(Zakończone) Konsultacje ws. radiofonii cyfrowej

14.11.2011
Trwają konsultacje ws. uruchomienia radiofonii cyfrowej w Polsce. Konsultacje mają charakter otwarty, jednak KRRiT zwróciła się także bezpośrednio do nadawców z pytaniami dotyczącymi zarówno technologii jak i uwarunkowań rynkowych determinujących cyfryzację radia. Termin konsultacji mija 15 stycznia 2012 r.

Zbliża się  termin wyłączenia telewizji analogowej w Europie i zwolnienia pasma VHF (tzw. pasma III: 174 – 230 MHz), które zgodnie z ustaleniami Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej w 2006 r. (RRC-06) przeznaczone jest między innymi dla radiofonii cyfrowej w standardach rodziny DAB.  Wzrosło więc w ostatnim czasie zainteresowanie tą technologią i wiele krajów bądź już uruchomiło stałą emisję cyfrową w standardzie DAB+ (Niemcy, Szwecja) bądź przystąpiło do opracowywania planów działań  i strategii. Dokumenty te będą dotyczyć w pierwszym rzędzie problemów rynkowych i planowania sieci, techniczne standardy radiofonii cyfrowej są już bowiem w dostatecznym stopniu rozpoznane i znormalizowane.

Możliwość wzbogacenia oferty programowej i wydatna poprawa jakości dźwięku nie są, jak wynika z dotychczasowych ustaleń w ramach prac Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii oraz Polskiego Forum Radiofonii Cyfrowej, dostatecznie silnym argumentem na rzecz wprowadzenia radiofonii cyfrowej w Polsce. Wprost przeciwnie: istniejący nadawcy radiowi obawiają się poszerzenia rynku przy skromnym nadal udziale radia w podziale wpływów z reklamy i sponsoringu, a także odsunięcia na czas nieokreślony perspektywy zwrotu nakładów inwestycyjnych. Są to zresztą obawy, które podziela większość nadawców radiowych w Europie.

Doświadczenia zdobyte podczas procesu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej wskazują, że aby proces konwersji przebiegał w sposób harmonijny, przysparzający korzyści słuchaczom, z jednoczesnym poszanowaniem praw ekonomicznych rynku, konieczne jest opracowanie i uzgodnienie ze wszystkimi uczestnikami procesu konwersji analogowo-cyfrowej szczegółowego planu działania.

Przed przystąpieniem do opracowania założeń takiego planu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce  poznać opinię uczestników rynku radiowego w kilku kluczowych kwestiach o charakterze strategicznym.

Odpowiedzi na poniższe pytania można przesyłać na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@krrit.gov.pl w terminie do 15 stycznia 2012 r. (termin przedłużony na prośbę nadawców komercyjnych: Grupy Radiowej AGORA, EUROZET, Grupy RMF, TIME oraz tzw. Pakietu Niezależnych). 

 

Przedmiot konsultacji:

 1. Według zaleceń międzynarodowej organizacji WorldDMB  standard DAB+ powinien być stosowany, jeśli zawartość multipleksu ma charakter „radiocentryczny” (przewaga treści audio). W przypadku, gdy w multipleksie przewiduje się  emisję materiałów audiowizualnych (ruchome obrazy, filmy) odpowiednie jest stosowanie standardu DMB. 

  Czy Twoim zdaniem radiofonia powinna pozostać „radiocentryczna”, czy też powinna sterować w kierunku multimedialnym, jak to ma miejsce w programie IV PR (radio na wizji) Czy opowiadasz się za ustanowieniem w Polsce jako obowiązujący standardu DAB+ czy DMB?   

   
 2. W połowie 2013 roku powstanie możliwość budowy jednego (dwóch), a po roku 2015 trzech multipleksów DAB w paśmie III. W okresie przejściowym (do lipca 2013)  możliwa jest eksploatacja niepełnej sieci DAB o pokryciu ludnościowym średnio ok. 50%. 

  Czy jesteś zainteresowany zarządzaniem jednym lub kilkoma multipleksami jako operator multipleksu? Czy w przypadku postawienia do dyspozycji w okresie przejściowym jednej niepełnej sieci o średnim pokryciu ludnościowym ok. 50%  byłbyś zainteresowany zarządzaniem taką siecią? 

   
 3. W pierwszym okresie implementacji i popularyzacji radiofonii cyfrowej niezwykle ważna będzie oferta programowa, gdyż może ona stanowić oczekiwaną „wartość dodaną” w stosunku do radiofonii analogowej.

  Czy Twoim zdaniem o zawartości multipleksu powinna decydować Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (bierny operator multipleksu) czy operator multipleksu (operator czynny)? Jeśli preferujesz rozwiązanie z operatorem czynnym, czy jesteś za wprowadzeniem zasady  „must carry” i jakich programów powinna ona dotyczyć ? Czy multipleks powinien zawierać przede wszystkim programy nowe (nieobecne w ofercie analogowej), czy również programy istniejące (simulcasting)?

   
 4. W Australii dla ochrony istniejącego rynku nadawców radiowych, zastosowano zasadę „zamrożenia rynku” na 7 lat i udostępniania miejsca w multipleksach tylko nadawcom istniejącym.

  Czy uważasz, że zastosowanie w Polsce podobnego rozwiązania w stosunku do istniejących naziemnych nadawców radiowych  jest  celowe ?  Jeśli tak to na jaki okres? 

   
 5. Jak dotąd brak jest ustaleń o charakterze międzynarodowym dotyczących terminu wyłączenia radiofonii analogowej z pasma UKF FM.

  Czy jesteś zdania, że ustalenie na poziomie krajowym terminu wyłączenia radiofonii analogowej w paśmie UKF FM jest możliwe i czy wpłynie w sposób znaczący na przyśpieszenie tempa implementacji DAB już dzisiaj? 

   
 6. Przeznaczenie obecnego pasma UKF FM po jego zwolnieniu przez radiofonię analogową nie jest również określone.

  Czy jesteś zdania, że pasmo UKF FM po zwolnieniu powinno pozostać nadal pasmem radiowym? Jeśli tak, czy widzisz celowość wykorzystania go na potrzeby radiofonii lokalnej i regionalnej w standardzie DRM+ ?        

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie