Limity reklam, autopromocji i audycji sponsorowanych muszą być przestrzegane

Tagi: kary
30.10.2013
Na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT, Jana Dworaka, 25 października 2013 r. za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji i rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży i rozporządzenia w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów, na spółkę ESKA TV została nałożona kara w wysokości 10 000 zł.
Symbol paragrafu
W tej samej wysokości kara została nałożona na  spółkę Lemon Records za naruszenie przepisów ustawy o rtv oraz rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży  oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji analizowała program pod nazwą „ESKA TV” wyemitowany w dniach 25 maja br. w godz. 14:00 – 15:00, 26 maja br. w godz. 8:00 – 9:00, 27 maja br. w godz. 8:00 – 9:00, 28 maja br. w godz. 18:00 – 19:00 oraz ewidencję reklam i telesprzedaży, wyemitowanych w tych dniach i godzinach zawierającą dane określone w § 11 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Analizie poddano też nagrania oznaczeń sponsorów audycji sponsorowanych, wyemitowanych w dniach 22 – 28 maja br., ewidencję wyemitowanych w tych dniach audycji sponsorowanych, wg wzoru określonego w § 5 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów oraz ewidencję wyemitowanych w tym samym czasie audycji zawierających lokowanie produktu, wg wzoru określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów.

Analiza przesłanych przez nadawcę wyżej opisanych materiałów oraz będących w posiadaniu KRRiT raportów niezależnego instytutu badawczego AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o. wykazała, że nadawca w analizowanym okresie wielokrotnie przekroczył limit reklam określony  w art.16 ust. 3 ustawie o radiofonii i telewizji oraz  wielokrotnie naruszył § 11 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca   2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży oraz naruszył § 5 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

Kara w wysokości 10.000 zł została wymierzona poniżej górnej wysokości z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 53. ust.1. tj. zakresem i stopniem szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalnością karanych nadawców oraz ich możliwościami finansowymi.  Mimo stwierdzenia szkodliwości naruszeń, wynikającej z ich wymiaru czasowego, wielokrotności i różnorodności, organ określając wymiar kary wziął pod uwagę przyczyny ich zaistnienia (usterki techniczne) podniesione w odwołaniu nadawcy oraz zakres podjętych działań, mających im zapobiegać w przyszłości, a także fakt, że w trakcie dotychczasowej działalności nadawcy nie stwierdzono naruszenia przez niego prawa w zakresie przestrzegania przepisów regulujących rozpowszechnianie audiowizualnych przekazów handlowych i nie było prowadzone wobec niego żadne postępowanie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy.

W przypadku  spółki Lemon Records, KRRiT analizowała program pod nazwą Polo TV, wyemitowany w dniu 3 czerwca br. w godzinach 8:00 - 12:00, ewidencję reklam i przekazów autopromocyjnych, wyemitowanych w tym dniu, zawierającą dane określone w § 11 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży.  KRRiT analizowała też nagrania oznaczeń sponsorów audycji sponsorowanych, wyemitowanych w dniach 3 – 9 czerwca br., ewidencję audycji sponsorowanych wyemitowanych w dniach 3 – 9 czerwca br., wg wzoru określonego w § 5 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów, ewidencję audycji zawierających lokowanie produktu, wg wzoru określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów.

Monitoring wyżej wymienionych materiałów wykazał, że nadawca w analizowanym okresie przekroczył limit reklam określony  w art.16 ust. 3 ustawie o radiofonii i telewizji oraz  naruszył § 11 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca   2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży oraz naruszył  § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRRiT  z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów.

Podobnie jak w przypadku ESKI TV, kara nałożona na Lemon Records w wysokości 10 000 zł została wymierzona poniżej górnej wysokości z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 53. ust.1. tj. zakresem i stopniem szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalnością karanych nadawców oraz ich możliwościami finansowymi.  Mimo stwierdzenia szkodliwości naruszeń, wynikającej z ich wymiaru czasowego, wielokrotności i różnorodności, organ określając wymiar kary wziął pod uwagę przyczyny ich zaistnienia (usterki techniczne) podniesione w odwołaniu nadawcy oraz zakres podjętych działań, mających im zapobiegać w przyszłości, a także fakt, że w trakcie dotychczasowej działalności nadawcy nie stwierdzono naruszenia przez niego prawa w zakresie przestrzegania przepisów regulujących rozpowszechnianie audiowizualnych przekazów handlowych i nie było prowadzone wobec niego żadne postępowanie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy.

Decyzja nr 7/2013 z dnia 25 października 2013

Decyzja nr 8/2013 z dnia 25 października 2013

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie