Nowy projekt ustawy do końca sierpnia – wspólne uzgodnienie na konferencji 1 marca 2012 r.

02.03.2012
Podczas konferencji „Modele mediów publicznych w Polsce i Europie” stwierdzono, że konieczna jest modernizacja mediów publicznych, ale też niezbędna jest pomoc państwa, bo media publiczne to część systemu demokratycznego.
Logo KRRiT

Ta pojawiająca się często w dyskusji konkluzja wynika również z listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do uczestników konferencji „Modele mediów publicznych w Polsce i Europie”, którą 1 marca br. zorganizowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji we współpracy z Telewizją Polską, Polskim Radiem, Komitetem Obywatelskim Mediów Publicznych, Programem Media i Demokracja przy Uniwersytecie w Oxfordzie.

Podczas konferencji  referaty przedstawili wybitni specjaliści: Jan Zielonka - profesor polityki europejskiej na Uniwersytecie w Oxfordzie, Paolo Mancini - profesor na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Perugii,  dr David Levy - znawca europejskich systemów medialnych, dr Karol Jakubowicz - medioznawca i ekspert międzynarodowy.  

Goście z zagranicy podkreślali, że nie ma już tzw. masowego odbiorcy mediów. Następuje era  mediów zatomizowanych. Indywidualizacja i fragmentaryzacja odbiorców mediów powinna mobilizować media publiczne do zapewniania oryginalnej, wręcz wyrafinowanej treści oraz obiektywnej, wszechstronnej informacji. Oferta mediów publicznych musi odnosić się do  różnych głosów społecznych, musi oddawać różnorodność zjawisk.

Dr Karol Jakubowicz zwrócił uwagę, że dzisiaj odbiorcy mediów nie oczekują tylko dostępu do tych treści, które znajdują w ofercie nadawców, ale chcą mieć rzeczywisty wpływ i zagwarantowany wybór interesujących ich treści w różnych rodzajach mediów. To żądanie wymusza konieczne zmiany, w tym stopniowy, ale nie tak odległy w czasie zanik podziału na radio, telewizję i Internet.

Prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun zapewnił, iż TVP będzie oferować widzom ambitne pozycje programowe, chociaż to często wiąże się ze spadkiem oglądalności, a więc i spadkiem wpływów reklamowych.

Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski zwrócił uwagę na sprzeczność, która wynika z obecnego statusu prawnego mediów publicznych: jako spółki prawa handlowego muszą osiągać określony zysk, zaś jako jednostki sektora publicznego mają ustawowo określone zadania, których realizacja wiąże się z misją społeczną, nie zawsze przynoszącą zysk.

Prezesi siedemnastu regionalnych rozgłośni Polskiego Radia podkreślali konieczność zadbania o media regionalne, gdyż mają one coraz więcej zwolenników, co pokazuje rosnąca słuchalność i spełniają ważne społecznie funkcje w regionie. Te zobowiązania wobec lokalnych społeczeństw zdecydowanie przeczą myśleniu o rezygnacji z tej formy organizacji mediów publicznych.

W panelu „Obecna sytuacja i kierunki zmian dotyczących mediów publicznych” udział wzięli przedstawiciele rządu: Minister Cyfryzacji i Administracji Michał Boni, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

W trakcie dyskusji minister Michał Boni stwierdził, iż wszystkie zainteresowane środowiska, a przede wszystkim media publiczne, przedstawiciele organów władzy, środowiska twórców i organizacji społecznych są w stanie do końca sierpnia bieżącego roku przedstawić kompleksowy pakiet propozycji zmian  prawnych, które zdefiniują społeczne zadania i określą najbardziej pożądany model mediów publicznych, poprawią ich kondycję finansową, ustabilizują pozycję na rynku, umożliwią konieczny rozwój ze względu na  dynamiczne przemiany techniczne, technologiczne, społeczne i strukturalne.

Gotowość do podjęcia niezwłocznej pracy nad projektem potwierdzili obecni na obradach przedstawiciele Sejmu i Senatu, w tym Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska.

W ocenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to najbardziej wyrazista deklaracja ze strony władz państwowych, jaką w ostatnim czasie udało się uzyskać. Z jednej strony deklaracja ta potwierdza chęć podjęcia pilnych i skutecznych działań prawnych w celu ratowania mediów publicznych przed finansową zapaścią, co według przewidywań analityków rynkowych może nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat, z drugiej zaś wyraża chęć podnoszenia rangi i umacniania społecznej pozycji tego sektora. Według ministra Bogdana Zdrojewskiego jakość, suwerenność, siła finansowa mediów publicznych to ważne czynniki, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa, co z kolei uzasadnia podęcie niezbędnych działań naprawczych. Bieżący rok, zdaniem ministra, będzie sprzyjał takim pracom, gdyż jest to rok, w którym nie są planowane kampanie wyborcze, odsuwające zwykle uwagę polityków od prac legislacyjnych. Zmianom prawnym sprzyjać też będzie zaplanowany na 31 lipca 2013 roku ostateczny termin zakończenia analogowej emisji telewizyjnej. 

Przewodniczący Krajowej Rada Radiofonii i Telewizji w wystąpieniu z 16 lutego 2012 roku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów poinformował o przygotowanych w KRRiT propozycjach zmian de lege ferenda, a także o swojej gotowości do współpracy w tym zakresie.

 

Zespół Rzecznika Prasowego KRRiT

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie