Rozporządzenie KRRiT w sprawie opłat za koncesje do konsultacji społecznych

15.02.2018
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji.
ludzie sylwetki
Projektowane rozporządzenie zakłada następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania:

1) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, określonej
w § 1 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu;

2) waloryzację, o wskaźnik określony w art. 40 ust. 8 u.r.t., wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny
w multipleksie ogólnokrajowym, określonej w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia;

3) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie
o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, określonych w § 3 ust. 2-4 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu;

4) niższą opłatę za udzielenie lub zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
w sposób rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+, wygasającej przed dniem 31 grudnia 2032 r.;

5) zmianę przepisów dotyczących sposobu wyliczania opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny
w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, określonych w § 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 2-4 rozporządzenia, poprzez rezygnację z opłaty stałej i uzależnienie opłaty tylko od liczby mieszkańców w zasięgu programu;

6) ustalenie wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2,
w systemie wysokiej rozdzielczości takiej samej jak dla systemu standardowej rozdzielczości (§ 4 rozporządzenia);

7) ustalenie wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2,
w systemie podwyższonej rozdzielczości (§ 5 rozporządzenia);

8) objęcie niższą opłatą, o której mowa w § 8 przypadków, w których obszar rozpowszechniania programu radiowego obejmuje jedynie część (poniżej 100 tysięcy mieszkańców) miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców.

Zapraszamy do nadsyłania uwag i opinii do projektu w nieprzekraczalnym terminie do
19 marca 2018 r., na adres: konsultacjeoplatykoncesje1@krrit.gov.pl
Prosimy również o przekazanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z toczącymi się konsultacjami.

Projekt rozporządzenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie