Rozwój dziennikarstwa w środowisku cyfrowym wspierany przez Radę Europy

25.01.2019
Rada Europy zachęca realizujących działania z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej do wkładu na rzecz Rekomendacji promującej rozwój wysokiej jakości dziennikarstwa w środowisku cyfrowym.
W ramach prac nad projektem ww. Rekomendacji, Komitet Ekspercki Rady Europy ds. Dziennikarstwa Wysokiej Jakości w środowisku cyfrowym (MSI-JOQ) opracowuje studium, które próbuje zidentyfikować i opisać praktyki umożliwiające obywatelom rozpoznać i ocenić przejawy wysokiej jakości dziennikarstwa w środowisku cyfrowym.

Celem powstającego studium jest:
·         merytoryczny wkład w wypracowanie wytycznych  dot. edukacji medialnej i informacyjnej, które zasilą powstającą Rekomendację na rzecz promowania czynników sprzyjających rozwojowi wysokiej jakości dziennikarstwa w środowisku cyfrowym;
·         nadanie impetu implementacji Rekomendacji, którą RE już przyjęła ws. pluralizmu i transparentności własności mediów (Recommendation on media pluralism and transparency of ownership; polska wersja językowa tej rekomendacji dostępna jest pod adresem http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/rada-europy/).
 
Jednym z elementów zasilających ww. studium jest zebranie informacji nt. działań i projektów realizowanych w krajach członkowskich Rady Europy, które promują wiedzę oraz  umiejętności medialne i informacyjne związane z wysokiej jakości dziennikarstwem w środowisku cyfrowym.

Wszyscy, którzy realizują tego typu działania są zaproszeni przez Radę Europy do zgłaszania tego typu inicjatyw za pośrednictwem internetowego formularza do dnia 8 lutego br.
 
Zgodnie z deklaracją MSI-JOQ, zebrane w ten sposób wyniki zostaną opublikowane jesienią tego roku. Będą one także stanowić punkt odniesienia dla przyszłych prac ww. Komitetu oraz innych gremiów Rady Europy. 

Rada Europy zachęca również do upowszechniania tej informacji wśród wszystkich zainteresowanych.

·         Informacje na temat Komitetu Eksperckiego RE ds. Dziennikarstwa Wysokiej Jakości (MSI-JOQ)  dostępne są pod adresem: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/msi-joq

·         Wstępny projekt Rekomendacji Rady Europy na rzecz promowania czynników sprzyjających rozwojowi wysokiej jakości dziennikarstwa w środowisku cyfrowym dostępny jest pod adresem: https://rm.coe.int/msi-joq-2018-03-draft-recommendation-on-promoting-a-favourable-environ/168078b802

·         Wstępny projekt Studium wz. edukacji medialnej i informacyjnej w środowisku cyfrowym dostępny jest pod adresem: https://rm.coe.int/msi-joq-2018-04-draft-study-on-media-and-information-literacy-in-the-d/168078b801
 
·         Inicjatywy z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej związane z wysokiej jakości dziennikarstwem można zgłaszać do dnia 8 lutego br. pod adresem https://www.surveymonkey.com/r/MSI-JOQ

Materiały powiązane

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie