DAB+, Konsultacje treści ogłoszeń Przewodniczącego KRRiT

17.06.2020
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłasza konsultacje społeczne projektu ogłoszeń Przewodniczącego KRRiT o możliwości uzyskania koncesji na nadawanie programu w ogólnopolskim multipleksie cyfrowym DAB+. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat zawartości ogłoszeń, w szczególności w zakresie charakteru programów, proporcji między programami uniwersalnymi i wyspecjalizowanymi, liczby programów nadawanych obecnie w wersji analogowej w stosunku do programów nowych.
Strategia Regulacyjna KRRiT na lata 2017 – 2022 zawiera planowany sposób zagospodarowania zasobów częstotliwości zgodnie z planem GE06.

Multipleks pierwszy (MUX R1), pokrywający powierzchnię całego kraju, składający się z 22 obszarów rezerwacji, planowany jest do zagospodarowania przez nadawców niepublicznych o zasięgu ogólnokrajowym.

Multipleks drugi (MUX R2), w skład którego wchodzą 24 obszary rezerwacji (allotmenty), przeznaczony jest dla nadawców regionalnych, nadawców w makroregionach (obejmujących kilka obszarów rezerwacji częstotliwości), w skrajnym przypadku dla nadawców aspirujących do zasięgu ogólnokrajowego lub prawie ogólnokrajowego, jeśli zdecydują się oni na wystąpienie o przyznanie koncesji we wszystkich lub prawie wszystkich obszarach rezerwacji na terenie całego kraju.

Multipleks trzeci (MUX R3) użytkowany jest przez radio publiczne, to jest przez Polskie Radio SA, które zajmuje 5/6 pojemności multipleksu i rozgłośnie regionalne (1/6 pojemności multipleksu). Obecnie zasięg ludnościowy programów radia publicznego wynosi niespełna 56% populacji kraju, a w planach do 2022 r. ma ono osiągnąć 82% populacji.

Radiowe zasoby cyfrowe zostały uzupełnione o 28 częstotliwości o zasięgu lokalnym (plan zagospodarowania częstotliwości z dnia 14 stycznia 2019 r.- Zarządzenie nr 1 Prezesa UKE (Dz.U. z dnia 14.01.2019 r.). Kolejne 7 częstotliwości oczekuje na wpisanie do planu zagospodarowania po zakończeniu koordynacji międzynarodowej.

Zgodnie z założeniem przyjętym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w Zielonej księdze cyfryzacji radia w Polsce z 2016 r., wszyscy istniejący nadawcy analogowi powinni mieć możliwość umieszczenia swoich programów w sieci (sieciach) DAB+ z zasięgiem cyfrowym nie mniejszym niż analogowy. Wymaga to, w zmienionych przez 4 lata warunkach rynkowych (nowe koncesje) i częstotliwościowych (znacznie zmniejszony zasób dodatkowych częstotliwości spoza Planu GE06 w stosunku do postulowanego w Zielonej księdze), przeprowadzenia ponownej analizy możliwości realizacji tego założenia.

Rozpoczęty przez KRRiT w maju 2019 r. proces zagospodarowywania dodatkowych częstotliwości lokalnych jest w toku, będzie kontynuowany w roku 2020 i będzie mógł być zakończony po uzupełnieniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej planu zagospodarowania częstotliwości w pasmie 174 – 230 MHz, co nastąpi po zakończeniu koordynacji międzynarodowej. Część nadawców, którzy uzyskali możliwość nadawania w multipleksach lokalnych wyraziła zainteresowanie nadawaniem programów o zasięgu ogólnopolskim. Również nadawca publiczny zgłosił chęć nadawania dodatkowych programów w multipleksie ogólnokrajowym.

Z punktu widzenia wykorzystania zasobów częstotliwości cyfrowych kluczowe jest zagospodarowanie multipleksu MUX R1, którego uruchomienie decydować będzie o tempie budowy rynku radiofonii cyfrowej w Polsce.

Przed publikacją ogłoszeń w sprawie możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie ogólnokrajowym MUX R1, KRRiT oczekuje stanowiska rynku w sprawie zawartości tych ogłoszeń. Proponowane są trzy opcje:

Opcja 1

-    3 spośród 12 miejsc (slotów) w multipleksie przeznaczyć na rozszerzenie istniejących ogólnopolskich koncesji analogowych na program o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym społeczno-religijnym;

-    kolejne 5 miejsc przeznaczyć na rozszerzenie istniejących koncesji analogowych o zasięgu ponadregionalnym o liczbie mieszkańców w zasięgu programu powyżej 4,5 mln;

-    4 miejsca na rozszerzenie lub udzielenie koncesji na programy o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym. Liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z 4 do 2, w przypadku zainteresowania ze strony nadawcy publicznego nadawaniem w multipleksie ogólnopolskim R1.

Opcja 2

-    3 spośród 12 miejsc (slotów) w multipleksie przeznaczyć na rozszerzenie istniejących ogólnopolskich koncesji analogowych na program o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym społeczno-religijnym;

-    9 miejsc na rozszerzenie lub udzielenie koncesji na programy o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym. Liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z 9 do 7, w przypadku zainteresowania ze strony nadawcy publicznego nadawaniem w multipleksie ogólnopolskim R1.

Opcja 3

-    12 miejsc na rozszerzenie lub udzielenie koncesji na programy o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym. Liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z 12 do 10, w przypadku zainteresowania ze strony nadawcy publicznego nadawaniem w multipleksie ogólnopolskim R1.

Opcja 2 i 3 ma charakter bardziej elastyczny i pozwala na ubieganie się o koncesję cyfrową większej liczbie obecnych lub przyszłych nadawców, bez względu na charakter i zasięg programu oraz ich pozycję na rynku analogowym.

Decyzję o rezerwacji częstotliwości wchodzących w skład multipleksu ogólnopolskiego otrzyma podmiot wyłoniony przez Prezesa UKE w oparciu o Prawo Telekomunikacyjne, na wniosek podmiotu zainteresowanego lub w przypadku większej liczby wniosków w drodze konkursu.

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 1953, zwanym dalej „rozporządzeniem”) koszt ogólnopolskiej koncesji cyfrowej wydanej w 2020 r. (uwzględniający współczynnik inflacji) wynosić będzie 1.669.548 zł. Od ww. kwoty przysługują zniżki:

•    nadawcy nowego programu (wnioskującego o udzielenie koncesji) – zniżka z tytułu zmniejszonego czasu emisji reklam (§ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia),

•    nadawcy programu rozpowszechnianego analogowo, ubiegającego się o rozszerzenie koncesji o możliwość nadawania w multipleksie cyfrowym MUX R1 wnoszą opłatę wyłącznie za przyrost zasięgu w stosunku do zasięgu analogowego (§ 3 ust. 3 rozporządzenia). Oprócz zniżki z tytułu zmniejszonego czasu emisji reklam, opłata uzależniona jest również od okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji (§ 8 rozporządzenia).

W załącznikach znajduje się proponowana treść ogłoszeń:

•    załącznik nr 1 – projekty ogłoszeń dla opcji 1;
•    załącznik nr 2 – projekty ogłoszeń dla opcji 2;
•    załącznik nr 3 – projekt ogłoszenia dla opcji 3.

Uwagi i opinie na temat przedstawionych opcji oraz ewentualne inne propozycje ogłoszeń należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r. na adres:
konsultacjemux-r1@krrit.gov.pl

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie