Sprostowanie do art. "Kto wiedział o ratach", (Nasz Dziennik, 23.05.2013)

28.05.2013
Dnia 21 maja 2013 Rzecznik Prasowy Katarzyna Twardowska zwróciła się do Ewy Nowiny-Konopki, Redaktor Naczelnej Naszego Dziennika o opublikowanie sprostowania informacji zawartych w artykule red. Małgorzaty Goss "Kto wiedział o ratach?" (18.05.2013)

Sprostowanie:

Nieprawdą jest, że „koncesji odmówiono Telewizji Trwam z powodu rzekomo jej słabej kondycji finansowej”. Prawdą jest, że Fundacja posiadała w analizowanym okresie dobrą bieżącą kondycję finansową. Natomiast wysokie zadłużenie Fundacji oraz brak szczegółowej informacji co do sposobu jego spłacenia, nie pozwoliły KRRiT na dokonanie jednoznacznej oceny możliwości finansowania kapitałochłonnego projektu w przyszłości.

Nieprawdą jest, że „nowe prawo nie mogło obejmować ATM”.
Prawdą jest, że zakres ulg w płatnościach, jaki może stosować organ podatkowy reguluje art. 67a Ordynacji podatkowej, który w §1 stanowi, iż na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67 b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ m.in. może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.
W dotychczasowej praktyce, KRRiT, działając na podstawie artykułu 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem art. 67 b, przychylała się do takiej formy uiszczenia należnej opłaty koncesyjnej.

Nieprawdą jest, że „jedne podmioty były oceniane pod kątem finansowym z uwzględnieniem konieczności wniesienia wielomilionowej opłaty koncesyjnej, inne zaś- z uwzględnieniem rozłożenia tych należności na raty”.
Prawdą jest, że ocena możliwości finansowania poszczególnych projektów stron postępowania w pierwszym konkursie na MUX-I została dokonana przy uwzględnieniu założeń dotyczących sposobu wniesienia opłaty koncesyjnej. W postępowaniu tym 8 z 17 wnioskodawców zadeklarowało jej ratalną zapłatę. Zarówno w sporządzonych opiniach ekonomicznych, jak i uzasadnieniu decyzji Nr DK -137/2011, wskazano na przyjętą przez wnioskodawców formę uiszczenia opłaty koncesyjnej, w celu określenia zapotrzebowania na środki finansowe w początkowej fazie działalności kanałów telewizyjnych. Żaden z wnioskodawców zakładających jednorazowe wniesienie opłaty koncesyjnej nie został potraktowany odmownie z powodu braku udokumentowania możliwości jej uiszczenia. Wyjątkiem w tej grupie wnioskodawców była spółka, która nie uzupełniła wniosku oraz w najmniejszym nawet stopniu nie udokumentowała możliwości finansowania projektu.


         
                                            Katarzyna Twardowska
Rzecznik Prasowy

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie