Zwiększenie tempa prac związanych z rozporządzeniem KRRiT ws. trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o działalności OPP

23.03.2012
Władze spółek radiofonii i telewizji publicznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych przyspieszają prace nad ustaleniem zasad określonych w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
Logo KRRiT

22 marca 2012 roku w siedzibie KRRiT miało miejsce spotkanie, którego celem było wypracowanie propozycji szczegółowych zasad przygotowania oraz rozpowszechniania audycji informujących o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego emitowanych przez „Telewizję Polską” S.A. i „Polskie Radio” S.A. W spotkaniu udział wzięli Jan Dworak Przewodniczący KRRiT oraz członkowie Krzysztof Luft i Stefan Pastuszka. Ogólnopolskie media publiczne reprezentowane były przez Juliusza Brauna Prezesa Zarządu TVP, Piotra Lignara dyrektora Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego Polskiego Radia, Macieja Szwabe wicedyrektora Biura Marketingu TVP,  Weronikę Ławniczak z Biura Marketingu TVP. Radę Działalności Pożytku Publicznego reprezentowali Jakub Wygnański, Zofia Komorowska i Marek Borowski.

Podstawą do ustaleń było rozporządzenie KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu postępo­wania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. z dnia 30 maja 2011 r.) oraz dokument wypracowany na spotkaniach warsztatowych zorganizowanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia pt. ”Propozycja reguł emisji kampanii społecznych w mediach publicznych”. Wspomniane rozporządzenie KRRiT nakłada na nadawców publicznych obowiązek przepro­wadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w zakresie przygotowania audycji, o których mowa w rozporządzeniu i ustalenia szczegółowych zasad przygotowania oraz rozpow­szechniania tych audycji. Zgodnie z rozporządzeniem przedstawicieli do tych konsultacji wskazuje Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Uczestnicy spotkania poddali analizie zarówno rozporządzenie, jak i przedłożony dokument w oparciu o praktyczne funkcjonowanie mediów publicznych. Przewodniczący KRRiT podkreślił wielkie znaczenie konsultacji społecznych w tym zakresie oraz uspołecznienia procesów decyzyjnych. Przedstawiciele nadawców publicznych zwracali uwagę na ustawową odpowiedzialność nadawcy za cały program i fakt, że zarządzanie anteną ma charakter operacyjny. Uczestnicy spotkania wyrazili uznanie dla organizacji pożytku publicznego za przygotowanie opracowania i propozycji. W trakcie spotkania niektóre ustalenia zostały skorygowane zgodnie z pragmatyką działania TVP i Polskiego Radia. Uzgodniono, że Komisje opiniujące audycje, o których mowa w rozporządzeniu KRRiT, będą funkcjonowały osobno dla radia i telewizji. Komisje te będą posiadać stałe składy, złożone po połowie z pracowników mediów publicznych i przedstawicieli organizacji pożytku publicznego. W oddziałach TVP będą działały komisje czteroosobowe. Ustalenia z przedłożonych propozycji wypracowanych na warsztatach, w szczególności te, które określają parametry jakościowe, jakim powinny odpowiadać propozycje audycji zgłaszanych przez stronę społeczną, zostaną w miarę możliwości wykorzystane przy tworzeniu zasad. Ostateczne ich ustalenie nastąpi na posiedzeniach zarządów spółek, co powinno nastąpić niebawem, gdyż nadawcy publiczni opracowali już wstępne propozycje zarządzeń. Po ich przyjęciu przez władze spółek, zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, dokumenty zostaną przekazane do konsultacji przedstawicielom wskazanym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie