoczęcie szybkiej i regulowanej cyfryzacji. Rząd i urzędy odpowiedzialne za media w poszczególnych landach ogłaszają rozpoczęcie cyfryzacji radia w postaci narodowego projektu infrastrukturalnego, ustanawiają też środki i harmonogram dla jej pełnej realizacji. Powstają niezbędne uwarunkowania prawne oraz odpowiednie przepisy. Dla nadawców publicznych podstawą jest tu paragraf 19 dokumentu RStV (Rundfunkstaatsvertrag - przepisy koncesyjne w Niemczech). Równolegle niemiecka Krajowa Rada Nadawców ustanawia stanowisko Referenta Nadawców w rządzie służące do opracowania niezbędnych warunków i aktów prawnych. W tym okresie należy uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych dostawców programów, zarówno publicznych jak i komercyjnych.

Scenariusz ten obejmuje również działania służące kontroli sprzedaży odbiorników radiowych oraz rozwiązania pomagające w rozwoju infrastruktury nadajników DAB+. Działania te mają być zarządzane przez grupę roboczą o odpowiednim składzie, w której znaleźliby się przedstawiciele wszystkich uczestników rynku.

Ostatnim etapem powinno być pełne uwolnienie pasma FM poprzez unieważnienie przez władze mediów w poszczególnych landach koncesji na nadawanie FM.

Scenariusz 3 zakładarozpoczęcie przejścia regulowanego przez rząd, ale w późniejszym terminie. Podobnie jak w Scenariuszu 2 rząd oraz departamenty do spraw mediów w poszczególnych landach ogłaszają wolę cyfryzacji radiofonii w postaci narodowego projektu infrastrukturalnego, ale rozpoczynają proces w późniejszym terminie. Tutaj konieczne jest monitorowanie stanu rozwijającej się techniki po to, aby podjąć decyzję o rozpoczęciu cyfryzacji w odpowiednim momencie.

Do tego momentu obowiązują tu warunki scenariusza 1, potem muszą być opracowane środki opisane w scenariuszu 2.

Scenariusze 1 i 3 nie wymagają żadnych natychmiastowych działań ze strony rządu – obowiązuje taki stan rzeczy, jaki jest obecnie.

Scenariusz 2 należy rozpatrywać wraz z jego możliwymi konsekwencjami przyspieszenia procesu przechodzenia na system DAB+. Cyfryzacja radia, poza początkowymi wysokimi kosztami infrastruktury i wymiany odbiorników, pozwoli m.in. na wdrożenia nowych koncepcji związanych z unikalnymi i nowymi funkcjami cyfrowego radia czy sięgające 40 procent oszczędności w kosztach nadawania (przypadające na jeden program cyfrowy w porównaniu do programu FM). Najważniejsze zaś jest to, że Słuchacz dostanie znacznie lepszą i rozszerzoną ofertę radiową.
 
 
 
 
 
 

Materiały powiązane

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie