Decyzja KRRiT w sprawie multipleksu ósmego

Tagi: mux 8 uke
29.10.2014
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 28 października przesłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchwałę określającą warunki uczestnictwa w konkursie na rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz z zakresu 174-230 MHz) w zakresie zawartości programowej.
Na posiedzeniu 27 października KRRiT przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków uczestnictwa w konkursie na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksie ósmym telewizji naziemnej (MUX8), w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej,
w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej.

Podjęcie uchwały poprzedziła analiza wyników konsultacji prowadzonych zarówno przez KRRiT, jak i  przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała  także dokładnie ofertę programową nadawców publicznych i nadawców komercyjnych dostępną na  trzech uruchomionych  multipleksach (MUX1, MUX2 i MUX3). Dokonała analizy rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce na tle jej rozwoju w Europie.  Uwzględniła dynamikę zmian udziału mediów w rynku reklamowym w latach 2010-2013, a także odbiór treści audiowizualnych, w tym ocenę oferty NTC przez odbiorców uwzględniającą  jej znajomość i atrakcyjność.

KRRiT uwzględniła konieczność rozwoju technologicznego nadawców,  a także wzbogacenia oferty programowej skierowanej do widzów.

Zgodnie z podjętą uchwałą na audiowizualne składniki multipleksu ósmego telewizji naziemnej składać się będą:
 
1)      trzy programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzanew systemie standardowej rozdzielczości albo jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust. la pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji lub program „TV Polonia”.

Programy, o których mowa powyżej nie mogą być równocześnie rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX1-MUX3, w okresie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w multipleksie MUX8.

2)      cztery programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Programy obecne na ósmym multipleksie, będą oferowane odbiorcom bezpłatnie.

Uporządkowanie programów na  tym multipleksie będzie następujące:
-     programy, o których mowa w pkt 1, w kolejności wskazanej przez spółkę Telewizja Polska.
-     programy, o których mowa w pkt 2, w kolejności odpowiadającej dacie udzielenia koncesji przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jednocześnie uchylona została uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizjiz dnia 24 czerwca 2014 r. w tej sprawie.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie