Stanowisko KRRiT z dnia 17 kwietnia 2012 roku ws. możliwości ingerencji operatorów w rozprowadzany program

19.04.2012
W związku z kontrowersjami wokół kwestii rozprowadzania programu RTL posiadającego licencję na transmisję walki bokserskiej W. Kliczko i T. Adamka przez operatorów prowadzących działalność na terytorium Polski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu analizy obowiązującego prawa wydała stanowisko.
logo krrit

Zgodnie z art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 z późn. zm.) rozprowadzaniem jest przejmowanie rozpowszechnionego programu w całości i bez zmian oraz równoczesne, wtórne jego rozpowszechnianie.

Na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji nie jest możliwe dokonywanie przez podmiot rozprowadzający program jakichkolwiek zmian w przejmowanym  programie.

Nadawca programu odpowiada za wybór audycji i sposób ich zestawienia w programie. Inny podmiot nie może więc samodzielnie decydować o układzie audycji i dokonywać ingerencji w program. Nadawca powinien uregulować - z uprawnionymi z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, a także z innymi uprawnionymi np. federacjami sportowymi posiadającymi wyłączne prawa do transmisji z określonych wydarzeń sportowych – nabycie praw do treści rozpowszechnianych w programie w odniesieniu do całego obszaru, na którym dany program jest udostępniany publicznie – uwzględniając również zawarte przez nadawcę umowy na retransmisję programu z operatorami telekomunikacyjnymi. 

Zgodnie z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, operatorzy rozprowadzający program zobowiązani są natomiast do zawarcia stosownych umów z właściwymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po analizie przykładowych wzorów umów licencyjnych zawieranych przez polskich operatorów z gestorami praw do programów, zwraca uwagę, że operatorzy nie powinni zawierać umów, które posługują się klauzulami sprzecznymi z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o radiofonii i telewizji.

Podmioty rozprowadzające programy, przy zawieraniu umów licencyjnych, nie powinny doprowadzać do wystąpienia konfliktu pomiędzy warunkami umowy a przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Operatorzy nie powinni zawierać umów, które będą ich obligować do dokonywania samodzielnych zmian w rozprowadzanym programie, do czego zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji nie są uprawnieni. 

Obowiązkiem stron jest zawieranie takich umów, które zagwarantują przestrzeganie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. 

 

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jan Dworak

 

Pobierz stanowisko (poniżej):

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie