KE konsultuje przeznaczenie pasma UHF

21.01.2015
12 stycznia Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia pasma UHF (470-790 MHz). Konsultacje potrwają do 12 kwietnia.
flaga Unii Europejskiej
Komisja chce poznać opinie zainteresowanych stron na temat strategicznych zaleceń dotyczących długoterminowej strategii politycznej w zakresie przyszłego wykorzystania pasma UHF (470-790 MHz), ponieważ zamierza zająć stanowisko w sprawie sposobu, w jaki zalecenia te powinny zostać uwzględnione.

Konsultacje są skierowane szczególnie do:
  • przedstawicieli sektorów usług radiodyfuzyjnych i mobilnych (w tym osób zajmujących się realizacją programów i imprez specjalnych - PMSE),
  • przedstawicieli środowisk akademickich specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach,
  • obywateli, użytkowników telewizji lub bezprzewodowych usług szerokopasmowych, a także stowarzyszeń użytkowników.
 
Konsultacje potrwają do 12 kwietnia.
 
Więcej o tym, jak wziąć udział w konsultacjach
 
 
Obecnie pasmo UHF, leżące w zakresie częstotliwości 470–790 MHz, jest wykorzystywane w całej UE głównie na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) i bezprzewodowych urządzeń do transmisji sygnałów akustycznych podczas realizacji programów i imprez specjalnych (PMSE, w tym przypadku głównie chodzi o mikrofony bezprzewodowe) do celów widowiskowych i produkcji treści multimedialnych w różnych miejscach (np. w teatrach czy w plenerze). Usługi DVB-T świadczone na rzecz obywateli w paśmie UHF obejmują różne kanały telewizyjne nadawane w standardowej rozdzielczości (SD – ang. standard definition) i wysokiej rozdzielczości (HD – ang. high definition), które użytkownicy odbierają za pomocą anten dachowych albo wewnętrznych. Wiele z tych kanałów jest ogólnodostępnych, tzn. że widzowie nie muszą płacić za ich odbiór.
 
W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie operatorów sieci komórkowej pasmem UHF wykorzystywanym przez telewizję, którzy chcą je użytkować w celu świadczenia szybszych bezprzewodowych usług szerokopasmowych i zwiększenia zasięgu geograficznego. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) to specjalistyczna agencja ONZ ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na ostatniej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w 2012 r. (WRC-12) ITU uzgodniło, że górna część pasma UHF leżąca w zakresie częstotliwości 694-790 MHz (tzw. pasmo 700 MHz) będzie mogła być przeznaczona do świadczenia usług radiodyfuzyjnych lub usług mobilnych w UE, od 2016 r. i w zależności od ustaleń każdego z krajów.
 
W poszczególnych krajach rynek naziemnej telewizji cyfrowej różni się od rynku innych platform nadawczych, takich jak telewizja satelitarna, kablowa czy IPTV. Niemniej jednak UE powinna dążyć do wypracowania spójnego stanowiska w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF w celu zmaksymalizowania korzyści dla gospodarki, obywateli i różnorodności kulturowej. Przy tworzeniu długoterminowej strategii Komisja uwzględni opinie rożnych zainteresowanych stron, m.in.: sprawozdanie Lamy'ego, prace Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego, badania Komisji i odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji.
 
 Sprawozdanie Lamy'ego zawiera dwa główne zalecenia:
 
1. Formuła „2020-2030-2025”: naziemna telewizja cyfrowa powinna do 2020 r. (plus minus dwa lata) zwolnić pasmo 700 MHz na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych, i w ten sposób zapewnić operatorom komórkowym dodatkowe zasoby częstotliwości. Jeśli do takiej zmiany przeznaczenia pasma dojdzie, proces przejścia będzie stanowić wielkie wyzwanie na poziomie krajowym i UE. Naziemna telewizja cyfrowa miałaby jednak zagwarantowany dostęp do częstotliwości poniżej pasma 700 MHz do 2030 roku. W sprawozdaniu zaleca się także przegląd rynku do 2025 r. w celu dokonania ponownej oceny sytuacji i dostosowania strategii UE, jeżeli będzie to konieczne.
 
2. „Opcja elastyczności” przewiduje wykorzystanie pozostałej części pasma poniżej 700 MHz (470-694 MHz) wyłącznie na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych w trybie downlink. Wykorzystanie do zastosowań radiodyfuzyjnych zawsze miałoby pierwszeństwo, ale niektóre kanały lub lokalizacje niewykorzystane przez transmisję naziemną lub PMSE mogłyby zostać udostępnione wyłącznie na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych w trybie downlink, w zależności od uwarunkowań krajowych.

W sprawozdaniu nacisk położono głównie na skoordynowane stanowisko UE, jakie będzie reprezentowane podczas przyszłych edycji Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej, w celu wsparcia europejskich ram. Na następnej konferencji w 2015 r. (WRC-15) UE nie powinna opowiedzieć się za przeznaczeniem częstotliwości 470-694 MHz w pierwszej kolejności na potrzeby operatorów komórkowych – częstotliwości te pozostałyby jedynym widmem do dyspozycji naziemnych nadawców telewizji cyfrowej.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie