57. posiedzenie RSC WorldDMB w Warszawie

29.06.2015
17 czerwca b.r. w siedzibie KRRiT odbyło się 57. spotkanie Komitetu ds. Regulacji i Widma (Regulatory and Spectrum Committee). W spotkaniu wzięli udział: Hans Wolter (Club DAB Italia, Włochy), Zsolt Ferenc (Urząd Mediów i Infokomunikacji, Węgry), Peter Hox (NRK, Norwegia), Radim Soukenka (WorldDMB, Czechy), Paweł Mathia (Polskie Radio), Krystyna Rosłan-Kuhn oraz Krzysztof Zalewski (KRRiT).
zdjęcie ze spotkania Komitetu WorldDMB
Posiedzenie rozpoczęło się omówieniem sytuacji radiofonii DAB+ w krajach reprezentowanych przez uczestników spotkania.

W Norwegii rząd przygotował raport potwierdzający dobre parametry techniczne sieci radia cyfrowego. Po spełnieniu kryterium pokrycia ludnościowego (obecnie 99,5 proc. populacji) kolejnym zadaniem jest poprawa pokrycia dróg oraz miejsc wypoczynku Norwegów (czyli obszary górskie, lasy i tereny wiejskie). Wyłączanie emisji analogowej ma nastąpić w roku 2017. Nadawcy lokalni będą mogli nadawać w paśmie UKF FM jeszcze przez kolejnych pięć lat, potem oczekuje się, że rozpoczną emisję cyfrową.
 
Do budowy sieci cyfrowych Norwegia korzysta z kanału 13 (bloki 13A, 13F i 13E), który w większości krajów europejskich wykorzystywany jest przez inne służby (najczęściej wojskowe).
Testy techniczne potwierdziły znaczenie odpowiednich anten dla prawidłowego odbioru w ruchu oraz fakt znacznie lepszej propagacji sygnałów DAB+ w porównaniu z sygnałami FM na trudnym, bo składającym się z głębokich dolin i wysokich gór, terenie Norwegii. Oprócz systemu DAB+ nie przewiduje się stosowania  innego standardu radia cyfrowego.
 
We Włoszech zorganizowano konsultacje dotyczące wykorzystania dla radia cyfrowego tzw. pasma L. Pasmo to, wobec braku zainteresowania ze strony nadawców, zostanie przeznaczone na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pojawiły się więc propozycje skompensowania tej „straty” nadawcom, w postaci dodatkowego pasma  częstotliwości w innym zakresie.

Cyfryzacja radia w tym kraju realizowana jest przede wszystkim przez nadawców komercyjnych. Stanowisko nadawców publicznych jest wciąż przeciwne cyfryzacji z uwagi na ich silną pozycję na rynku analogowym oraz obawy przed utratą przychodów.

Doświadczenia stosowania sieci jednoczęstotliwościowych wykazują, że pokrycie dużych obszarów można uzyskać za pomocą mniejszej liczby nadajników. Cała sieć Club DAB Italia korzysta z kanału 12C. Natomiast kanał 13 jest używany we Włoszech przez jednego z operatorów ogólnokrajowych w pobliżu granicy ze Szwajcarią.
 
W Polsce cyfryzacja prowadzona jest przez nadawców publicznych. Polskie Radio wzbogaca swoją ofertę o usługi dodatkowe – aktualnie trwają testy usługi ostrzegania o zagrożeniach. Testowane są również możliwości emisji dźwięku dookólnego (surround sound), usługi niemożliwej do zrealizowania w technice analogowej. Zanotowano wyraźne zainteresowanie tą usługą ze strony przemysłu samochodowego.

W Polsce trwają prace związane z przygotowaniem Zielonej Księgi cyfryzacji radia, tworzącej założenia do opracowania narodowej strategii. Zawierać ona będzie opis aktualnej sytuacji, stan radia cyfrowego w pozostałych krajach europejskich, proponowane etapy wprowadzania tego standardu w Polsce, kryteria wyłączenia emisji analogowej.  
 
Czechy czeka niełatwy proces przeniesienia emisji DAB z pasma L do pasma III. Wciąż nie ma rządowej strategii dla tego procesu, wydano jedynie indywidualne tymczasowe  zezwolenia dla kilku określonych lokalizacji. Wyraźnie wzmocniła się pozycja publicznego nadawcy, który opracował na własny użytek strategię wprowadzania emisji cyfrowych.
 
Na Węgrzech wciąż brak istotnych postępów. Trzy nadajniki pokrywają region Budapesztu, co stanowi 30 proc. populacji tego kraju. Trwają też prace koordynacyjne z krajami sąsiednimi.

Podczas spotkania przedstawione zostały także raporty z prac CEPT (pasma 700 i 450 MHz przeznaczone dla zastosowań szerokopasmowych i służb PPDR) oraz grupy przygotowawczej do WRC-15. Podano też informacje o działalności Komisji Europejskiej w zakresie gospodarowania częstotliwościami.

Omawiano problem emisji DAB+ w paśmie II. Zdaniem regulatora włoskiego najpierw cała radiofonia analogowa powinna być przeniesiona do pasma III,  a potem, po zwolnieniu pasma II, rozważana jego przyszłość.

W punkcie „sprawy różne” poruszono temat służb wojskowych korzystających z pasma III. Umożliwienie korzystania z kanału 13 poprawi znacznie sytuację we wszystkich ogólnokrajowych multipleksach radiowych. Postanowiono zwrócić się do członków WorldDMB z pytaniem o stan wykorzystania kanału 13 w ich krajach, a następnie rozpocząć działania w kierunku wykorzystania tego zakresu częstotliwości  jako swego rodzaju rekompensaty za utracone pasmo L.

Następne spotkanie Komitetu  wyznaczono na  5 listopada w Londynie.
 
 

Materiały powiązane

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie