DAB+ w radiofonii lokalnej i regionalnej – Konferencja KRRiT 28 maja 2018

28.05.2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poświęcona perspektywom rozwoju radiofonii lokalnej i regionalnej DAB+ .

W obradach uczestniczyli przedstawiciele KRRiT wraz z Przewodniczącym Witoldem Kołodziejskim, reprezentanci Zarządu Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych, przedstawiciele niepublicznych rozgłośni lokalnych i grup radiowych, instytucji państwowych i naukowych, przedstawiciele firm operatorskich i producenckich oraz potencjalni nadawcy.

W obradach wzięli również udział polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie wdrażania radia cyfrowego.

Ogółem w Konferencji uczestniczyły  142 osoby.

Omawiana była miedzy innymi aktualna sytuacja radiofonii lokalnej w Polsce, a także plany uruchomienia procesu koncesyjnego na miejsca na multipleksach lokalnych i regionalnych radia cyfrowego. Konferencję otworzył Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski przedstawiając działania KRRiT w dziedzinie wspierania rozwoju naziemnej radiofonii cyfrowej.

Przedstawiono  planowane zasoby częstotliwości dla nadawców lokalnych i regionalnych, a także polskie propozycje niskobudżetowe dla nadawców lokalnych. Uczestnicy zapoznali się z zasadami postępowania koncesyjnego w sprawie rezerwacji miejsca na multipleksie lokalnym wraz z rozporządzeniem KRRiT o wysokości opłat koncesyjnych.

Graham Dixon,  Dyrektor Radia w EBU (Europejska Unia Nadawców), zaprezentował  zalety radiofonii cyfrowej DAB+ dla nadawców, odbiorców, producentów i państwa, . Przedstawił perspektywy rozwoju tego standardu wraz ze stanowiskiem EBU w sprawie radiofonii cyfrowej jako szansy dla nadawców publicznych i niepublicznych oraz konieczność współpracy wszystkich uczestników rynku radiowego.

Benjanim Poor, Kierownik Projektu Media, Technologia i Innowacje EBU przedstawił wykonaną przez ekspertów EBU  analizę porównawczą kosztów emisji FM/DAB/DAB+/IP z perspektywy  nadawców i radiosłuchaczy, a także rozwój radiofonii lokalnej w Europie i  niskobudżetowe rozwiązania dla nadawców lokalnych.

Największym zainteresowaniem obecnych cieszyły się informacje na temat planowanych zasobów częstotliwości dla radiofonii cyfrowej.

Trzy ogólnopolskie pokrycia radiowe DAB+, uzgodnione dla Polski w regionalnym planie genewskim GE06 zostały na prośbę KRRiT uzupełnione przez UKE o dodatkowe pojedyncze częstotliwości spoza tego planu. Dotyczy to 34 lokalizacji we wskazanych przez KRRiT aglomeracjach miejskich, co pozwoli na uruchamianie tzw. cyfrowych multipleksów miejskich. Ze względu na warunki koordynacji międzynarodowej moc promieniowana stacji nadawczych pracujących w tych lokalizacjach nie będzie przekraczać 1 kW. Możliwe jest natomiast konstruowanie dla pokrycia danego obszaru sieci jednoczęstotliwościowych złożonych z nadajników o obniżonej mocy (np. 2 stacje po 500 W każda).
Ogłoszenie przez KRRiT możliwości ubiegania się o koncesje będzie mogło nastąpić po opublikowaniu przez UKE nowego planu zagospodarowania częstotliwości w tzw. pasmie III (VHF częstotliwości 174 – 230 MHz), a to z kolei będzie możliwe po pomyślnym zakończeniu koordynacji międzynarodowej. 

Przewodniczący KRRiT stwierdził, że będzie to mogło nastąpić jesienią br. Oczywiście procesy koncesyjne dla poszczególnych multipleksów miejskich nie będą odbywały się jednocześnie, a kolejność ich uruchamiania zależeć będzie od stopnia zainteresowania. Zachęcił więc obecnych i potencjalnych nadawców do składania w KRRiT aplikacji z wyrażeniem woli uczestniczenia cyfrowym procesie koncesyjnym, ze wskazaniem lokalizacji, która ich interesuje.

Na pytanie z Sali o możliwość uruchamiania lokalnych multipleksów w innych lokalizacjach, niż wskazane obecnie (np. w mniejszych miastach), przedstawicielka UKE oświadczyła, że Urząd na prośbę KRRiT może podjąć prace nad dobraniem i skoordynowanie częstotliwości dla takich multipleksów.    

W podsumowaniu konferencji Przewodniczący KRRiT stwierdził, że rozumie i częściowo podziela obawy nadawców lokalnych związane z procesem cyfryzacji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że rozpoczęta na konferencji publiczna dyskusja sprzyjać będzie usuwaniu barier i rozwiązywaniu problemów. Rozwój radia, zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym, jest bowiem możliwy tylko w technologii cyfrowej.
 
Prezentacje prelegentów:

Witold Kołodziejski - Przewodniczący KRRiT

Graham Dixon - Dyrektor ds. Radia EBU

Benjanim Poor -Kierownik Projektu, Media, Technologia i Innowacje EBU

Krzysztof Zalewski - Dyrektor Departamentu Regulacji KRRiT

dr hab.inż. Kamil Staniec –  Profesor Politechniki Wrocławskiej

Maciej Lipiński – Prezes BCast

Henryk Bukowiec – Specjalista ds. technicznych RDN

Jarosław Mroczkowski- Przedstawiciel firmy Emitel
 

Międzynarodowa Konferencja w Banskiej Bystrzycy w dniach 18 i 19 lutego 2015

Rynek w Bańskiej Bystrzycy Rynek w Bańskiej Bystrzycy
W dniach 18 i 19 lutego b.r. w Banskiej Bystrzycy odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries (Podejście do cyfryzacji radia w krajach Grupy Wyszehradzkiej).

Organizatorami konferencji są Instytuty Łączności wyżej wymienionych czterech krajów. Polskę reprezentuje Instytut Łączności - oddział we Wrocławiu..

Przewidziane są 4 sesje poświęcone ważnym aspektom cyfryzacji, regulacji i legislacji, aspektom gospodarczym oraz roli nadawców publicznych w procesie wprowadzania cyfrowego radia. W programie konferencji polskimi prelegentami będą: Krystyna Rosłan-Kuhn (również członek komitetu programowego), Mirosław Ostrowski (Radio Wrocław), Krzysztof Łuszczewski i Paweł Mathia (Polskie Radio SA).

Genewskie spotkanie na szczycie - Digital Radio Summit 2015

Sala konferencyjna Geneva 2015 Sala konferencyjna Geneva 2015
Coroczne, ósme już spotkanie na szczycie w Genewie, Digital Radio Summit 2015, poświęcone było tym razem ujednolicaniu funkcji i usług cyfrowego radia. W spotkaniu, które odbyło się 11 lutego 2015, wzięło udział około 120 uczestników z 25 krajów świata (w tym z Australii i USA).

Tematem sesji głównej było „Spojrzenie w przyszłość”, podczas sesji 1 ( „Co nowego?”) zaprezentowano najnowsze informacje o działaniach organizacji zajmujących się cyfrowym radiem, w sesji 2 („Głos mają poszczególne kraje”) -  informacje o postępach cyfryzacji radia zachodzących w poszczególnych krajach. Sesję 3 poświęcono cyfrowej migracji oraz smart-radiu hybrydowemu, sesja 4 dotyczyła radia cyfrowego w smartfonach, spotkanie zakończono sesją 5 w formie dyskusji panelowej.

Poza zagadnieniami natury technicznej, cyfrowe radio musi być koniecznie atrakcyjne, proste i funkcjonalne. W przypadku odbiorników samochodowych sprowadza się to do niemal bezobsługowego działania, na przykład w postaci automatycznego podążania za programem (service following). Przemysł samochodowy zdecydowanie opowiada się za radiem cyfrowym, ale do pełnego sukcesu niezbędne jest odpowiednie pokrycie dróg radiowym sygnałem.  Będzie coraz więcej aut wyposażonych w możliwość dostępu do sieci internetowej, ale transmisja strumieniowa nie zastąpi nadawania naziemnego.

Prostota działania to również ułatwianie, po opracowaniu odpowiednich standardów, „dostrajania się” odbiornika do poszczególnych aplikacji i unikania skomplikowanego logowania się na poszczególnych urządzeniach do poszczególnych usług i stacji. 

Interesujące były też aktualne informacje pochodzące od różnych organizacji, takich jak WorldDMB, DRM, RadioDNS, TISA i IDAG, oraz prognozy rozwoju cyfrowego radia w poszczególnych krajach. Podczas sesji 2 poinformowano o raporcie szwedzkim dotyczącym rozwoju radia DAB, zarówno publicznego jak i komercyjnego oraz o scenariuszu wyłączania emisji FM (spodziewane są wiążące decyzje w tym roku).  Polskie Radio omówiło proces wprowadzania radia DAB+ rozpoczynający się od terenów miejskich. Francuski regulator CSA sporządził raport o stanie radia i podał wytyczne dla rozwoju cyfryzacji również zaczynającej się od terenów miejskich. Niemieckie konsorcjum nadawców publicznych ARD zrestrukturyzowało strategię DAB i planuje w tym roku określenie daty wyłączenia FM. Szwajcaria ukończyła opracowywanie strategii wyłączenia emisji FM, które nastąpi najpóźniej w roku 2024.

Przedstawiciel amerykańskiej Emmis Communications poinformował, że według wykonanych w Stanach badań, czas słuchania audycji radiowych niemal podwaja się, jeśli transmisji dźwięku towarzyszy obraz (koniecznie powiązany z jakąś interaktywną funkcją). Jest to dobra wiadomość dla nadawców zdecydowanych na emisję cyfrową.

Podczas dyskusji panelowej opowiedziano się za wprowadzaniem radia cyfrowego do smart fonów pod warunkiem, że takie urządzenie będzie atrakcyjne i interaktywne – zdolne do odbioru treści w czasie rzeczywistym i na żądanie.

Kolejny genewski szczyt zaplanowano na 10 lutego przyszłego roku.
 
 

Europejskie dni radia – międzynarodowa konferencja w Mediolanie

Widok Mediolanu z datą konferencji Plakat konferencji w Mediolanie
Radiodays Europe, Mediolan, Włochy

W dniach 15 – 17 marca b.r. w  Mediolanie odbyła się, zaliczana do największych tego typu wydarzeń, ogólnoświatowa konferencja radiowa.

Konferencja, jak co roku, była dogodnym miejscem wymiany informacji o  aktualnej  i przyszłej sytuacji w  radiofonii  oraz  dyskusji o sprawdzonych pomysłach  służących jej rozwojowi.

Na konferencję przybyło 1300 delegatów reprezentujących radia prywatne oraz publiczne z 60 krajów świata. Zapowiedziano ponad 100 wystąpień w ponad 50 sesjach tematycznych, wygłoszonych przez ludzi radia - menedżerów, inżynierów i dziennikarzy.

Konferencja "90 lat Polskiego Radia" 21 - 22 maja 2015

W dniach 21 – 22 maja 2015 roku w siedzibie Polskiego Radia S.A. odbyła się Konferencja zatytułowana „90 lat Polskiego Radia, Historia – Program – Technika”. Organizatorem konferencji było Archiwum Polskiego Radia S.A., współorganizatorem – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, patronat medialny zapewnił kanał TVP Historia.

W pierwszym dniu konferencji, w Sesji I, przedstawiono szereg referatów dotyczących techniki stanowiącej element radiowego warsztatu, w Sesji II omówiono historię Polskiego Radia w latach 1944 – 2015. W drugim dniu konferencji, w Sesji III, zaprezentowano działalność programową Polskiego Radia w latach 1925 – 2015.

Sesję I, poświęconą technice, otworzył referat Witolda Grabosia, Wiceprzewodniczącego KRRiT, zatytułowany „Radio Cyfrowe – polska racja stanu”. Referat ten można znaleźć w zakładce 
"O radiu cyfrowym" tej strony.
Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie